Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 24/11/2023          

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/2023-2024 dành cho NCS, DBTS (đợt 2: 09/12 – 13/12/2023)

Phòng Đào tạo Sau đại học (P. ĐTSĐH) thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh, Dự bị tiến sĩ (NCS, DBTS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK2/2022-2023 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 29/11 đến hết ngày 03/12/2023.

Đợt 2:
 Từ ngày 09/12 đến hết ngày 13/12/2023NCS, DBTS đăng ký bổ sung môn học online tại đây

Lưu ý:
1. NCS, DBTS có nhu cầu xin mở lớp (theo chương trình đào tạo Tiến sĩ), vui lòng làm đơn xin mở lớp kèm danh sách đăng ký (biểu mẫu 21) gửi về Khoa/Bộ môn đồng ý, sau đó nộp lại cho P. ĐTSĐH.
Thời hạn nhận đơn từ ngày 15/01 đến hết ngày 30/01/2024.
P. ĐTSĐH KHÔNG giải quyết các trường hợp gửi đơn trễ hạn và xin hủy đăng ký theo đơn xin mở lớp.

2. NCS, DBTS đăng ký phiếu giấy (mẫu theo file đính kèm) có đầy đủ chữ ký, nộp trực tiếp tại P. ĐTSĐH.

3. Ngày 15/01/2024 (thứ hai, tuần 1): Các môn học sẽ bắt đầu học, lịch học tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật.

Mọi thắc mắc về chương trình đào tạo, thời khóa biểu & đăng ký môn học của NCS, DBTS, vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5144 (A. Gơ) để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 24/11/2023          

Kế hoạch đăng ký môn học HK2/2023-2024 dành cho NCS, DBTS (đợt 2: 09/12 – 13/12/2023)

Phòng Đào tạo Sau đại học (P. ĐTSĐH) thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh, Dự bị tiến sĩ (NCS, DBTS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK2/2022-2023 như sau:

Đợt 1: Từ ngày 29/11 đến hết ngày 03/12/2023.

Đợt 2:
 Từ ngày 09/12 đến hết ngày 13/12/2023NCS, DBTS đăng ký bổ sung môn học online tại đây

Lưu ý:
1. NCS, DBTS có nhu cầu xin mở lớp (theo chương trình đào tạo Tiến sĩ), vui lòng làm đơn xin mở lớp kèm danh sách đăng ký (biểu mẫu 21) gửi về Khoa/Bộ môn đồng ý, sau đó nộp lại cho P. ĐTSĐH.
Thời hạn nhận đơn từ ngày 15/01 đến hết ngày 30/01/2024.
P. ĐTSĐH KHÔNG giải quyết các trường hợp gửi đơn trễ hạn và xin hủy đăng ký theo đơn xin mở lớp.

2. NCS, DBTS đăng ký phiếu giấy (mẫu theo file đính kèm) có đầy đủ chữ ký, nộp trực tiếp tại P. ĐTSĐH.

3. Ngày 15/01/2024 (thứ hai, tuần 1): Các môn học sẽ bắt đầu học, lịch học tổ chức vào các buổi tối & ngày thứ 7, chủ nhật.

Mọi thắc mắc về chương trình đào tạo, thời khóa biểu & đăng ký môn học của NCS, DBTS, vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc số điện thoại 028 38647256 - ext: 5144 (A. Gơ) để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012