Liên thông ĐH - ThS

Xem tất cả

DANH SÁCH BAN CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐH - THS


MÃ NGÀNH ĐH

TÊN NGÀNH ĐẠI HỌC

MÃ NGÀNH CH

TÊN NGÀNH CAO HỌC

BAN CỐ VẤN

7520216

Kỹ thuật Điều Khiển và Tự động hóa

8520216

Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa

Thầy TS. Nguyễn Vĩnh Hảo, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BM Điều khiển và Tự động hóa.

7520207

Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông

8520203

Kỹ Thuật Điện Tử

Thầy PGS.TS. Hà Hoàng Kha, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BMVT

7520207

Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông

8520208

Kỹ Thuật Viễn Thông

Thầy PGS.TS. Hà Hoàng Kha, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BMVT

7520201

Kỹ thuật Điện

8520201

Kỹ Thuật Điện

Thầy TS. Nguyễn Nhật Nam, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BM Cung Cấp Điện.

7480101

Khoa học máy tính

8480101

Khoa Học Máy Tính

Thầy Quản Thành Thơ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5828
Cô Trương Như Vi, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5830

7420201

Công nghệ sinh học

8420201

Công Nghệ Sinh Học

Cô Lê Thị Thuỷ Tiên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Điện thoại: 028.38 639341; 028.38 647256/5679.
Văn phòng: 203B2.

7520301

Kỹ thuật hóa học

8520305

Kỹ Thuật Hóa Dầu và Lọc dầu

Cô: Đào Thị Kim Thoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 109B2

7520301

Kỹ thuật hóa học

8520301

Kỹ Thuật Hóa Học

Thầy Phan Thanh Sơn Nam, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 211B2.
Thầy Nguyễn Quang Long, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 109B2.
Thầy Lê Vũ Hà, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 211B2.

7540101

Công nghệ thực phẩm

8540101

Công Nghệ Thực Phẩm

Cô Trần Thị Thu Trà, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: 303B2.
Cô Tôn Nữ Minh Nguyệt, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: 303B2.

7540204

Công nghệ dệt may

8540204

Công nghệ Dệt, May

PGS.TS.Bùi Mai Hương  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TS.Phạm Hồ Mai Anh  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TS.Hồ thị Minh Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 102-B11- Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.

7520312

Kỹ thuật dệt

8540204

Công nghệ Dệt, May

PGS.TS. Bùi Mai Hương  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TS. Phạm Hồ Mai Anh  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TS. Hồ thị Minh Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 102-B11- Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

7520103

Kỹ thuật cơ khí

8520103

Kỹ Thuật Cơ Khí

1. PGS. TS. Nguyễn Hữu Lộc – Trưởng Khoa Cơ khí
Văn phòng: Khoa Cơ khí
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. TS. Trần Anh Sơn – Phó Trưởng Khoa Cơ khí
Văn phòng: 108 B11
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. GS. TS. Nguyễn Thanh Nam – Trưởng Bộ môn Thiết kế máy
Văn phòng: 209 B11
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. PGS. TS. Lưu Thanh Tùng – Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Máy xây dựng và nâng chuyển
Văn phòng: 107 B11
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5. TS. Hồ Triết Hưng – Trưởng Bộ môn Thiết kế máy
Văn phòng: 108 B11
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6. TS. Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Bộ môn Thiết bị và công nghệ vật liệu
Văn phòng: 110 B11
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

8520114

Kỹ Thuật Cơ Điện Tử

Thầy PGS. TS. Nguyễn Quốc Chí – Trưởng BM Cơ Điện Tử-Khoa Cơ Khí
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Văn phòng: Bm Cơ Điện Tử, 210 B11

7520118

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

8520117

Kỹ Thuật Công Nghiệp

Chủ nhiệm ngành/Trưởng Bộ môn KTHTCN: PGS.TS. ĐỖ NGỌC HIỀN
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 101B11-Bộ môn kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Khoa Cơ Khí; Trường Đại học Bách Khoa.

7520115

Kỹ thuât nhiệt

8520115

Kỹ Thuật Nhiệt

Thầy: TS. Hà Anh Tùng
Trưởng Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cơ Khí – Tòa nhà B5
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7580201

Kỹ thuật xây dựng

8580201

Kỹ Thuật Xây Dựng

Thầy Lương Văn Hải, email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: VPK nhà B6, số 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
Thầy Lê Hoài Long, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: VPK nhà B6, số 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM

7580201

Kỹ thuật xây dựng

8580204

Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Ngầm

Thầy/cô Lê Bá Vinh , email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
Thầy/cô Lê Trọng Nghĩa , email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
Thầy/cô Lại Văn Quí, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM

7580201

Kỹ thuật xây dựng

8580211

Địa kỹ thuật xây dựng

Thầy/cô Lê Bá Vinh , email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
Thầy/cô Lê Trọng Nghĩa , email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
Thầy/cô Lại Văn Quí, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM

7520503

Kỹ thuật trắc địa bản đồ

8520503

Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ

Lương Bảo Bình, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 102B6

7520503

Kỹ thuật trắc địa bản đồ

8440214

Bản Đồ, Viễn Thám Và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý

Thầy Phan Hiền Vũ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 102B6

7520101

Cơ kỹ thuật

8520101

Cơ Kỹ Thuật

Thầy Vũ Công Hòa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 028.38.647256/5306
Văn phòng: 106B4

7520401

Vật lý kỹ thuật

8520401

Vật Lý Kỹ Thuật

PGS. TS. Huỳnh Quang Linh - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; ThS. Lê Quốc Khải - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7520120

Kỹ thuật hàng không

8520120

Kỹ Thuật Hàng Không

TS. Lê Thị Hồng Hiếu
Chủ nhiệm, Bộ Môn Kỹ Thuật Hàng Không
Văn phòng: 104 nhà C5
Tel : (+84) 902 166 271       
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7520130

Kỹ thuật ô tô

8520116

Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực

TS. Trần Hữu Nhân
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 209 C5 Trường Đại Học Bách Khoa

7520122

Kỹ thuật tàu thủy

8520116

Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực

TS. Trần Hữu Nhân
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 209 C5 Trường Đại Học Bách Khoa

7520501

Kỹ thuật địa chất

8520501

Kỹ Thuật Địa Chất

TS Tạ Quốc Dũng – Trưởng Khoa.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PGS.TS Nguyễn Việt Kỳ – Chủ nhiệm Bộ môn (Địa Kỹ thuật, địa chất thủy văn, tài nguyên  nước)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TS Bùi Trọng Vinh – Chủ nhiệm Bộ môn (Địa chất môi trường, Quản lý tài nguyên đất và khoáng sản, xử lý tai biến địa chất)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7520604

Kỹ thuật dầu khí

8520604

Kỹ Thuật Dầu Khí

TS Tạ Quốc Dũng – Trưởng Khoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PGS.TS Trần Văn Xuân – Chủ nhiệm Bộ môn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7520320

Kỹ thuật môi trường 

8520320

Kỹ Thuật Môi Trường

PGS.TS. Đặng Vũ Bích Hạnh; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Văn Phòng B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM.
PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Văn Phòng B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM.

7850101

Quản lý tài nguyên và Môi trường

8850101

Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

TS. Lâm Văn Giang; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;  Nhà B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM
PGS.TS. Lê Văn Trung; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Nhà B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM

7510601

Quản lý công nghiệp

8340101

Quản Trị Kinh Doanh

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , CNBM Hệ thống thông tin quản lý
Cô Lâm Thị Mỹ Tiên, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Trợ lý Giáo vụ khoa QLCN

7520309

Kỹ thuật vật liệu

8520309

Kỹ Thuật Vật Liệu

Thầy: PGS. TS. Huỳnh Đại Phú, Trưởng Khoa CNVL, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thầy: TS. Cao Xuân Việt, Phó Trưởng Khoa CNVL, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7520210

Kỹ thuật máy tính

8480101

Khoa Học Máy Tính

Thầy Quản Thành Thơ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5828
Cô Trương Như Vi, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5830

7510105

Công nghệ kỹ thuật Vật liệu Xây dựng

8580201

Kỹ Thuật Xây Dựng

Thầy Lương Văn Hải, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Khoa Kỹ thuật Xây dựng
Thầy Nguyễn Văn Chánh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Bộ môn Vật liệu Xây dựng
Cô Bùi Phương Trinh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Bộ môn Vật liệu Xây dựng

MÃ NGÀNH ĐH TÊN NGÀNH ĐẠI HỌC MÃ NGÀNH CH TÊN NGÀNH CAO HỌC BAN CỐ VẤN
7520216 Kỹ thuật Điều Khiển và Tự động hóa 8520216 Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa Thầy TS. Nguyễn Vĩnh Hảo, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BM Điều khiển và Tự động hóa.
7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520203 Kỹ Thuật Điện Tử Thầy PGS.TS. Hà Hoàng Kha, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BMVT
7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520208 Kỹ Thuật Viễn Thông Thầy PGS.TS. Hà Hoàng Kha, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BMVT
7520201 Kỹ thuật Điện 8520201 Kỹ Thuật Điện Thầy TS. Nguyễn Nhật Nam, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BM Cung Cấp Điện.
7480101 Khoa học máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Thầy Quản Thành Thơ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5828
Cô Trương Như Vi, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5830
7420201 Công nghệ sinh học 8420201 Công Nghệ Sinh Học Cô Lê Thị Thuỷ Tiên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Điện thoại: 028.38 639341; 028.38 647256/5679.
Văn phòng: 203B2.
7520301 Kỹ thuật hóa học 8520305 Kỹ Thuật Hóa Dầu và Lọc dầu Cô: Đào Thị Kim Thoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 109B2
7520301 Kỹ thuật hóa học 8520301 Kỹ Thuật Hóa Học Thầy Phan Thanh Sơn Nam, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 211B2.
Thầy Nguyễn Quang Long, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 109B2.
Thầy Lê Vũ Hà, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 211B2.
7540101 Công nghệ thực phẩm 8540101 Công Nghệ Thực Phẩm Cô Trần Thị Thu Trà, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: 303B2.
Cô Tôn Nữ Minh Nguyệt, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: 303B2.
7540204 Công nghệ dệt may 8540204 Công nghệ Dệt, May PGS.TS.Bùi Mai Hương  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TS.Phạm Hồ Mai Anh  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TS.Hồ thị Minh Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 102-B11- Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.
7520312 Kỹ thuật dệt 8540204 Công nghệ Dệt, May PGS.TS. Bùi Mai Hương  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TS. Phạm Hồ Mai Anh  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TS. Hồ thị Minh Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 102-B11- Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
7520103 Kỹ thuật cơ khí 8520103 Kỹ Thuật Cơ Khí 1. PGS. TS. Nguyễn Hữu Lộc – Trưởng Khoa Cơ khí
Văn phòng: Khoa Cơ khí
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. TS. Trần Anh Sơn – Phó Trưởng Khoa Cơ khí
Văn phòng: 108 B11
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. GS. TS. Nguyễn Thanh Nam – Trưởng Bộ môn Thiết kế máy
Văn phòng: 209 B11
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. PGS. TS. Lưu Thanh Tùng – Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Máy xây dựng và nâng chuyển
Văn phòng: 107 B11
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5. TS. Hồ Triết Hưng – Trưởng Bộ môn Thiết kế máy
Văn phòng: 108 B11
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6. TS. Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Bộ môn Thiết bị và công nghệ vật liệu
Văn phòng: 110 B11
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 8520114 Kỹ Thuật Cơ Điện Tử Thầy PGS. TS. Nguyễn Quốc Chí – Trưởng BM Cơ Điện Tử-Khoa Cơ Khí
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Văn phòng: Bm Cơ Điện Tử, 210 B11
7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 8520117 Kỹ Thuật Công Nghiệp Chủ nhiệm ngành/Trưởng Bộ môn KTHTCN: PGS.TS. ĐỖ NGỌC HIỀN
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 101B11-Bộ môn kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Khoa Cơ Khí; Trường Đại học Bách Khoa.
7520115 Kỹ thuât nhiệt 8520115 Kỹ Thuật Nhiệt Thầy: TS. Hà Anh Tùng
Trưởng Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cơ Khí – Tòa nhà B5
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Thầy Lương Văn Hải, email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: VPK nhà B6, số 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
Thầy Lê Hoài Long, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: VPK nhà B6, số 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580204 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Ngầm Thầy/cô Lê Bá Vinh , email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
Thầy/cô Lê Trọng Nghĩa , email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
Thầy/cô Lại Văn Quí, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580211 Địa kỹ thuật xây dựng Thầy/cô Lê Bá Vinh , email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
Thầy/cô Lê Trọng Nghĩa , email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
Thầy/cô Lại Văn Quí, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8520503 Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ Lương Bảo Bình, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 102B6
7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8440214 Bản Đồ, Viễn Thám Và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Thầy Phan Hiền Vũ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 102B6
7520101 Cơ kỹ thuật 8520101 Cơ Kỹ Thuật Thầy Vũ Công Hòa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 028.38.647256/5306
Văn phòng: 106B4
7520401 Vật lý kỹ thuật 8520401 Vật Lý Kỹ Thuật PGS. TS. Huỳnh Quang Linh - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; ThS. Lê Quốc Khải - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7520120 Kỹ thuật hàng không 8520120 Kỹ Thuật Hàng Không TS. Lê Thị Hồng Hiếu
Chủ nhiệm, Bộ Môn Kỹ Thuật Hàng Không
Văn phòng: 104 nhà C5
Tel : (+84) 902 166 271      
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7520130 Kỹ thuật ô tô 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực TS. Trần Hữu Nhân
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 209 C5 Trường Đại Học Bách Khoa
7520122 Kỹ thuật tàu thủy 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực TS. Trần Hữu Nhân
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 209 C5 Trường Đại Học Bách Khoa
7520501 Kỹ thuật địa chất 8520501 Kỹ Thuật Địa Chất TS Tạ Quốc Dũng – Trưởng Khoa.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PGS.TS Nguyễn Việt Kỳ – Chủ nhiệm Bộ môn (Địa Kỹ thuật, địa chất thủy văn, tài nguyên  nước)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TS Bùi Trọng Vinh – Chủ nhiệm Bộ môn (Địa chất môi trường, Quản lý tài nguyên đất và khoáng sản, xử lý tai biến địa chất)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7520604 Kỹ thuật dầu khí 8520604 Kỹ Thuật Dầu Khí TS Tạ Quốc Dũng – Trưởng Khoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PGS.TS Trần Văn Xuân – Chủ nhiệm Bộ môn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7520320 Kỹ thuật môi trường  8520320 Kỹ Thuật Môi Trường PGS.TS. Đặng Vũ Bích Hạnh; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Văn Phòng B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM.
PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Văn Phòng B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM.
7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường 8850101 Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường TS. Lâm Văn Giang; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;  Nhà B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM
PGS.TS. Lê Văn Trung; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Nhà B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM
7510601 Quản lý công nghiệp 8340101 Quản Trị Kinh Doanh PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , CNBM Hệ thống thông tin quản lý
Cô Lâm Thị Mỹ Tiên, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Trợ lý Giáo vụ khoa QLCN
7520309 Kỹ thuật vật liệu 8520309 Kỹ Thuật Vật Liệu Thầy: PGS. TS. Huỳnh Đại Phú, Trưởng Khoa CNVL, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thầy: TS. Cao Xuân Việt, Phó Trưởng Khoa CNVL, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7520210 Kỹ thuật máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Thầy Quản Thành Thơ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5828
Cô Trương Như Vi, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5830
7510105 Công nghệ kỹ thuật Vật liệu Xây dựng 8580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Thầy Lương Văn Hải, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Khoa Kỹ thuật Xây dựng
Thầy Nguyễn Văn Chánh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Bộ môn Vật liệu Xây dựng
Cô Bùi Phương Trinh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Bộ môn Vật liệu Xây dựng

 Liên thông ĐH - ThS

Xem tất cả

DANH SÁCH BAN CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐH - THS


MÃ NGÀNH ĐH

TÊN NGÀNH ĐẠI HỌC

MÃ NGÀNH CH

TÊN NGÀNH CAO HỌC

BAN CỐ VẤN

7520216

Kỹ thuật Điều Khiển và Tự động hóa

8520216

Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa

Thầy TS. Nguyễn Vĩnh Hảo, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BM Điều khiển và Tự động hóa.

7520207

Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông

8520203

Kỹ Thuật Điện Tử

Thầy PGS.TS. Hà Hoàng Kha, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BMVT

7520207

Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông

8520208

Kỹ Thuật Viễn Thông

Thầy PGS.TS. Hà Hoàng Kha, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BMVT

7520201

Kỹ thuật Điện

8520201

Kỹ Thuật Điện

Thầy TS. Nguyễn Nhật Nam, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BM Cung Cấp Điện.

7480101

Khoa học máy tính

8480101

Khoa Học Máy Tính

Thầy Quản Thành Thơ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5828
Cô Trương Như Vi, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5830

7420201

Công nghệ sinh học

8420201

Công Nghệ Sinh Học

Cô Lê Thị Thuỷ Tiên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Điện thoại: 028.38 639341; 028.38 647256/5679.
Văn phòng: 203B2.

7520301

Kỹ thuật hóa học

8520305

Kỹ Thuật Hóa Dầu và Lọc dầu

Cô: Đào Thị Kim Thoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 109B2

7520301

Kỹ thuật hóa học

8520301

Kỹ Thuật Hóa Học

Thầy Phan Thanh Sơn Nam, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 211B2.
Thầy Nguyễn Quang Long, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 109B2.
Thầy Lê Vũ Hà, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 211B2.

7540101

Công nghệ thực phẩm

8540101

Công Nghệ Thực Phẩm

Cô Trần Thị Thu Trà, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: 303B2.
Cô Tôn Nữ Minh Nguyệt, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: 303B2.

7540204

Công nghệ dệt may

8540204

Công nghệ Dệt, May

PGS.TS.Bùi Mai Hương  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TS.Phạm Hồ Mai Anh  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TS.Hồ thị Minh Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 102-B11- Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.

7520312

Kỹ thuật dệt

8540204

Công nghệ Dệt, May

PGS.TS. Bùi Mai Hương  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TS. Phạm Hồ Mai Anh  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TS. Hồ thị Minh Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 102-B11- Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

7520103

Kỹ thuật cơ khí

8520103

Kỹ Thuật Cơ Khí

1. PGS. TS. Nguyễn Hữu Lộc – Trưởng Khoa Cơ khí
Văn phòng: Khoa Cơ khí
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. TS. Trần Anh Sơn – Phó Trưởng Khoa Cơ khí
Văn phòng: 108 B11
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. GS. TS. Nguyễn Thanh Nam – Trưởng Bộ môn Thiết kế máy
Văn phòng: 209 B11
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. PGS. TS. Lưu Thanh Tùng – Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Máy xây dựng và nâng chuyển
Văn phòng: 107 B11
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5. TS. Hồ Triết Hưng – Trưởng Bộ môn Thiết kế máy
Văn phòng: 108 B11
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6. TS. Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Bộ môn Thiết bị và công nghệ vật liệu
Văn phòng: 110 B11
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

8520114

Kỹ Thuật Cơ Điện Tử

Thầy PGS. TS. Nguyễn Quốc Chí – Trưởng BM Cơ Điện Tử-Khoa Cơ Khí
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Văn phòng: Bm Cơ Điện Tử, 210 B11

7520118

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

8520117

Kỹ Thuật Công Nghiệp

Chủ nhiệm ngành/Trưởng Bộ môn KTHTCN: PGS.TS. ĐỖ NGỌC HIỀN
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 101B11-Bộ môn kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Khoa Cơ Khí; Trường Đại học Bách Khoa.

7520115

Kỹ thuât nhiệt

8520115

Kỹ Thuật Nhiệt

Thầy: TS. Hà Anh Tùng
Trưởng Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cơ Khí – Tòa nhà B5
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7580201

Kỹ thuật xây dựng

8580201

Kỹ Thuật Xây Dựng

Thầy Lương Văn Hải, email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: VPK nhà B6, số 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
Thầy Lê Hoài Long, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: VPK nhà B6, số 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM

7580201

Kỹ thuật xây dựng

8580204

Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Ngầm

Thầy/cô Lê Bá Vinh , email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
Thầy/cô Lê Trọng Nghĩa , email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
Thầy/cô Lại Văn Quí, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM

7580201

Kỹ thuật xây dựng

8580211

Địa kỹ thuật xây dựng

Thầy/cô Lê Bá Vinh , email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
Thầy/cô Lê Trọng Nghĩa , email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
Thầy/cô Lại Văn Quí, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM

7520503

Kỹ thuật trắc địa bản đồ

8520503

Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ

Lương Bảo Bình, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 102B6

7520503

Kỹ thuật trắc địa bản đồ

8440214

Bản Đồ, Viễn Thám Và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý

Thầy Phan Hiền Vũ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 102B6

7520101

Cơ kỹ thuật

8520101

Cơ Kỹ Thuật

Thầy Vũ Công Hòa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 028.38.647256/5306
Văn phòng: 106B4

7520401

Vật lý kỹ thuật

8520401

Vật Lý Kỹ Thuật

PGS. TS. Huỳnh Quang Linh - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; ThS. Lê Quốc Khải - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7520120

Kỹ thuật hàng không

8520120

Kỹ Thuật Hàng Không

TS. Lê Thị Hồng Hiếu
Chủ nhiệm, Bộ Môn Kỹ Thuật Hàng Không
Văn phòng: 104 nhà C5
Tel : (+84) 902 166 271       
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7520130

Kỹ thuật ô tô

8520116

Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực

TS. Trần Hữu Nhân
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 209 C5 Trường Đại Học Bách Khoa

7520122

Kỹ thuật tàu thủy

8520116

Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực

TS. Trần Hữu Nhân
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 209 C5 Trường Đại Học Bách Khoa

7520501

Kỹ thuật địa chất

8520501

Kỹ Thuật Địa Chất

TS Tạ Quốc Dũng – Trưởng Khoa.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PGS.TS Nguyễn Việt Kỳ – Chủ nhiệm Bộ môn (Địa Kỹ thuật, địa chất thủy văn, tài nguyên  nước)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TS Bùi Trọng Vinh – Chủ nhiệm Bộ môn (Địa chất môi trường, Quản lý tài nguyên đất và khoáng sản, xử lý tai biến địa chất)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7520604

Kỹ thuật dầu khí

8520604

Kỹ Thuật Dầu Khí

TS Tạ Quốc Dũng – Trưởng Khoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PGS.TS Trần Văn Xuân – Chủ nhiệm Bộ môn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7520320

Kỹ thuật môi trường 

8520320

Kỹ Thuật Môi Trường

PGS.TS. Đặng Vũ Bích Hạnh; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Văn Phòng B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM.
PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Văn Phòng B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM.

7850101

Quản lý tài nguyên và Môi trường

8850101

Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

TS. Lâm Văn Giang; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;  Nhà B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM
PGS.TS. Lê Văn Trung; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Nhà B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM

7510601

Quản lý công nghiệp

8340101

Quản Trị Kinh Doanh

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , CNBM Hệ thống thông tin quản lý
Cô Lâm Thị Mỹ Tiên, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Trợ lý Giáo vụ khoa QLCN

7520309

Kỹ thuật vật liệu

8520309

Kỹ Thuật Vật Liệu

Thầy: PGS. TS. Huỳnh Đại Phú, Trưởng Khoa CNVL, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thầy: TS. Cao Xuân Việt, Phó Trưởng Khoa CNVL, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7520210

Kỹ thuật máy tính

8480101

Khoa Học Máy Tính

Thầy Quản Thành Thơ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5828
Cô Trương Như Vi, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5830

7510105

Công nghệ kỹ thuật Vật liệu Xây dựng

8580201

Kỹ Thuật Xây Dựng

Thầy Lương Văn Hải, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Khoa Kỹ thuật Xây dựng
Thầy Nguyễn Văn Chánh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Bộ môn Vật liệu Xây dựng
Cô Bùi Phương Trinh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Bộ môn Vật liệu Xây dựng

MÃ NGÀNH ĐH TÊN NGÀNH ĐẠI HỌC MÃ NGÀNH CH TÊN NGÀNH CAO HỌC BAN CỐ VẤN
7520216 Kỹ thuật Điều Khiển và Tự động hóa 8520216 Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa Thầy TS. Nguyễn Vĩnh Hảo, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BM Điều khiển và Tự động hóa.
7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520203 Kỹ Thuật Điện Tử Thầy PGS.TS. Hà Hoàng Kha, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BMVT
7520207 Kỹ thuật Điện Tử - Viễn Thông 8520208 Kỹ Thuật Viễn Thông Thầy PGS.TS. Hà Hoàng Kha, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BMVT
7520201 Kỹ thuật Điện 8520201 Kỹ Thuật Điện Thầy TS. Nguyễn Nhật Nam, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: BM Cung Cấp Điện.
7480101 Khoa học máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Thầy Quản Thành Thơ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5828
Cô Trương Như Vi, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5830
7420201 Công nghệ sinh học 8420201 Công Nghệ Sinh Học Cô Lê Thị Thuỷ Tiên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Điện thoại: 028.38 639341; 028.38 647256/5679.
Văn phòng: 203B2.
7520301 Kỹ thuật hóa học 8520305 Kỹ Thuật Hóa Dầu và Lọc dầu Cô: Đào Thị Kim Thoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 109B2
7520301 Kỹ thuật hóa học 8520301 Kỹ Thuật Hóa Học Thầy Phan Thanh Sơn Nam, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 211B2.
Thầy Nguyễn Quang Long, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 109B2.
Thầy Lê Vũ Hà, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 211B2.
7540101 Công nghệ thực phẩm 8540101 Công Nghệ Thực Phẩm Cô Trần Thị Thu Trà, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: 303B2.
Cô Tôn Nữ Minh Nguyệt, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , văn phòng: 303B2.
7540204 Công nghệ dệt may 8540204 Công nghệ Dệt, May PGS.TS.Bùi Mai Hương  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TS.Phạm Hồ Mai Anh  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TS.Hồ thị Minh Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 102-B11- Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.
7520312 Kỹ thuật dệt 8540204 Công nghệ Dệt, May PGS.TS. Bùi Mai Hương  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TS. Phạm Hồ Mai Anh  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TS. Hồ thị Minh Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 102-B11- Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
7520103 Kỹ thuật cơ khí 8520103 Kỹ Thuật Cơ Khí 1. PGS. TS. Nguyễn Hữu Lộc – Trưởng Khoa Cơ khí
Văn phòng: Khoa Cơ khí
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. TS. Trần Anh Sơn – Phó Trưởng Khoa Cơ khí
Văn phòng: 108 B11
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. GS. TS. Nguyễn Thanh Nam – Trưởng Bộ môn Thiết kế máy
Văn phòng: 209 B11
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. PGS. TS. Lưu Thanh Tùng – Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Máy xây dựng và nâng chuyển
Văn phòng: 107 B11
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5. TS. Hồ Triết Hưng – Trưởng Bộ môn Thiết kế máy
Văn phòng: 108 B11
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6. TS. Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Bộ môn Thiết bị và công nghệ vật liệu
Văn phòng: 110 B11
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 8520114 Kỹ Thuật Cơ Điện Tử Thầy PGS. TS. Nguyễn Quốc Chí – Trưởng BM Cơ Điện Tử-Khoa Cơ Khí
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Văn phòng: Bm Cơ Điện Tử, 210 B11
7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 8520117 Kỹ Thuật Công Nghiệp Chủ nhiệm ngành/Trưởng Bộ môn KTHTCN: PGS.TS. ĐỖ NGỌC HIỀN
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 101B11-Bộ môn kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Khoa Cơ Khí; Trường Đại học Bách Khoa.
7520115 Kỹ thuât nhiệt 8520115 Kỹ Thuật Nhiệt Thầy: TS. Hà Anh Tùng
Trưởng Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cơ Khí – Tòa nhà B5
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Thầy Lương Văn Hải, email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: VPK nhà B6, số 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
Thầy Lê Hoài Long, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: VPK nhà B6, số 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580204 Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Ngầm Thầy/cô Lê Bá Vinh , email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
Thầy/cô Lê Trọng Nghĩa , email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
Thầy/cô Lại Văn Quí, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580211 Địa kỹ thuật xây dựng Thầy/cô Lê Bá Vinh , email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
Thầy/cô Lê Trọng Nghĩa , email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
Thầy/cô Lại Văn Quí, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 107B6 268 Lý Thường Kiệt, Q10, HCM
7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8520503 Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ Lương Bảo Bình, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 102B6
7520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 8440214 Bản Đồ, Viễn Thám Và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Thầy Phan Hiền Vũ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 102B6
7520101 Cơ kỹ thuật 8520101 Cơ Kỹ Thuật Thầy Vũ Công Hòa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 028.38.647256/5306
Văn phòng: 106B4
7520401 Vật lý kỹ thuật 8520401 Vật Lý Kỹ Thuật PGS. TS. Huỳnh Quang Linh - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; ThS. Lê Quốc Khải - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7520120 Kỹ thuật hàng không 8520120 Kỹ Thuật Hàng Không TS. Lê Thị Hồng Hiếu
Chủ nhiệm, Bộ Môn Kỹ Thuật Hàng Không
Văn phòng: 104 nhà C5
Tel : (+84) 902 166 271      
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7520130 Kỹ thuật ô tô 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực TS. Trần Hữu Nhân
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 209 C5 Trường Đại Học Bách Khoa
7520122 Kỹ thuật tàu thủy 8520116 Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực TS. Trần Hữu Nhân
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn phòng: 209 C5 Trường Đại Học Bách Khoa
7520501 Kỹ thuật địa chất 8520501 Kỹ Thuật Địa Chất TS Tạ Quốc Dũng – Trưởng Khoa.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PGS.TS Nguyễn Việt Kỳ – Chủ nhiệm Bộ môn (Địa Kỹ thuật, địa chất thủy văn, tài nguyên  nước)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TS Bùi Trọng Vinh – Chủ nhiệm Bộ môn (Địa chất môi trường, Quản lý tài nguyên đất và khoáng sản, xử lý tai biến địa chất)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7520604 Kỹ thuật dầu khí 8520604 Kỹ Thuật Dầu Khí TS Tạ Quốc Dũng – Trưởng Khoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PGS.TS Trần Văn Xuân – Chủ nhiệm Bộ môn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7520320 Kỹ thuật môi trường  8520320 Kỹ Thuật Môi Trường PGS.TS. Đặng Vũ Bích Hạnh; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Văn Phòng B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM.
PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Văn Phòng B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM.
7850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường 8850101 Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường TS. Lâm Văn Giang; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;  Nhà B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM
PGS.TS. Lê Văn Trung; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Nhà B9 CS1 Trường ĐHBK – ĐHQG Tp.HCM
7510601 Quản lý công nghiệp 8340101 Quản Trị Kinh Doanh PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , CNBM Hệ thống thông tin quản lý
Cô Lâm Thị Mỹ Tiên, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Trợ lý Giáo vụ khoa QLCN
7520309 Kỹ thuật vật liệu 8520309 Kỹ Thuật Vật Liệu Thầy: PGS. TS. Huỳnh Đại Phú, Trưởng Khoa CNVL, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thầy: TS. Cao Xuân Việt, Phó Trưởng Khoa CNVL, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7520210 Kỹ thuật máy tính 8480101 Khoa Học Máy Tính Thầy Quản Thành Thơ, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5828
Cô Trương Như Vi, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: 38647256- 5830
7510105 Công nghệ kỹ thuật Vật liệu Xây dựng 8580201 Kỹ Thuật Xây Dựng Thầy Lương Văn Hải, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Khoa Kỹ thuật Xây dựng
Thầy Nguyễn Văn Chánh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Bộ môn Vật liệu Xây dựng
Cô Bùi Phương Trinh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Văn phòng: Bộ môn Vật liệu Xây dựng

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012