Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 01/07/2024          

Lịch tiếp học viên hè năm 2023 - 2024

Phòng ĐT SĐH xin trân trọng thông báo:

• Bắt đầu từ ngày 01/07/2024 đến 11/08/2024

Phòng Đào tạo Sau đại học chỉ tiếp học viên theo lịch như sau:

- Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30
- Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00
- Buổi tối tạm ngưng tiếp học viên

• Từ ngày 12/08/2024 sẽ tiếp học viên theo lịch bình thường.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 01/07/2024          

Lịch tiếp học viên hè năm 2023 - 2024

Phòng ĐT SĐH xin trân trọng thông báo:

• Bắt đầu từ ngày 01/07/2024 đến 11/08/2024

Phòng Đào tạo Sau đại học chỉ tiếp học viên theo lịch như sau:

- Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30
- Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00
- Buổi tối tạm ngưng tiếp học viên

• Từ ngày 12/08/2024 sẽ tiếp học viên theo lịch bình thường.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012