Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 24/05/2024          

Kết quả học bổng Hội thương gia Đài Loan tại Việt Nam năm 2024

Phòng đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Anh/Chị Học viên cao học, Nghiên cứu sinh Kết quả xét học bổng khuyến học Hội doanh nhân Đài Loan tại Việt Nam năm 2024.

- Tổng 67 hồ sơ nhận vào.
 
- Kết quả xét duyệt 26 hồ sơ được nhận Học bổng:
 
7 Hồ sơ nghiên cứu sinh

19 Hồ sơ Học viên cao học

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 24/05/2024          

Kết quả học bổng Hội thương gia Đài Loan tại Việt Nam năm 2024

Phòng đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Anh/Chị Học viên cao học, Nghiên cứu sinh Kết quả xét học bổng khuyến học Hội doanh nhân Đài Loan tại Việt Nam năm 2024.

- Tổng 67 hồ sơ nhận vào.
 
- Kết quả xét duyệt 26 hồ sơ được nhận Học bổng:
 
7 Hồ sơ nghiên cứu sinh

19 Hồ sơ Học viên cao học

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012