Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 15/05/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho Phạm Văn Quyết

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phạm Văn Quyết với đề tài "Tối ưu hiệu năng hệ thống truyền đồng thời thông tin và năng lượng có sự hỗ trợ của mặt phản xạ thông minh".

• Thời gian: 14g30 ngày 28/05/2024

• Địa điểm:  Tại phòng 207B1 - Phòng Chuyên đề Khoa Điện - Điện Tử - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 15/05/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho Phạm Văn Quyết

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phạm Văn Quyết với đề tài "Tối ưu hiệu năng hệ thống truyền đồng thời thông tin và năng lượng có sự hỗ trợ của mặt phản xạ thông minh".

• Thời gian: 14g30 ngày 28/05/2024

• Địa điểm:  Tại phòng 207B1 - Phòng Chuyên đề Khoa Điện - Điện Tử - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012