Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 27/03/2024          

Kế hoạch nhận thẻ học viên dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh khóa 2023 đợt tháng 11

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh khóa 2023 đợt tháng 11 về việc nhận thẻ như sau:

- Lớp trưởng (đại diện lớp)/cá nhân đến Văn phòng Khoa (theo từng Khoa quản lý ngành học của Học viên/NCS) để nhận thẻ học viên;

- Thời gian nhận từ ngày 01/4/2024.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 08. 38647256 - Ext: 5144 gặp cô Hằng hoặc gửi thư về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 27/03/2024          

Kế hoạch nhận thẻ học viên dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh khóa 2023 đợt tháng 11

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh khóa 2023 đợt tháng 11 về việc nhận thẻ như sau:

- Lớp trưởng (đại diện lớp)/cá nhân đến Văn phòng Khoa (theo từng Khoa quản lý ngành học của Học viên/NCS) để nhận thẻ học viên;

- Thời gian nhận từ ngày 01/4/2024.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 08. 38647256 - Ext: 5144 gặp cô Hằng hoặc gửi thư về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012