Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 15/03/2024          

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

du-hoc-ba-lan

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-  Căn cứ: Thông báo số 234/TB-BGDĐT ngày 07/3/2024 của Bộ GD&ĐT (đính kèm)
- Số lượng học bổng: 20 suất cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Ba Lan theo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
- Thời hạn đăng ký: ngày 06/4/2024 tại Cổng Thông tin điện tử của Cục Hợp tác quốc tế: https://tuyensinh.vied.vn 
Tin đăng tải tại trang Web của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và đào tạo:

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 15/03/2024          

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

du-hoc-ba-lan

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-  Căn cứ: Thông báo số 234/TB-BGDĐT ngày 07/3/2024 của Bộ GD&ĐT (đính kèm)
- Số lượng học bổng: 20 suất cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Ba Lan theo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
- Thời hạn đăng ký: ngày 06/4/2024 tại Cổng Thông tin điện tử của Cục Hợp tác quốc tế: https://tuyensinh.vied.vn 
Tin đăng tải tại trang Web của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và đào tạo:

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012