Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 01/04/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Châu Ngọc Mai

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Châu Ngọc Mai với đề tài "Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme vi cấu trúc ứng dụng phát triển thiết bị phát điện nano ma sát".

• Thời gian: 08h30, ngày 24/04/2024 (thứ 4)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Công nghệ vật liệu - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 01/04/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Châu Ngọc Mai

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Châu Ngọc Mai với đề tài "Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme vi cấu trúc ứng dụng phát triển thiết bị phát điện nano ma sát".

• Thời gian: 08h30, ngày 24/04/2024 (thứ 4)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Công nghệ vật liệu - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012