Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 31/05/2024          

Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Văn Bình

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Văn Bình với đề tài "Phân tích phi tuyến khung thép bán cứng không gian chịu tải trọng tĩnh và động bằng phương pháp vùng dẻo".

• Thời gian: 14h00, ngày 10/06/2024 (thứ 2)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề, Khoa KT Xây dựng - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 31/05/2024          

Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Văn Bình

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Văn Bình với đề tài "Phân tích phi tuyến khung thép bán cứng không gian chịu tải trọng tĩnh và động bằng phương pháp vùng dẻo".

• Thời gian: 14h00, ngày 10/06/2024 (thứ 2)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề, Khoa KT Xây dựng - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012