Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 13/05/2024          

Thông báo về việc tải hình Tốt nghiệp 2024 đợt 1!

Các bạn tốt nghiệp ThS và Tiến Sĩ đợt 1 năm 2024 có nhu cầp tải hình tốt nghiệp chụp ở hội trường A5. Có thể download theo link bên dưới!
https://drive.google.com/drive/folders/1EBIt6XNNfCKkI7A3xU9lV7KRTZynsXXO?usp=sharing

Trân trọng thông báo!

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 13/05/2024          

Thông báo về việc tải hình Tốt nghiệp 2024 đợt 1!

Các bạn tốt nghiệp ThS và Tiến Sĩ đợt 1 năm 2024 có nhu cầp tải hình tốt nghiệp chụp ở hội trường A5. Có thể download theo link bên dưới!
https://drive.google.com/drive/folders/1EBIt6XNNfCKkI7A3xU9lV7KRTZynsXXO?usp=sharing

Trân trọng thông báo!

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012