Thông báo Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 03/08/2021          

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt tháng 08 năm 2021

Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK), Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt tháng 08 năm 2021 như sau:

1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

1.1. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

1.2. Đối tượng tuyển sinh

Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:

-    Người tốt nghiệp thạc sĩ;

-  Hoặc tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10);


-    Là tác giả chính hoặc đồng tác giả của tối thiểu 01 bài báo công bố liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trong các tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện hoặc có chỉ số ISSN/ISBN trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

-    Chứng chỉ hoặc chứng nhận ngoại ngữ được công nhận ngoại ngữ đầu vào
tối thiểu đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương đương B2 theo CEFR) có thời hạn 02 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận.

Chứng chỉ ngoại ngữ đầu vào tối thiểu đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương đương B2 theo CEFR). Cụ thể:STT
Ngôn ngữ
Chứng chỉThang điểm tối thiểu


B2
1

Tiếng Anh


TOEFL iBT 61
2 IELTS 5.5
3 TOEIC (L-R) và
TOEIC (S-W)
550
220

4Cambridge Assessment English


B2 First/B2 Business Vantage/Linguaskill.
Thang điểm : 160

5Tiếng PhápCIEP/Alliance française diplomas


TCF: 400
Văn bằng DELF B2
Diplôme de Langue
6

Tiếng Đức

Goethe -Institut
TestDaF
Goethe- Zertifikat B2
7 Tiếng Trung Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK Level 4
8 Tiếng Nhật Japanese  Language Proficiency  Test (JLPT) JLPT N3
9

Tiếng Nga

ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному ТРКИ-2

10 Tiếng Hàn
TOPIK

TOPIK Level 4
 
Chú ý: Các trường hợp miễn thi ngoại ngữ
a.  Người dự tuyển là công dân Việt Nam được miễn đánh giá năng lực ngoại ngữ khi có một trong những minh chứng sau:

-    Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là ngôn ngữ của môn thi ngoại ngữ, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

-    Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh không qua phiên dịch được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

-    Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật, Hàn.

b.  Người dự tuyển là công dân nước ngoài, lưu học sinh Hiệp định (là người nước ngoài được tiếp nhận học tập tại Việt Nam và được Chính phủ Việt Nam cấp học bổng theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên) nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu của một trong các chứng chỉ ngoại ngữ nêu trên. Trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ thì được miễn yêu cầu về ngoại ngữ.

1.3. Bài luận về hướng nghiên cứu

Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4.

1.4. Cán bộ hướng dẫn

-    Được tối thiểu 01 giảng viên của Trường ĐHBK đồng ý nhận hướng dẫn;

-    Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn (danh sách cán bộ khoa học và hướng nghiên cứu được công bố tại website: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/gioi-thieu/doi-ngu-dao-tao ).

2. DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết tại:  https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tuyen-sinh/tien-si/nganh-ts

3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

3.1. Hồ sơ dự tuyển

Đăng ký dự tuyển tại: https://grad.hcmut.edu.vn/hv/dang_ky_thi_sau_dai_hoc.php?type=cts

3.2. Nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến

-    Sau khi đăng ký dự tuyển online và vào mục lý lịch in hồ sơ

-  Ứng viên đính kèm trang đăng ký tuyển sinh tập hồ sơ (ứng viên có thể sử dụng phần mềm để ghép các file ảnh chụp thành file pdf trước khi đính kèm tập tin, ví dụ: https://smallpdf.com/vi/jpg-to-pdf), tên file: TS_ Mã hồ sơ gồm 8 số (2021 và 4 số mã số ở dưới mã vạch)_họ và tên (vd: Nguyễn Văn A, 4 số dưới mã vạch: 1234 --> Tên file: TS_20211234_Nguyen_Van_A), gửi về địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

3.2.1. Hồ sơ gồm

-   Bản chụp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ.

-    Bản chụp bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm;

-    Bản chụp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ và bảng điểm Cao học; Đối với ứng viên có văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài phải có bản dịch thuật sang tiếng Việt và có giấy chứng nhận của “Cục quản lý chất lượng” (hướng dẫn quy trình công nhận văn bằng nước ngoài được trình bày tại Phụ lục 3 của đề án tuyển sinh 2021);

-    Phiếu đăng ký xét tuyển (in từ hệ thống), Lý lịch khoa học (in từ hệ thống), file ảnh (3 x 4);

-   Bản chụp Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);

-    Bộ bài luận về hướng nghiên cứu (có chữ ký điện tử của thí sinh, chữ ký điện tử hoặc email xác nhận cùa tất cả người hướng dẫn);

-    Minh chứng công trình, bài báo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu;

-    Giấy cam kết thực hiện qui định học tập – nghiên cứu của NCS;

-  Lý lịch khoa học của cán bộ hướng dẫn

-    02 Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của 02 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu; (download mẫu tại đây)

-    Giấy chấp thuận đào tạo NCS của cán bộ dự kiến hướng dẫn NCS; Bộ môn/ Phòng thí nghiệm đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo (có chữ ký điện tử hoặc email xác nhận đồng ý của cán bộ dự kiến hướng dẫn NCS; Bộ môn/ Phòng thí nghiệm đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo).

Lưu ý: Sau khi hết đợt giãn cách xã hội, ứng viên phải nộp bổ sung hồ sơ giấy có đầy đủ chữ ký xác nhận. Phòng đào tạo Sau Đại học sẽ có hướng dẫn bổ sung thêm cho ứng viên sau.

3.2.2. Lệ phí xét tuyển

2.000.000 đồng/ 1 hồ sơ

3.2.3. Cách thức đóng lệ phí tuyển sinh

Thí sinh chuyển khoản lệ phí đến tài khoản sau:

- Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

- Số tài khoản: 000 410 686868 8006

- Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Chợ Lớn, Tp. HCM

- Nội dung: Thu lệ phí xét tuyển sinh: SDH_ Mã hồ sơ gồm 8 số (2021 và 4 số mã số ở dưới mã vạch)_họ và tên_LPTSTS (viết tắt của Lệ Phí Tuyển Sinh Tiến sĩ).


                   Ví dụ:1234 là 4 số dưới mã vạch --> Nội dung:  SDH_20211234_Nguyen Van A_LPTSTS.

Có thể ghi chú thêm: cần phải ghi rõ nội dung chuyển khoản để công việc tra cứu được nhanh chóng.


3.3. Thời gian xét tuyển

Trường Đại học Bách khoa áp dụng 04 đợt tuyển sinh trong năm 2021. Thời hạn ứng viên nộp hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển:         

-    Đợt 1: 31/05/2021.

-    Đợt 2: 16/08/2021. Thời gian nhận hồ sơ đến 17h00 ngày 29/08/2021

-    Đợt 3: 30/11/2021.

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khối lượng học tập tối thiểu 90 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ và 120 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp đại học.

5. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Chính quy, tập trung.

6. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc SĐT: (+84) 28 38637318, Hotline: 0766 780 247Thông báo Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 03/08/2021          

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt tháng 08 năm 2021

Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK), Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt tháng 08 năm 2021 như sau:

1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

1.1. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

1.2. Đối tượng tuyển sinh

Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:

-    Người tốt nghiệp thạc sĩ;

-  Hoặc tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10);


-    Là tác giả chính hoặc đồng tác giả của tối thiểu 01 bài báo công bố liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trong các tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện hoặc có chỉ số ISSN/ISBN trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

-    Chứng chỉ hoặc chứng nhận ngoại ngữ được công nhận ngoại ngữ đầu vào
tối thiểu đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương đương B2 theo CEFR) có thời hạn 02 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận.

Chứng chỉ ngoại ngữ đầu vào tối thiểu đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương đương B2 theo CEFR). Cụ thể:STT
Ngôn ngữ
Chứng chỉThang điểm tối thiểu


B2
1

Tiếng Anh


TOEFL iBT 61
2 IELTS 5.5
3 TOEIC (L-R) và
TOEIC (S-W)
550
220

4Cambridge Assessment English


B2 First/B2 Business Vantage/Linguaskill.
Thang điểm : 160

5Tiếng PhápCIEP/Alliance française diplomas


TCF: 400
Văn bằng DELF B2
Diplôme de Langue
6

Tiếng Đức

Goethe -Institut
TestDaF
Goethe- Zertifikat B2
7 Tiếng Trung Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK Level 4
8 Tiếng Nhật Japanese  Language Proficiency  Test (JLPT) JLPT N3
9

Tiếng Nga

ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному ТРКИ-2

10 Tiếng Hàn
TOPIK

TOPIK Level 4
 
Chú ý: Các trường hợp miễn thi ngoại ngữ
a.  Người dự tuyển là công dân Việt Nam được miễn đánh giá năng lực ngoại ngữ khi có một trong những minh chứng sau:

-    Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là ngôn ngữ của môn thi ngoại ngữ, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

-    Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh không qua phiên dịch được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

-    Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật, Hàn.

b.  Người dự tuyển là công dân nước ngoài, lưu học sinh Hiệp định (là người nước ngoài được tiếp nhận học tập tại Việt Nam và được Chính phủ Việt Nam cấp học bổng theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên) nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu của một trong các chứng chỉ ngoại ngữ nêu trên. Trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ thì được miễn yêu cầu về ngoại ngữ.

1.3. Bài luận về hướng nghiên cứu

Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4.

1.4. Cán bộ hướng dẫn

-    Được tối thiểu 01 giảng viên của Trường ĐHBK đồng ý nhận hướng dẫn;

-    Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn (danh sách cán bộ khoa học và hướng nghiên cứu được công bố tại website: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/gioi-thieu/doi-ngu-dao-tao ).

2. DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết tại:  https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tuyen-sinh/tien-si/nganh-ts

3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

3.1. Hồ sơ dự tuyển

Đăng ký dự tuyển tại: https://grad.hcmut.edu.vn/hv/dang_ky_thi_sau_dai_hoc.php?type=cts

3.2. Nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến

-    Sau khi đăng ký dự tuyển online và vào mục lý lịch in hồ sơ

-  Ứng viên đính kèm trang đăng ký tuyển sinh tập hồ sơ (ứng viên có thể sử dụng phần mềm để ghép các file ảnh chụp thành file pdf trước khi đính kèm tập tin, ví dụ: https://smallpdf.com/vi/jpg-to-pdf), tên file: TS_ Mã hồ sơ gồm 8 số (2021 và 4 số mã số ở dưới mã vạch)_họ và tên (vd: Nguyễn Văn A, 4 số dưới mã vạch: 1234 --> Tên file: TS_20211234_Nguyen_Van_A), gửi về địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

3.2.1. Hồ sơ gồm

-   Bản chụp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ.

-    Bản chụp bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm;

-    Bản chụp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ và bảng điểm Cao học; Đối với ứng viên có văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài phải có bản dịch thuật sang tiếng Việt và có giấy chứng nhận của “Cục quản lý chất lượng” (hướng dẫn quy trình công nhận văn bằng nước ngoài được trình bày tại Phụ lục 3 của đề án tuyển sinh 2021);

-    Phiếu đăng ký xét tuyển (in từ hệ thống), Lý lịch khoa học (in từ hệ thống), file ảnh (3 x 4);

-   Bản chụp Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);

-    Bộ bài luận về hướng nghiên cứu (có chữ ký điện tử của thí sinh, chữ ký điện tử hoặc email xác nhận cùa tất cả người hướng dẫn);

-    Minh chứng công trình, bài báo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu;

-    Giấy cam kết thực hiện qui định học tập – nghiên cứu của NCS;

-  Lý lịch khoa học của cán bộ hướng dẫn

-    02 Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của 02 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu; (download mẫu tại đây)

-    Giấy chấp thuận đào tạo NCS của cán bộ dự kiến hướng dẫn NCS; Bộ môn/ Phòng thí nghiệm đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo (có chữ ký điện tử hoặc email xác nhận đồng ý của cán bộ dự kiến hướng dẫn NCS; Bộ môn/ Phòng thí nghiệm đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo).

Lưu ý: Sau khi hết đợt giãn cách xã hội, ứng viên phải nộp bổ sung hồ sơ giấy có đầy đủ chữ ký xác nhận. Phòng đào tạo Sau Đại học sẽ có hướng dẫn bổ sung thêm cho ứng viên sau.

3.2.2. Lệ phí xét tuyển

2.000.000 đồng/ 1 hồ sơ

3.2.3. Cách thức đóng lệ phí tuyển sinh

Thí sinh chuyển khoản lệ phí đến tài khoản sau:

- Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

- Số tài khoản: 000 410 686868 8006

- Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Chợ Lớn, Tp. HCM

- Nội dung: Thu lệ phí xét tuyển sinh: SDH_ Mã hồ sơ gồm 8 số (2021 và 4 số mã số ở dưới mã vạch)_họ và tên_LPTSTS (viết tắt của Lệ Phí Tuyển Sinh Tiến sĩ).


                   Ví dụ:1234 là 4 số dưới mã vạch --> Nội dung:  SDH_20211234_Nguyen Van A_LPTSTS.

Có thể ghi chú thêm: cần phải ghi rõ nội dung chuyển khoản để công việc tra cứu được nhanh chóng.


3.3. Thời gian xét tuyển

Trường Đại học Bách khoa áp dụng 04 đợt tuyển sinh trong năm 2021. Thời hạn ứng viên nộp hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển:         

-    Đợt 1: 31/05/2021.

-    Đợt 2: 16/08/2021. Thời gian nhận hồ sơ đến 17h00 ngày 29/08/2021

-    Đợt 3: 30/11/2021.

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khối lượng học tập tối thiểu 90 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ và 120 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp đại học.

5. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Chính quy, tập trung.

6. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc SĐT: (+84) 28 38637318, Hotline: 0766 780 247© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012