Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 03/06/2024          

Buổi giới thiệu thông tin học bổng Fulbright dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ.

hoc-bong-fulbright
Buổi giới thiệu thông tin học bổng Fulbright dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ.
Nghiên cứu sinh tiến sĩ sẽ có cơ hội đi trao đổi học tập/ nghiên cứu tại các trường đại học của Mỹ từ 6-10 tháng. Buổi giới thiệu thông tin được tổ chức tại Hà Nội với chi tiết như sau:
Thời gian: 14h30-16h30, ngày 12/6/2024
• Hình thức: trực tiếp
• Địa điểm: Đại học Bách Khoa Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau)
• Khung chương trình dự kiến: khoảng 2-2.5 tiếng
Học viên nào đăng ký tham gia chương trình, vui lòng gửi thông tin đăng ký đến cô Nguyễn Thị Nhàn tại địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  trước 17h00 ngày 5.06.2024.
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 03/06/2024          

Buổi giới thiệu thông tin học bổng Fulbright dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ.

hoc-bong-fulbright
Buổi giới thiệu thông tin học bổng Fulbright dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ.
Nghiên cứu sinh tiến sĩ sẽ có cơ hội đi trao đổi học tập/ nghiên cứu tại các trường đại học của Mỹ từ 6-10 tháng. Buổi giới thiệu thông tin được tổ chức tại Hà Nội với chi tiết như sau:
Thời gian: 14h30-16h30, ngày 12/6/2024
• Hình thức: trực tiếp
• Địa điểm: Đại học Bách Khoa Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau)
• Khung chương trình dự kiến: khoảng 2-2.5 tiếng
Học viên nào đăng ký tham gia chương trình, vui lòng gửi thông tin đăng ký đến cô Nguyễn Thị Nhàn tại địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  trước 17h00 ngày 5.06.2024.
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012