Tuyển sinh Sau Đại Học - Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Ngày 30/11/2022

Điều kiện tham gia kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022


Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 như sau:

1.     HÌNH THỨC TUYỂN SINH

1.1.   Các đối tượng thuộc diện “Tuyển thẳng”

người tốt nghiệp trình độ đại học trong hệ thống ĐHQG-HCM ngành đúng với ngành đăng ký tuyển thẳng và đạt điều kiện ngoại ngữ theo quy định hiện hành, gồm:

Người tốt nghiệp đại học chương trình kỹ sư với chương trình đào tạo từ 150 tín chỉ trở lên

Người tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10);

Người tốt nghiệp đại học là thủ khoa ngành;

-  Người tốt nghiệp đại học đạt giải 1,2,3 các kỳ thi Olympic sinh viên trong nước và ngoài nước.

Thời gian tính từ ngày ký văn bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng tối đa là 24 tháng.

Chú ý: Thí sinh ngành Quản trị kinh doanh không được nộp hồ sơ diện này do điều kiện 02 năm kinh nghiệm


1.2.   Các đối tượng thuộc diện “Xét tuyển”

Là người tốt nghiệp trình độ đại học ngành đúng, ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển gồm:

-  Người tốt nghiệp đại học các chương trình đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn trong nước, khu vực và quốc tế như AUN-QA, AACSB, ACBSP, ABET, EUR-ACE, FIBAA, CTI.

-  Người tốt nghiệp đại học chính quy từ các cơ sở đào tạo đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn trong nước, khu vực và quốc tế như AUN-QA, HCERES có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);

Người tốt nghiệp chương trình kỹ sư, cử nhân tài năng của Đại học Quốc gia;

-  Người tốt nghiệp chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở một số trường đại học của Việt Nam, có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);

-  Người tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);

Sinh viên các ngành đào tạo liên thông trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ của ĐHQG-HCM;

-  Người tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ quốc tế GMAT (Graduate Management Admission Test), GRE (The Graduate Record Examination) hoặc đạt kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM còn trong thời gian hiệu lực;

-  Người nước ngoài.

Thời gian tính từ ngày ký văn bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tối đa là 24 tháng.

Chú ý: Thí sinh ngành Quản trị kinh doanh không được nộp hồ sơ diện này do điều kiện 02 năm kinh nghiệm


1.3.   Thi tuyển tự luận, trắc nghiệm

Là người tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành gần, ngành khác với ngành dự tuyển, được áp dụng cho các ngành dự thi: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Khoa học tính toán.

1.4.   Các đối tượng thuộc diện “Xét tuyển kết hợp với Thi tuyển”

Là người tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành gần, ngành khác với ngành dự tuyển. Hình thức tuyển sinh kết hợp xét tuyển và thi tuyển dưới hình thức phỏng vấn được áp dụng cho các ngành không nằm trong danh mục thi tuyển.


Chú ý: Đối với Ngành Quản trị kinh doanh yêu cầu Thí sinh tối thiểu 02 năm kinh nghiệm

2.     QUY ĐỊNH KHÁC

Văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ được công nhận đạt chuẩn được trình bày ở Phụ lục 1 file đính kèm.

Tên các chương trình đào tạo của Trường Đại học Bách khoa đạt chứng nhận kiểm định được trình bày ở Phụ lục 2 file đính kèm.

Danh mục 40 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ xem chi tiết tại https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tuyen-sinh/thac-si/nganh-ts

-  Danh mục ngành đúng, ngành gần xem tại https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tuyen-sinh/thac-si/danh-muc-nganh-dung-nganh-gan

Đề cương đánh giá chuyên môn trình độ thạc sĩ dành cho hình thức kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển xem Phụ lục 4 file đính kèm.
 
Phiếu đánh giá thí sinh đăng ký xét tuyển kết hợp thi tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ xem Phụ lục 5 file đính kèm.

Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thông báo tại địa chỉ:

Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 028-38637318          Hotline: 0766 780 247
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Website: https://www.pgs.hcmut.edu.vn

 Tuyển sinh Sau Đại Học - Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Ngày 30/11/2022

Điều kiện tham gia kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022


Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 như sau:

1.     HÌNH THỨC TUYỂN SINH

1.1.   Các đối tượng thuộc diện “Tuyển thẳng”

người tốt nghiệp trình độ đại học trong hệ thống ĐHQG-HCM ngành đúng với ngành đăng ký tuyển thẳng và đạt điều kiện ngoại ngữ theo quy định hiện hành, gồm:

Người tốt nghiệp đại học chương trình kỹ sư với chương trình đào tạo từ 150 tín chỉ trở lên

Người tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10);

Người tốt nghiệp đại học là thủ khoa ngành;

-  Người tốt nghiệp đại học đạt giải 1,2,3 các kỳ thi Olympic sinh viên trong nước và ngoài nước.

Thời gian tính từ ngày ký văn bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng tối đa là 24 tháng.

Chú ý: Thí sinh ngành Quản trị kinh doanh không được nộp hồ sơ diện này do điều kiện 02 năm kinh nghiệm


1.2.   Các đối tượng thuộc diện “Xét tuyển”

Là người tốt nghiệp trình độ đại học ngành đúng, ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển gồm:

-  Người tốt nghiệp đại học các chương trình đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn trong nước, khu vực và quốc tế như AUN-QA, AACSB, ACBSP, ABET, EUR-ACE, FIBAA, CTI.

-  Người tốt nghiệp đại học chính quy từ các cơ sở đào tạo đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn trong nước, khu vực và quốc tế như AUN-QA, HCERES có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);

Người tốt nghiệp chương trình kỹ sư, cử nhân tài năng của Đại học Quốc gia;

-  Người tốt nghiệp chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở một số trường đại học của Việt Nam, có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);

-  Người tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);

Sinh viên các ngành đào tạo liên thông trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ của ĐHQG-HCM;

-  Người tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ quốc tế GMAT (Graduate Management Admission Test), GRE (The Graduate Record Examination) hoặc đạt kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM còn trong thời gian hiệu lực;

-  Người nước ngoài.

Thời gian tính từ ngày ký văn bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tối đa là 24 tháng.

Chú ý: Thí sinh ngành Quản trị kinh doanh không được nộp hồ sơ diện này do điều kiện 02 năm kinh nghiệm


1.3.   Thi tuyển tự luận, trắc nghiệm

Là người tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành gần, ngành khác với ngành dự tuyển, được áp dụng cho các ngành dự thi: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Khoa học tính toán.

1.4.   Các đối tượng thuộc diện “Xét tuyển kết hợp với Thi tuyển”

Là người tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành gần, ngành khác với ngành dự tuyển. Hình thức tuyển sinh kết hợp xét tuyển và thi tuyển dưới hình thức phỏng vấn được áp dụng cho các ngành không nằm trong danh mục thi tuyển.


Chú ý: Đối với Ngành Quản trị kinh doanh yêu cầu Thí sinh tối thiểu 02 năm kinh nghiệm

2.     QUY ĐỊNH KHÁC

Văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ được công nhận đạt chuẩn được trình bày ở Phụ lục 1 file đính kèm.

Tên các chương trình đào tạo của Trường Đại học Bách khoa đạt chứng nhận kiểm định được trình bày ở Phụ lục 2 file đính kèm.

Danh mục 40 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ xem chi tiết tại https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tuyen-sinh/thac-si/nganh-ts

-  Danh mục ngành đúng, ngành gần xem tại https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tuyen-sinh/thac-si/danh-muc-nganh-dung-nganh-gan

Đề cương đánh giá chuyên môn trình độ thạc sĩ dành cho hình thức kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển xem Phụ lục 4 file đính kèm.
 
Phiếu đánh giá thí sinh đăng ký xét tuyển kết hợp thi tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ xem Phụ lục 5 file đính kèm.

Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thông báo tại địa chỉ:

Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 028-38637318          Hotline: 0766 780 247
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Website: https://www.pgs.hcmut.edu.vn

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012