LỊCH THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2014 ĐỢT 1

NGÀY SÁNG CHIỀU
17-05-2014 6g45: Thí sinh có mặt tại phòng thi
8g00 – 11g00: Thi môn CƠ BẢN
(Thời gian làm bài 180 phút)
13g15: Thí sinh có mặt tại phòng thi
14g00-16g00: Thi môn CƠ SỞ
(Thời gian làm bài 120 phút)
18-05-2014 6g45: Thí sinh có mặt tại phòng thi
8g00 – 09g55: Thi môn NGOẠI NGỮ (CH + NCS)
(Thời gian làm bài 110 phút)
Thí sinh phải mang theo bút chì 2B thật đậm để làm bài thi
24-05-2014 Từ 08g00: Phỏng vấn và xét tuyển NCS

LỊCH CHI TIẾT CỦA CÁC BUỔI THI:

BUỔI THI HIỆU LỆNH KẺNG
BUỔI SÁNG: ngày 17-05-2013

6g45 Thí sinh có mặt trước phòng thi.
7g50 Bóc đề thi, phát đề cho thí sinh.
8g00 Thí sinh bắt đầu làm bài thi.

11g00 Hết giờ làm bài.
          Thí sinh ngồi tại chỗ, CBCT gọi tên thí sinh nộp bài, ghi số tờ, ký nộp.
1 hồi 3 tiếng
3 tiếng

1 hồi 3 tiếng
BUỔI CHIỀU: ngày 17-05-2014

13g15 Thí sinh có mặt trước phòng thi.
13g50 Bóc đề thi, phát đề cho thí sinh.
14g00 Thí sinh bắt đầu làm bài thi.

16g00 Hết giờ làm bài.
          Thí sinh ngồi tại chỗ, CBCT gọi tên thí sinh nộp bài, ghi số tờ, ký nộp.
1 hồi 3 tiếng
3 tiếng

1 hồi 2 tiếng
BUỔI SÁNG: ngày 18-05-2014

06g45 Thí sinh có mặt trước phòng thi.
7h40    CBCT phát phiếu trả lời trắc nghiệm cho thí sinh
7g50    Bóc đề thi, phát đề thi cho thí sinh (Phần Ngữ pháp + Đọc hiểu + Nghe hiểu)
08g00 Thí sinh bắt đầu làm bài thi.
9g20    Hết giờ làm bài thi (Phần Ngữ pháp + Đọc hiểu)
9h25    CBCT bật thiết bị phục vụ Phần Nghe hiểu và bắt đầu tính thời gian làm bài
           thi Phần Nghe hiểu
09g55 Hết giờ làm bài (Phần nghe hiểu).
          Thí sinh ngồi tại chỗ, CBCT gọi tên thí sinh nộp bài, ghi số tờ, ký nộp.
1 tiếng
1 hồi, 3 tiếng
3 tiếng

1 tiếng
1 tiếng

3 tiếng

BUỔI SÁNG 24-05-2014: Phỏng vấn và xét tuyển NCS
Thời gian: từ 8g00
Địa điểm: theo địa điểm in trên phiếu dự thi hoặc do HĐTS thông báo cho thí sinh
 

ĐỊA ĐIỂM THI:
  - Tất cả các thí sinh sẽ thi tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, 268, Lý Thường Kiệt, Q.10, Tp.HCM.
  - Thí sinh xem phòng thi , giờ thi trong giấy báo thi
LỊCH THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2014 ĐỢT 1

NGÀY SÁNG CHIỀU
17-05-2014 6g45: Thí sinh có mặt tại phòng thi
8g00 – 11g00: Thi môn CƠ BẢN
(Thời gian làm bài 180 phút)
13g15: Thí sinh có mặt tại phòng thi
14g00-16g00: Thi môn CƠ SỞ
(Thời gian làm bài 120 phút)
18-05-2014 6g45: Thí sinh có mặt tại phòng thi
8g00 – 09g55: Thi môn NGOẠI NGỮ (CH + NCS)
(Thời gian làm bài 110 phút)
Thí sinh phải mang theo bút chì 2B thật đậm để làm bài thi
24-05-2014 Từ 08g00: Phỏng vấn và xét tuyển NCS

LỊCH CHI TIẾT CỦA CÁC BUỔI THI:

BUỔI THI HIỆU LỆNH KẺNG
BUỔI SÁNG: ngày 17-05-2013

6g45 Thí sinh có mặt trước phòng thi.
7g50 Bóc đề thi, phát đề cho thí sinh.
8g00 Thí sinh bắt đầu làm bài thi.

11g00 Hết giờ làm bài.
          Thí sinh ngồi tại chỗ, CBCT gọi tên thí sinh nộp bài, ghi số tờ, ký nộp.
1 hồi 3 tiếng
3 tiếng

1 hồi 3 tiếng
BUỔI CHIỀU: ngày 17-05-2014

13g15 Thí sinh có mặt trước phòng thi.
13g50 Bóc đề thi, phát đề cho thí sinh.
14g00 Thí sinh bắt đầu làm bài thi.

16g00 Hết giờ làm bài.
          Thí sinh ngồi tại chỗ, CBCT gọi tên thí sinh nộp bài, ghi số tờ, ký nộp.
1 hồi 3 tiếng
3 tiếng

1 hồi 2 tiếng
BUỔI SÁNG: ngày 18-05-2014

06g45 Thí sinh có mặt trước phòng thi.
7h40    CBCT phát phiếu trả lời trắc nghiệm cho thí sinh
7g50    Bóc đề thi, phát đề thi cho thí sinh (Phần Ngữ pháp + Đọc hiểu + Nghe hiểu)
08g00 Thí sinh bắt đầu làm bài thi.
9g20    Hết giờ làm bài thi (Phần Ngữ pháp + Đọc hiểu)
9h25    CBCT bật thiết bị phục vụ Phần Nghe hiểu và bắt đầu tính thời gian làm bài
           thi Phần Nghe hiểu
09g55 Hết giờ làm bài (Phần nghe hiểu).
          Thí sinh ngồi tại chỗ, CBCT gọi tên thí sinh nộp bài, ghi số tờ, ký nộp.
1 tiếng
1 hồi, 3 tiếng
3 tiếng

1 tiếng
1 tiếng

3 tiếng

BUỔI SÁNG 24-05-2014: Phỏng vấn và xét tuyển NCS
Thời gian: từ 8g00
Địa điểm: theo địa điểm in trên phiếu dự thi hoặc do HĐTS thông báo cho thí sinh
 

ĐỊA ĐIỂM THI:
  - Tất cả các thí sinh sẽ thi tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, 268, Lý Thường Kiệt, Q.10, Tp.HCM.
  - Thí sinh xem phòng thi , giờ thi trong giấy báo thi

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012