LỊCH THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023 ĐỢT 1

NGÀY MÔN THI
30/06/2023 - 02/07/2023 Thi môn tiếng Anh (Kỹ năng nói)
02/07/2023 Thi môn tiếng Anh (Kỹ năng viết)
04/07/2023 - 14/07/2023 Phỏng vấn chuyên môn

ĐỊA ĐIỂM THI:
  - Tất cả các thí sinh sẽ thi tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, 268, Lý Thường Kiệt, Q.10, Tp.HCM.
  - Thí sinh xem phòng thi , giờ thi trong giấy báo thi
LỊCH THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023 ĐỢT 1

NGÀY MÔN THI
30/06/2023 - 02/07/2023 Thi môn tiếng Anh (Kỹ năng nói)
02/07/2023 Thi môn tiếng Anh (Kỹ năng viết)
04/07/2023 - 14/07/2023 Phỏng vấn chuyên môn

ĐỊA ĐIỂM THI:
  - Tất cả các thí sinh sẽ thi tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, 268, Lý Thường Kiệt, Q.10, Tp.HCM.
  - Thí sinh xem phòng thi , giờ thi trong giấy báo thi

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012