Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến Sĩ

Ngày 19/05/2024

Danh mục ngành đào tạo trình độ Tiến Sĩ năm 2023TTMã sốTên ngànhKhoa quản lý ngành1.9340101Quản trị kinh doanhQuản lý công nghiệp2.9420201Công nghệ sinh họcKỹ thuật hóa học3.9440201Địa chất họcKỹ thuật Địa chất – Dầu khí4.9440214Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lýKỹ thuật xây dựng5.9480101Khoa học máy tínhKhoa học & Kỹ thuật máy tính6.9520401Vật lý kỹ thuậtKhoa học ứng dụng7.9520604Kỹ thuật dầu khíKỹ thuật Địa chất – Dầu khí8.9520501Kỹ thuật địa chấtKỹ thuật Địa chất – Dầu khí9.9520101Cơ kỹ thuậtKhoa học ứng dụng10.9520103Kỹ thuật cơ khíCơ khí11.9520115Kỹ thuật nhiệtCơ khí12.9520116Kỹ thuật cơ khí động lựcKỹ thuật giao thông13.9520301Kỹ thuật hóa họcKỹ thuật hóa học14.9520305Kỹ thuật hóa dầu và lọc dầuKỹ thuật hóa học15.9520320Kỹ thuật môi trườngMôi trường và Tài nguyên16.9520201Kỹ thuật điệnĐiện – Điện tử17.9520216Kỹ thuật điều khiển & tự động hóaĐiện – Điện tử18.9520203Kỹ thuật điện tửĐiện – Điện tử19.9520208Kỹ thuật viễn thôngĐiện – Điện tử20.9520503Kỹ thuật trắc địa - bản đồKỹ thuật xây dựng21.9520309Kỹ thuật vật liệuCông nghệ vật liệu22.9540101Công nghệ thực phẩmKỹ thuật hóa học23.9540204Công nghệ dệt, mayCơ khí24.9580201Kỹ thuật xây dựngKỹ thuật xây dựng25.9580205Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngKỹ thuật xây dựng26.9580202Kỹ thuật xây dựng công trình thủyKỹ thuật xây dựng27.9580211Địa kỹ thuật xây dựngKỹ thuật xây dựng28.9580212Kỹ thuật tài nguyên nướcKỹ thuật xây dựng29.9580204Kỹ thuật xây dựng công trình ngầmKỹ thuật xây dựng30.9580302Quản lý xây dựngKỹ thuật xây dựng31.9850101Quản lý tài nguyên & môi trườngMôi trường và Tài nguyên


 
32.


9460112


 
Toán ứng dụng


Khoa học ứng dụng


 Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến Sĩ

Ngày 19/05/2024

Danh mục ngành đào tạo trình độ Tiến Sĩ năm 2023TTMã sốTên ngànhKhoa quản lý ngành1.9340101Quản trị kinh doanhQuản lý công nghiệp2.9420201Công nghệ sinh họcKỹ thuật hóa học3.9440201Địa chất họcKỹ thuật Địa chất – Dầu khí4.9440214Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lýKỹ thuật xây dựng5.9480101Khoa học máy tínhKhoa học & Kỹ thuật máy tính6.9520401Vật lý kỹ thuậtKhoa học ứng dụng7.9520604Kỹ thuật dầu khíKỹ thuật Địa chất – Dầu khí8.9520501Kỹ thuật địa chấtKỹ thuật Địa chất – Dầu khí9.9520101Cơ kỹ thuậtKhoa học ứng dụng10.9520103Kỹ thuật cơ khíCơ khí11.9520115Kỹ thuật nhiệtCơ khí12.9520116Kỹ thuật cơ khí động lựcKỹ thuật giao thông13.9520301Kỹ thuật hóa họcKỹ thuật hóa học14.9520305Kỹ thuật hóa dầu và lọc dầuKỹ thuật hóa học15.9520320Kỹ thuật môi trườngMôi trường và Tài nguyên16.9520201Kỹ thuật điệnĐiện – Điện tử17.9520216Kỹ thuật điều khiển & tự động hóaĐiện – Điện tử18.9520203Kỹ thuật điện tửĐiện – Điện tử19.9520208Kỹ thuật viễn thôngĐiện – Điện tử20.9520503Kỹ thuật trắc địa - bản đồKỹ thuật xây dựng21.9520309Kỹ thuật vật liệuCông nghệ vật liệu22.9540101Công nghệ thực phẩmKỹ thuật hóa học23.9540204Công nghệ dệt, mayCơ khí24.9580201Kỹ thuật xây dựngKỹ thuật xây dựng25.9580205Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngKỹ thuật xây dựng26.9580202Kỹ thuật xây dựng công trình thủyKỹ thuật xây dựng27.9580211Địa kỹ thuật xây dựngKỹ thuật xây dựng28.9580212Kỹ thuật tài nguyên nướcKỹ thuật xây dựng29.9580204Kỹ thuật xây dựng công trình ngầmKỹ thuật xây dựng30.9580302Quản lý xây dựngKỹ thuật xây dựng31.9850101Quản lý tài nguyên & môi trườngMôi trường và Tài nguyên


 
32.


9460112


 
Toán ứng dụng


Khoa học ứng dụng


© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012