Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 08/05/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Dương Ngọc Hải

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Dương Ngọc Hải với đề tài "Nghiên cứu hành vi băng qua đường của xe hai bánh trong dòng xe hỗn hợp dựa trên lý thuyết hoạch định hành vi - Trường hợp tỉnh Hậu Giang".

• Thời gian: 08h30, ngày 24/05/2024 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Kỹ Thuật Xây dựng - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 08/05/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Dương Ngọc Hải

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Dương Ngọc Hải với đề tài "Nghiên cứu hành vi băng qua đường của xe hai bánh trong dòng xe hỗn hợp dựa trên lý thuyết hoạch định hành vi - Trường hợp tỉnh Hậu Giang".

• Thời gian: 08h30, ngày 24/05/2024 (thứ 6)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Kỹ Thuật Xây dựng - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012