Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 16/04/2024          

Danh sách học viên tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2024

tap the 2023 11 ThS XS

Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2024 – đợt tháng 4
 
Từ ngày 26 – 27/04/2024, Trường Đại học Bách Khoa tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt tháng 4. Nay Phòng Đào tạo Sau Đại học (SĐH) trân trọng thông báo đến các Khoa, Nghiên cứu sinh (NCS), Học viên cao học (HVCH) có tên trong danh sách nhận bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2024 – đợt tháng 4 kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp như sau:

1.        Đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp:
-         NCS, HVCH đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp, nhận Phiếu điểm danh nhận bằng (để lên sân khấu làm lễ nhận bằng), và mượn lễ phục trong các ngày: Thứ 4 & Thứ 5 (24&25/04/2024) tại Phòng Đào tạo SĐH. Phí đặt cọc lễ phục: 600.000 đồng

2.        Lịch trình buổi Lễ:
-         Buổi tổng dợt: Lúc 14g30, Thứ Năm ngày 25/04/2024 tại Hội Trường A5 (dành cho NCS và HVCH tốt nghiệp xuất sắc).
-         Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho NCS, HVCH xuất sắc: Lúc 06g30, Thứ Sáu ngày 26/04/2024 tại Hội trường A5. Lưu ý: NCS, HVCH xuất sắc tập trung tại Hội trường A5 trước 06g30. Quý Anh/Chị NCS, HVCH mặc trang phục lịch sự, không mang túi xách, balô vào hội trường (cẩn thận bảo quản tư trang cá nhân).
-         HVCH tốt nghiệp Giỏi, Khá, … vui lòng liên hệ Khoa quản lý ngành để biết thông tin chi tiết.
-         Kế hoạch Lễ tốt nghiệp của các Khoa như sau:

TT

Ngày Thời gian Khoa Địa điểm
1

 

 

26/04/2024

07h30 – 11h00 Khoa Cơ khí (Dự cùng với lễ của trường)  

 

 
 

Hội trường A5

2
11h30 – 13h00 Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
3

13h30 – 15h00 Khoa Điện – Điện tử
4 15h30 – 17h00 Khoa Kỹ thuật xây dựng
5 17h30 – 18h30 Khoa Kỹ thuật hoá học
6

 

27/04/2024

10h00 – 12h30 Khoa Kỹ thuật Giao thông
 

 

 

Hội trường A5

7

10h00 – 12h30 Khoa Môi trường và Tài nguyên
8

10h00 – 12h30 Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí

9

10h00 – 12h30 Khoa Quản lý Công nghiệp

Khoa Công nghệ Vật liệu
10

10h00 – 12h30 Khoa Khoa học Ứng dụng

Trung tâm bảo dưỡng công nghiệp
11 27/04/2024

07h30 – 10h00 Văn phòng Đào tạo Quốc tế Hội trường A5

 
1.        Nhận bằng: NCS, HVCH nhận bằng, bảng điểm, bản sao bằng từ ngày 06/5/2024 đến ngày 10/05/2024 (mang theo CMND/CCCD, không được nhận thay) tại Phòng Đào tạo SĐH.

2.        Thời gian trả lễ phục: từ ngày 26 đến ngày 02/05/2024. NCS, HVCH sẽ nhận lại phí đặt cọc 500.000đ, đã trừ 100.000đ tiền giặt lễ phục. (Quá thời gian qui định, NCS, HVCH không được hoàn lại phí đặt cọc)

3.        Hình ảnh: Quét mã QR Code tại hội trường để xem hình và lưu hình ảnh tốt nghiệp.

Học viên vui lòng xem file danh sách dự kiến tốt nghiệp đính kèm!


Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 16/04/2024          

Danh sách học viên tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2024

tap the 2023 11 ThS XS

Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2024 – đợt tháng 4
 
Từ ngày 26 – 27/04/2024, Trường Đại học Bách Khoa tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt tháng 4. Nay Phòng Đào tạo Sau Đại học (SĐH) trân trọng thông báo đến các Khoa, Nghiên cứu sinh (NCS), Học viên cao học (HVCH) có tên trong danh sách nhận bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2024 – đợt tháng 4 kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp như sau:

1.        Đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp:
-         NCS, HVCH đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp, nhận Phiếu điểm danh nhận bằng (để lên sân khấu làm lễ nhận bằng), và mượn lễ phục trong các ngày: Thứ 4 & Thứ 5 (24&25/04/2024) tại Phòng Đào tạo SĐH. Phí đặt cọc lễ phục: 600.000 đồng

2.        Lịch trình buổi Lễ:
-         Buổi tổng dợt: Lúc 14g30, Thứ Năm ngày 25/04/2024 tại Hội Trường A5 (dành cho NCS và HVCH tốt nghiệp xuất sắc).
-         Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho NCS, HVCH xuất sắc: Lúc 06g30, Thứ Sáu ngày 26/04/2024 tại Hội trường A5. Lưu ý: NCS, HVCH xuất sắc tập trung tại Hội trường A5 trước 06g30. Quý Anh/Chị NCS, HVCH mặc trang phục lịch sự, không mang túi xách, balô vào hội trường (cẩn thận bảo quản tư trang cá nhân).
-         HVCH tốt nghiệp Giỏi, Khá, … vui lòng liên hệ Khoa quản lý ngành để biết thông tin chi tiết.
-         Kế hoạch Lễ tốt nghiệp của các Khoa như sau:

TT

Ngày Thời gian Khoa Địa điểm
1

 

 

26/04/2024

07h30 – 11h00 Khoa Cơ khí (Dự cùng với lễ của trường)  

 

 
 

Hội trường A5

2
11h30 – 13h00 Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
3

13h30 – 15h00 Khoa Điện – Điện tử
4 15h30 – 17h00 Khoa Kỹ thuật xây dựng
5 17h30 – 18h30 Khoa Kỹ thuật hoá học
6

 

27/04/2024

10h00 – 12h30 Khoa Kỹ thuật Giao thông
 

 

 

Hội trường A5

7

10h00 – 12h30 Khoa Môi trường và Tài nguyên
8

10h00 – 12h30 Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí

9

10h00 – 12h30 Khoa Quản lý Công nghiệp

Khoa Công nghệ Vật liệu
10

10h00 – 12h30 Khoa Khoa học Ứng dụng

Trung tâm bảo dưỡng công nghiệp
11 27/04/2024

07h30 – 10h00 Văn phòng Đào tạo Quốc tế Hội trường A5

 
1.        Nhận bằng: NCS, HVCH nhận bằng, bảng điểm, bản sao bằng từ ngày 06/5/2024 đến ngày 10/05/2024 (mang theo CMND/CCCD, không được nhận thay) tại Phòng Đào tạo SĐH.

2.        Thời gian trả lễ phục: từ ngày 26 đến ngày 02/05/2024. NCS, HVCH sẽ nhận lại phí đặt cọc 500.000đ, đã trừ 100.000đ tiền giặt lễ phục. (Quá thời gian qui định, NCS, HVCH không được hoàn lại phí đặt cọc)

3.        Hình ảnh: Quét mã QR Code tại hội trường để xem hình và lưu hình ảnh tốt nghiệp.

Học viên vui lòng xem file danh sách dự kiến tốt nghiệp đính kèm!


© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012