Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 25/06/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Thị Kim Ngà

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Thị Kim Ngà với đề tài "Nghiên cứu nâng cao độ chính xác phân loại giống lúa thông qua ảnh hạt lúa".

• Thời gian: 14h00, ngày 15/07/2024 (thứ 2)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Điện - Điện  Tử - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 25/06/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Thị Kim Ngà

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Thị Kim Ngà với đề tài "Nghiên cứu nâng cao độ chính xác phân loại giống lúa thông qua ảnh hạt lúa".

• Thời gian: 14h00, ngày 15/07/2024 (thứ 2)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Điện - Điện  Tử - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012