Thông báo

Xem tất cả

Ngày 29/03/2023          

Thông báo thời gian khai giảng ôn tập tuyển sinh Môn Anh Văn năm 2023 đợt 01

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo thời gian khai giảng lớp ôn tập Anh văn (học trực tuyến) năm 2023 đợt 1 phục vụ kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 06 năm 2023 như sau:

+ Thời gian đăng ký: đến hết ngày 01/06//2023.


+
Học Phí: 4.500.000 (Bốn triệu năm trăm ngàn.)

+ Thời gian khai giảng: 06/06/2023
.

+ Thời gian học:  Thông báo và gửi qua email

+ Hình thức học:  Học trực tuyến
(Giảng viên gửi link google meet trước mỗi buổi học)
 
+ Đăng ký ôn tập online tại đây >>> hoặc tại menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Đăng ký ôn tập

+ Học viên đóng học phí xong vui lòng chụp biên lai gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được xếp lớp.

Trân trọng./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 29/03/2023          

Thông báo thời gian khai giảng ôn tập tuyển sinh Môn Anh Văn năm 2023 đợt 01

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo thời gian khai giảng lớp ôn tập Anh văn (học trực tuyến) năm 2023 đợt 1 phục vụ kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 06 năm 2023 như sau:

+ Thời gian đăng ký: đến hết ngày 01/06//2023.


+
Học Phí: 4.500.000 (Bốn triệu năm trăm ngàn.)

+ Thời gian khai giảng: 06/06/2023
.

+ Thời gian học:  Thông báo và gửi qua email

+ Hình thức học:  Học trực tuyến
(Giảng viên gửi link google meet trước mỗi buổi học)
 
+ Đăng ký ôn tập online tại đây >>> hoặc tại menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Đăng ký ôn tập

+ Học viên đóng học phí xong vui lòng chụp biên lai gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được xếp lớp.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012