Sự kiện

Xem tất cả

Ngày 22/02/2024

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HK2/2023-2024

Thong bao 2024
Phòng Đào tạo Sau đại học xin trân trọng thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh (NCS), dự bị tiến sĩ (DBTS), học viên (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học – Thạc sĩ (SV) về thời khóa biểu Sau đại học trong HK2/2023-2024.

 
Ngày bắt đầu HK2/2023-2024: 15/01/2024 (thứ hai, tuần 1).

 
Một số môn học trong HK2/2023-2024 sẽ triển khai giảng dạy – học tập theo hình thức 50% trực tuyến – 50% trực tiếp thông qua phần mềm Google Meet (https://meet.google.com/) và hỗ trợ học tập thông qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến BK-Elearning hoặc 100% trực tiếp theo thời khóa biểu đã công bố.

 
Để xem chi tiết thông tin thời khóa biểu, các Anh/Chị NCS, DBTS, HV và SV vui lòng đăng nhập trang cá nhân tại địa chỉ https://pgs.hcmut.edu.vn/ .

 
Mọi thắc mắc về thời khóa biểu và đăng ký môn học của HV và SV, xin vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc số điện thoại 028 3864 7256 - nội bộ 6308 (Cô. Tiên ); riêng NCS xin vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Thầy Hữu Gơ).
 

Trân trọng thông báo./.

 Xem tiếp

 Sự kiện

Xem tất cả

Ngày 22/02/2024

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HK2/2023-2024

Thong bao 2024
Phòng Đào tạo Sau đại học xin trân trọng thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh (NCS), dự bị tiến sĩ (DBTS), học viên (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học – Thạc sĩ (SV) về thời khóa biểu Sau đại học trong HK2/2023-2024.

 
Ngày bắt đầu HK2/2023-2024: 15/01/2024 (thứ hai, tuần 1).

 
Một số môn học trong HK2/2023-2024 sẽ triển khai giảng dạy – học tập theo hình thức 50% trực tuyến – 50% trực tiếp thông qua phần mềm Google Meet (https://meet.google.com/) và hỗ trợ học tập thông qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến BK-Elearning hoặc 100% trực tiếp theo thời khóa biểu đã công bố.

 
Để xem chi tiết thông tin thời khóa biểu, các Anh/Chị NCS, DBTS, HV và SV vui lòng đăng nhập trang cá nhân tại địa chỉ https://pgs.hcmut.edu.vn/ .

 
Mọi thắc mắc về thời khóa biểu và đăng ký môn học của HV và SV, xin vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc số điện thoại 028 3864 7256 - nội bộ 6308 (Cô. Tiên ); riêng NCS xin vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Thầy Hữu Gơ).
 

Trân trọng thông báo./.

 Xem tiếp

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012