Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 28/06/2024          

Thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ

Hoc bong mong co

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ Công hàm số 088/2023 ngày 13/6/2023 của Đại sứ quán Mông Cổ tại Hà Nội thông báo về học bổng cấp cho ứng viên Việt Nam học tập tại Mông Cổ diện Hiệp định năm học 2023 - 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định năm 2023 như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng

1.1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học
Chính phủ Mông Cổ cấp 05 học bổng dài hạn cho du học sinh Việt Nam để đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

1.2. Thời gian đào tạo
- Chương trình đại học: 04 năm học
- Chương trình thạc sĩ: 02 năm học
- Chương trình tiến sĩ: từ 03 đến 04 năm
(Không kể 01 năm học dự bị tiếng Mông Cổ nếu cần)

1.3. Chế độ học bổng
Chính phủ Mông Cổ tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí và cấp học bổng hàng tháng theo quy định của phía Mông Cổ. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và một lượt về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành đối với du học sinh học bổng Hiệp định tại Mông Cổ.


Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm!

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 28/06/2024          

Thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ

Hoc bong mong co

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ Công hàm số 088/2023 ngày 13/6/2023 của Đại sứ quán Mông Cổ tại Hà Nội thông báo về học bổng cấp cho ứng viên Việt Nam học tập tại Mông Cổ diện Hiệp định năm học 2023 - 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định năm 2023 như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng

1.1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học
Chính phủ Mông Cổ cấp 05 học bổng dài hạn cho du học sinh Việt Nam để đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

1.2. Thời gian đào tạo
- Chương trình đại học: 04 năm học
- Chương trình thạc sĩ: 02 năm học
- Chương trình tiến sĩ: từ 03 đến 04 năm
(Không kể 01 năm học dự bị tiếng Mông Cổ nếu cần)

1.3. Chế độ học bổng
Chính phủ Mông Cổ tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí và cấp học bổng hàng tháng theo quy định của phía Mông Cổ. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và một lượt về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành đối với du học sinh học bổng Hiệp định tại Mông Cổ.


Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm!

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012