Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 08/05/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Thị Bích Ngọc

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Thị Bích Ngọc với đề tài "Nghiên cứu và thiết kế bộ giải mã kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp (LDPC) trong hệ thống thông tin thế hệ mới".

• Thời gian: 14h30, ngày 21/05/2024 (thứ 3)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Điện - Điện Tử- Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 08/05/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Thị Bích Ngọc

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Thị Bích Ngọc với đề tài "Nghiên cứu và thiết kế bộ giải mã kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp (LDPC) trong hệ thống thông tin thế hệ mới".

• Thời gian: 14h30, ngày 21/05/2024 (thứ 3)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Điện - Điện Tử- Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012