Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 28/05/2024          

THÔNG BÁO HỌC BỔNG VALLET 2024

Học bổng Vallet được ra đời từ hơn 20 năm nay nhằm giúp đỡ các học sinh, sinh viên và các học viên sau đại học Việt Nam có tài năng hoặc xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. Học bổng được tài trợ bởi Tổ chức Khoa học & Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam) cùng Giáo sư Odon Vallet.

Học bổng dành cho sinh viên cao học
1. Trị giá học bổng: 29.000.000 đồng/suất.
2. Đối tượng xét học bổng:
Học viên Cao học trong nước (ưu tiên cho những ứng viên chưa nhận được học bổng từ các nguồn khác) đang là Cán bộ giảng dạy/nghiên cứu viên tại các khoa kỹ thuật hay Khoa học của trường có thành tích học tập và nghiên cứu tốt.
Các thành tích này thể hiện qua:
- Các công trình nghiên cứu khoa hoạc ( các đề tài nghiên cứu, các phát minh, sáng chế được cấp chứng nhận và công bố khoa học. Các bài báo khoa học được căn cứ trên các tạp chí thuộc danh mục Web of science, SCOPUS hoặc tạp chí trong nước được tiến điểm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023);
- Kết quả học tập.
Chi tiết về hồ sơ dự tuyển vui lòng xem file đính kèm.


Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 28/05/2024          

THÔNG BÁO HỌC BỔNG VALLET 2024

Học bổng Vallet được ra đời từ hơn 20 năm nay nhằm giúp đỡ các học sinh, sinh viên và các học viên sau đại học Việt Nam có tài năng hoặc xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. Học bổng được tài trợ bởi Tổ chức Khoa học & Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam) cùng Giáo sư Odon Vallet.

Học bổng dành cho sinh viên cao học
1. Trị giá học bổng: 29.000.000 đồng/suất.
2. Đối tượng xét học bổng:
Học viên Cao học trong nước (ưu tiên cho những ứng viên chưa nhận được học bổng từ các nguồn khác) đang là Cán bộ giảng dạy/nghiên cứu viên tại các khoa kỹ thuật hay Khoa học của trường có thành tích học tập và nghiên cứu tốt.
Các thành tích này thể hiện qua:
- Các công trình nghiên cứu khoa hoạc ( các đề tài nghiên cứu, các phát minh, sáng chế được cấp chứng nhận và công bố khoa học. Các bài báo khoa học được căn cứ trên các tạp chí thuộc danh mục Web of science, SCOPUS hoặc tạp chí trong nước được tiến điểm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023);
- Kết quả học tập.
Chi tiết về hồ sơ dự tuyển vui lòng xem file đính kèm.


© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012