Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 26/03/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hồ Thị Ngọc Sương

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hồ Thị Ngọc Sương với đề tài "Chế tạo hệ quang xúc tác TiO2-SiO2 trên monolith để xử lý dư lượng phenol trong nước".

• Thời gian: 14h00, ngày 17/04/2024 (thứ 4)

• Địa điểm: Phòng 115B2 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 26/03/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hồ Thị Ngọc Sương

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hồ Thị Ngọc Sương với đề tài "Chế tạo hệ quang xúc tác TiO2-SiO2 trên monolith để xử lý dư lượng phenol trong nước".

• Thời gian: 14h00, ngày 17/04/2024 (thứ 4)

• Địa điểm: Phòng 115B2 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012