Thông báo

Xem tất cả

Ngày 12/10/2021          

Thông báo thời gian khai giảng ôn tập tuyển sinh Môn Anh Văn năm 2021 đợt tháng 08, 11

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo thời gian khai giảng lớp ôn tập Anh văn (học trực tuyến) phục vụ kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt tháng 08, 11 như sau:

+ Thời gian đăng ký: đến hết ngày 30/10/2021.


+
Học Phí: 3.450.000 (Ba triệu bốn trăm năm mươi ngàn.)

+ Thời gian khai giảng: 01
/11/2021 ==> 24/11/2021.

+ Thời gian học:  Học vào các buổi tối trong tuần từ buổi tối  từ thứ 2,3,4,6 bắt đầu từ 18g00  (Chi tiết về thời gian học sẽ gửi qua email cá nhân của Anh/Chị)

+ Hình thức học:  Học trực tuyển
(Giảng viên gửi link google meet trước mỗi buổi học)
 
+ Đăng ký ôn tập online tại đây >>> hoặc tại menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Đăng ký ôn tập

Lưu ý: Học viên đã đóng tiền học phí ôn tập chụp hình biên lai gửi về địa chỉ google form: https://bit.ly/3v0UgKB để được xếp lớp.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 12/10/2021          

Thông báo thời gian khai giảng ôn tập tuyển sinh Môn Anh Văn năm 2021 đợt tháng 08, 11

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo thời gian khai giảng lớp ôn tập Anh văn (học trực tuyến) phục vụ kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt tháng 08, 11 như sau:

+ Thời gian đăng ký: đến hết ngày 30/10/2021.


+
Học Phí: 3.450.000 (Ba triệu bốn trăm năm mươi ngàn.)

+ Thời gian khai giảng: 01
/11/2021 ==> 24/11/2021.

+ Thời gian học:  Học vào các buổi tối trong tuần từ buổi tối  từ thứ 2,3,4,6 bắt đầu từ 18g00  (Chi tiết về thời gian học sẽ gửi qua email cá nhân của Anh/Chị)

+ Hình thức học:  Học trực tuyển
(Giảng viên gửi link google meet trước mỗi buổi học)
 
+ Đăng ký ôn tập online tại đây >>> hoặc tại menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Đăng ký ôn tập

Lưu ý: Học viên đã đóng tiền học phí ôn tập chụp hình biên lai gửi về địa chỉ google form: https://bit.ly/3v0UgKB để được xếp lớp.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012