Liên thông ĐH - ThS

Xem tất cả

Quy chế - quy định liên thông ĐH - ThS          

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm. Chú ý đối với quy định học phí xem mục 5 của I.

 Liên thông ĐH - ThS

Xem tất cả

Quy chế - quy định liên thông ĐH - ThS          

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm. Chú ý đối với quy định học phí xem mục 5 của I.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012