Liên thông ĐH - ThS

Xem tất cả

Kế hoạch đăng ký chương trình đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024          

Chương trình đào tạo liên thông Đại học – Thạc sĩ được triển khai từ năm học 2019-2020 cho phép sinh viên có học lực khá giỏi tham gia đăng ký liên thông ĐH-ThS. Sinh viên tham dự chương trình có thể đăng ký học và tích lũy các môn học trình độ thạc sĩ từ năm 3 trong quá trình học đại học, tổng tín chỉ tích lũy 50% tổng tín chỉ chương trình Đào tạo thạc sĩ -> rút ngắn thời gian học thạc sĩ. Các môn học tích lũy này được xét công nhận theo danh mục môn học xét miễn tương đương theo quy định.

 Điều kiện tham dự chương trình liên thông:
 
+ Số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét: > 60

+ Điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét: > 7.0

+ Đăng ký ngành thạc sĩ phù hợp với ngành đại học.

 Chi tiết về lộ trình học tập của Chương trình liên thông Đại học – Thạc sĩ và các môn học ở bậc cao học được xét công nhận ở Đại học được cung cấp ở địa chỉ sau:

Trước khi đăng ký tham gia Chương trình liên thông ĐH - ThS vui lòng xem Quy chế - quy định theo link sau:
 
Quy chế - Quy định liên thông (Quan trọng) xem tại đây >>

Chi tiết về lộ trình học tập của Chương trình liên thông Đại học – Thạc sĩ và các môn học ở bậc cao học được xét công nhận ở Đại học được cung cấp ở địa chỉ sau:

https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/lien-thong-dh-ths/2020-07-31-07-54-16/danh-muc-mon-hoc-xet-mien

Các bạn có thể đăng ký tham gia chương trình qua 4 bước sau:

Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại trang đăng ký tham gia chương trình từ ngày 15/11/2023 – 31/12/2023 tại địa chỉ sau: https://grad.hcmut.edu.vn/sv/front.php/dktt/dangky/bsms.
Bước 2: Theo dõi kết quả xét duyệt từ ngày 15/11/2023 – 31/12/2023 qua email do trường cung cấp.

Bước 3: In phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS (nếu được thông báo đủ điều kiện tham gia)  nộp tại phòng Đào tạo Sau đại học (115B3) ngày 15/11/2023 – 31/12/2023.

Bước 4:
Sau khi nộp "Phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS" sinh viên được cấp tài khoản để đăng ký môn học cao học trực tuyến. Thời gian đăng ký môn học cao học dự kiến: Đợt 1 bắt đầu cuối tháng 11/2023 (Theo dõi thông báo đăng ký trên website Sau đại học https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/).

                                                  Đợt đăng ký liên thông ĐH-ThS tiếp theo dự kiến ngày 01/06/2024

Chú ý:

- Ngành Quản trị kinh doanh thuộc Khoa Quản lý công nghiệp không mở liên thông ĐH-ThS do điều kiện yêu cầu 02 năm kinh nghiệm làm việc khi hoàn tất hồ sơ liên thông

- Khi đăng ký thành công mà chưa nhận được email phản hồi với tiêu đề "Kết quả xét duyệt Chương trình liên thông ĐH-ThS " (qua email đăng ký) vui lòng liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được giải quyết.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Chuyên viên: Nguyễn Hữu Gơ.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 028.38647256 - 5144


 

 Liên thông ĐH - ThS

Xem tất cả

Kế hoạch đăng ký chương trình đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024          

Chương trình đào tạo liên thông Đại học – Thạc sĩ được triển khai từ năm học 2019-2020 cho phép sinh viên có học lực khá giỏi tham gia đăng ký liên thông ĐH-ThS. Sinh viên tham dự chương trình có thể đăng ký học và tích lũy các môn học trình độ thạc sĩ từ năm 3 trong quá trình học đại học, tổng tín chỉ tích lũy 50% tổng tín chỉ chương trình Đào tạo thạc sĩ -> rút ngắn thời gian học thạc sĩ. Các môn học tích lũy này được xét công nhận theo danh mục môn học xét miễn tương đương theo quy định.

 Điều kiện tham dự chương trình liên thông:
 
+ Số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét: > 60

+ Điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét: > 7.0

+ Đăng ký ngành thạc sĩ phù hợp với ngành đại học.

 Chi tiết về lộ trình học tập của Chương trình liên thông Đại học – Thạc sĩ và các môn học ở bậc cao học được xét công nhận ở Đại học được cung cấp ở địa chỉ sau:

Trước khi đăng ký tham gia Chương trình liên thông ĐH - ThS vui lòng xem Quy chế - quy định theo link sau:
 
Quy chế - Quy định liên thông (Quan trọng) xem tại đây >>

Chi tiết về lộ trình học tập của Chương trình liên thông Đại học – Thạc sĩ và các môn học ở bậc cao học được xét công nhận ở Đại học được cung cấp ở địa chỉ sau:

https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/lien-thong-dh-ths/2020-07-31-07-54-16/danh-muc-mon-hoc-xet-mien

Các bạn có thể đăng ký tham gia chương trình qua 4 bước sau:

Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại trang đăng ký tham gia chương trình từ ngày 15/11/2023 – 31/12/2023 tại địa chỉ sau: https://grad.hcmut.edu.vn/sv/front.php/dktt/dangky/bsms.
Bước 2: Theo dõi kết quả xét duyệt từ ngày 15/11/2023 – 31/12/2023 qua email do trường cung cấp.

Bước 3: In phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS (nếu được thông báo đủ điều kiện tham gia)  nộp tại phòng Đào tạo Sau đại học (115B3) ngày 15/11/2023 – 31/12/2023.

Bước 4:
Sau khi nộp "Phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS" sinh viên được cấp tài khoản để đăng ký môn học cao học trực tuyến. Thời gian đăng ký môn học cao học dự kiến: Đợt 1 bắt đầu cuối tháng 11/2023 (Theo dõi thông báo đăng ký trên website Sau đại học https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/).

                                                  Đợt đăng ký liên thông ĐH-ThS tiếp theo dự kiến ngày 01/06/2024

Chú ý:

- Ngành Quản trị kinh doanh thuộc Khoa Quản lý công nghiệp không mở liên thông ĐH-ThS do điều kiện yêu cầu 02 năm kinh nghiệm làm việc khi hoàn tất hồ sơ liên thông

- Khi đăng ký thành công mà chưa nhận được email phản hồi với tiêu đề "Kết quả xét duyệt Chương trình liên thông ĐH-ThS " (qua email đăng ký) vui lòng liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được giải quyết.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Chuyên viên: Nguyễn Hữu Gơ.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 028.38647256 - 5144


 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012