Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 04/07/2024          

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần HK hè/2023-2024

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh (NCS), dự bị tiến sĩ (DBTS), học viên (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học – Thạc sĩ (SV) về lịch thi kết thúc học phần chính thức của HK hè/2023-2024, cụ thể như sau:

Một số môn học sẽ có lịch thi bắt đầu từ ngày 12/8/2024 (thứ hai)  .

Các Anh/Chị NCS, DBTS, HV và SV vui lòng đăng nhập trang cá nhân (https://pgs.hcmut.edu.vn/) để xem lịch thi chi tiết.

Một số lưu ý:
1. Tất cả các môn học được mở lớp trong HK hè/2023-2024 (ngoại trừ các môn học được mở lớp theo hình thức phụ đạo) sẽ tổ chức thi trực tiếp tại Trường.
2. Đối với các môn học được mở lớp theo hình thức phụ đạo (sỉ số học viên < 5) hoặc các môn Thực hành/ Đồ án/ Thực tập, Giảng viên phụ trách môn học sẽ thông báo hình thức thi/ địa điểm thi trực tiếp đến học viên.
3. Trong trường hợp học viên muốn thực hiện thủ tục hoãn thi và dự thi vào các học kỳ tiếp theo khi môn học được tổ chức, học viên cần thực hiện thủ tục trước ngày dự thi. Tất cả các yêu cầu hoãn thi sau khi môn học đã được tổ chức thi sẽ không được Phòng Đào tạo Sau đại học giải quyết.
Chi tiết về cách thực hiện thủ tục hoãn thi, học viên có thể tham khảo biểu mẫu 25 tại đây, sau đó nộp đơn trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học (phòng 115, nhà B3) hoặc gửi thông tin qua địa chỉ email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (Cô Vân Hạ).

Mọi thắc mắc về lịch thi, các Anh/Chị NCS, DBTS, HV và SV vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (Cô Phương Dung) để được hỗ trợ.
 
Trân trọng./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 04/07/2024          

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần HK hè/2023-2024

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh (NCS), dự bị tiến sĩ (DBTS), học viên (HV) và sinh viên chương trình liên thông Đại học – Thạc sĩ (SV) về lịch thi kết thúc học phần chính thức của HK hè/2023-2024, cụ thể như sau:

Một số môn học sẽ có lịch thi bắt đầu từ ngày 12/8/2024 (thứ hai)  .

Các Anh/Chị NCS, DBTS, HV và SV vui lòng đăng nhập trang cá nhân (https://pgs.hcmut.edu.vn/) để xem lịch thi chi tiết.

Một số lưu ý:
1. Tất cả các môn học được mở lớp trong HK hè/2023-2024 (ngoại trừ các môn học được mở lớp theo hình thức phụ đạo) sẽ tổ chức thi trực tiếp tại Trường.
2. Đối với các môn học được mở lớp theo hình thức phụ đạo (sỉ số học viên < 5) hoặc các môn Thực hành/ Đồ án/ Thực tập, Giảng viên phụ trách môn học sẽ thông báo hình thức thi/ địa điểm thi trực tiếp đến học viên.
3. Trong trường hợp học viên muốn thực hiện thủ tục hoãn thi và dự thi vào các học kỳ tiếp theo khi môn học được tổ chức, học viên cần thực hiện thủ tục trước ngày dự thi. Tất cả các yêu cầu hoãn thi sau khi môn học đã được tổ chức thi sẽ không được Phòng Đào tạo Sau đại học giải quyết.
Chi tiết về cách thực hiện thủ tục hoãn thi, học viên có thể tham khảo biểu mẫu 25 tại đây, sau đó nộp đơn trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học (phòng 115, nhà B3) hoặc gửi thông tin qua địa chỉ email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (Cô Vân Hạ).

Mọi thắc mắc về lịch thi, các Anh/Chị NCS, DBTS, HV và SV vui lòng liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (Cô Phương Dung) để được hỗ trợ.
 
Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012