Đào tạo Sau Đại Học - Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG Tp. HCM (ĐHBK) là một trong những trường đại học giảng dạy và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, với 24.000 sinh viên đại học, 1600 học viên cao học và nghiên cứu sinh,daotao giữ vai trò chủ đạo trong việc bồi dưỡng nhân tài, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực phía Nam. Trường có 11 khoa chuyên môn, 1 cơ sở đào tạo tại nội thành (268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM) và 1 cơ sở đào tạo tại Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
 
Chú trọng phát triển đào tạo sau đại học là chiến lược phát triển của Trường nhằm đào tạo đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học đóng vai trò quan trọng vào quá trình nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, đóng góp tăng trưởng nguồn tài nguyên tri thức - tăng cường tiềm lực phát triển kinh tế và xã hội cho đất nước. Các chương trình đào tạo sau đại học của Trường không chỉ ổn định về đào tạo chuyên ngành mà còn được đổi mới về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, đặc biệt theo định hướng gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học, đa dạng hóa chương trình, phương thức đào tạo.
 
 
 
Đào tạo Thạc sỹ
gioithieu 1
Hiện nay, Trường Đại học Bách khoa đào tạo 34 ngành thuộc Chương trình Thạc sỹ, hàng năm tuyển khoảng 1.500 học viên.

Chương trình đào tạo thạc sỹ được thiết kế trên 2 hình thức (hình thức nghiên cứu - research và hình thức ứng dụng - coursework).

Để được tham gia khóa đào tạo thạc sỹ tại Trường, học viên phải đạt yêu cầu của kỳ thi tuyển sinh được tổ chức 2 lần trong một năm. Trình độ Anh văn cần thiết là TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 45, TOEIC 500 and IELTS 5,0 hoặc trình độ tương đương.

Thời gian học dao động từ 1,5 đến 2 năm tùy theo chương trình đại học của học viên. Chương trình học tương đương 45 đến 60 tín chỉ, trong đó học viên phải trải qua các môn học cũng như bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp hay luận văn tốt nghiệp.
 


gioithieu 2
Chương trình đào tạo của hệ thạc sỹ

Với hình thức đào tạo thạc sỹ hệ nghiên cứu (research), chương trình đào tạo sẽ gồm 5 tín chỉ cho các khối kiến thức chung (Triết học và Phương pháp Nghiên cứu Khoa học Nâng cao), 10 tính chỉ các môn học tự chọn và 30 tín chỉ thực hiện luận văn tốt nghiệp.

Với hình thức ứng dụng (coursework), chương trình đào tạo gồm 5 tín chỉ cho khối kiến thức chung (Triết học và Phương pháp Nghiên cứu Khoa học), 12 tín chỉ cho khối kiến thức bắt buộc và 13 tính chỉ khối kiến thức tự chọn và luận văn tốt nghiệp - 15 tín chỉ.Đào tạo Tiến sỹ

gioithieu 3Hiện nay, Trường Đại học Bách khoa có 27 ngành đào tạo tiến sỹ (Doctor of Philosophy). Để được tham gia chương trình đào tạo tiến sỹ tại Trường, các ứng viên phải đạt yêu cầu kỳ thi tuyển sinh được tổ chức 2 lần trong một năm cộng với trình độ Anh văn  TOEFL ITP 500, TOEFL iBT 61, TOEIC 600, IELTS 5,5 hoặc trình độ tương đương.

Để tốt nghiệp, nghiên cứu sinh phải hoàn tất luận văn trong khoảng thời gian tối thiểu 3 năm nghiên cứu tập trung. Luận văn phải được bảo vệ thành công trước các  hội đồng khoa học.

Đào tạo Sau Đại Học - Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG Tp. HCM (ĐHBK) là một trong những trường đại học giảng dạy và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, với 24.000 sinh viên đại học, 1600 học viên cao học và nghiên cứu sinh,daotao giữ vai trò chủ đạo trong việc bồi dưỡng nhân tài, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực phía Nam. Trường có 11 khoa chuyên môn, 1 cơ sở đào tạo tại nội thành (268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM) và 1 cơ sở đào tạo tại Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
 
Chú trọng phát triển đào tạo sau đại học là chiến lược phát triển của Trường nhằm đào tạo đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học đóng vai trò quan trọng vào quá trình nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, đóng góp tăng trưởng nguồn tài nguyên tri thức - tăng cường tiềm lực phát triển kinh tế và xã hội cho đất nước. Các chương trình đào tạo sau đại học của Trường không chỉ ổn định về đào tạo chuyên ngành mà còn được đổi mới về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, đặc biệt theo định hướng gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học, đa dạng hóa chương trình, phương thức đào tạo.
 
 
 
Đào tạo Thạc sỹ
gioithieu 1
Hiện nay, Trường Đại học Bách khoa đào tạo 34 ngành thuộc Chương trình Thạc sỹ, hàng năm tuyển khoảng 1.500 học viên.

Chương trình đào tạo thạc sỹ được thiết kế trên 2 hình thức (hình thức nghiên cứu - research và hình thức ứng dụng - coursework).

Để được tham gia khóa đào tạo thạc sỹ tại Trường, học viên phải đạt yêu cầu của kỳ thi tuyển sinh được tổ chức 2 lần trong một năm. Trình độ Anh văn cần thiết là TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 45, TOEIC 500 and IELTS 5,0 hoặc trình độ tương đương.

Thời gian học dao động từ 1,5 đến 2 năm tùy theo chương trình đại học của học viên. Chương trình học tương đương 45 đến 60 tín chỉ, trong đó học viên phải trải qua các môn học cũng như bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp hay luận văn tốt nghiệp.
 


gioithieu 2
Chương trình đào tạo của hệ thạc sỹ

Với hình thức đào tạo thạc sỹ hệ nghiên cứu (research), chương trình đào tạo sẽ gồm 5 tín chỉ cho các khối kiến thức chung (Triết học và Phương pháp Nghiên cứu Khoa học Nâng cao), 10 tính chỉ các môn học tự chọn và 30 tín chỉ thực hiện luận văn tốt nghiệp.

Với hình thức ứng dụng (coursework), chương trình đào tạo gồm 5 tín chỉ cho khối kiến thức chung (Triết học và Phương pháp Nghiên cứu Khoa học), 12 tín chỉ cho khối kiến thức bắt buộc và 13 tính chỉ khối kiến thức tự chọn và luận văn tốt nghiệp - 15 tín chỉ.Đào tạo Tiến sỹ

gioithieu 3Hiện nay, Trường Đại học Bách khoa có 27 ngành đào tạo tiến sỹ (Doctor of Philosophy). Để được tham gia chương trình đào tạo tiến sỹ tại Trường, các ứng viên phải đạt yêu cầu kỳ thi tuyển sinh được tổ chức 2 lần trong một năm cộng với trình độ Anh văn  TOEFL ITP 500, TOEFL iBT 61, TOEIC 600, IELTS 5,5 hoặc trình độ tương đương.

Để tốt nghiệp, nghiên cứu sinh phải hoàn tất luận văn trong khoảng thời gian tối thiểu 3 năm nghiên cứu tập trung. Luận văn phải được bảo vệ thành công trước các  hội đồng khoa học.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012