Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 05/04/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Lê Ba

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Lê Ba với đề tài "Nghiên cứu tận dụng nước nhiễm phèn để tổng hợp vật liệu lưỡng chức năng hấp phụ - trao đổi ion phục vụ xử lý nước".

• Thời gian: 08h30, ngày 23/04/2024 (thứ 3)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Môi trường và Tài nguyên- Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 05/04/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Lê Ba

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Lê Ba với đề tài "Nghiên cứu tận dụng nước nhiễm phèn để tổng hợp vật liệu lưỡng chức năng hấp phụ - trao đổi ion phục vụ xử lý nước".

• Thời gian: 08h30, ngày 23/04/2024 (thứ 3)

• Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Môi trường và Tài nguyên- Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012