Liên thông ĐH - ThS

Xem tất cả

Đăng ký hoàn tất hồ sơ liên thông ĐH-Ths đợt tháng 06 năm 2024          

Kính gửi Anh/Chị sinh viên chương trình liên thông ĐH-ThS

Phòng đào tạo Sau đại học xin thông báo đến Anh/Chị tham gia học chương trình liên thông ĐH-ThS đã tốt nghiệp chương trình Đại học trong vòng 02 năm tính từ ngày ký trên bằng, dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 04/2024 hay có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trước ngày 14/06/2024 vui lòng làm thủ tục hồ sơ hoàn tất chương trình liên thông ĐH-ThS. Anh/Chị vui lòng thực hiện theo các bước sau.

Bước 1: Xem thông tin tuyển sinh  tại link https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tuyen-sinh/thac-si/thong-tin-tuyen-sinh-thac-si (Chú ý mục 1.2; mục 2.3; file đính kèm điều ngoại ngữ: Cột thang điểm tối thiểu tương đương B1 hoặc theo file đính kèm).

Bước 2: Đăng ký hoàn tất liên thông ĐH - ThS tại link https://grad.hcmut.edu.vn/hv/dang_ky_thi_sau_dai_hoc.php?type=bs

Bước 3: Xác nhận hoàn tất và in bìa hồ sơ, lý lịch khoa học

Bước 4: Nộp hồ sơ theo hướng dẫn trên bìa hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo SĐH trước ngày 16h ngày 14/06/2024

Chú ý: - Hồ sơ theo hình thức xét tuyển, có điều kiện Ngoại ngữ đầu vào theo quy định kỳ tuyển sinh hiện hành (xem điều kiện Ngoại ngữ theo file đính kèm) à Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Sau đại học sẽ gửi hồ sơ về Hội đồng ngành xét, nếu hồ sơ đạt (Hồ sơ đạt: Đủ điều kiện ngoại ngữ đầu vào và điểm hồ sơ đạt) -> Phòng Sau đại học ra Quyết định trúng tuyển và cấp mã học viên cao học chính thức. Anh/chị không trúng tuyển đợt này vui lòng nộp hồ sơ hoàn tất đợt kế tiếp dự kiến tháng 10/2024 quy trình tương tự.

          - Anh/Chị không đủ điều ngoại ngữ đầu vào, Anh/Chị bắt buộc phải đăng ký thi môn Ngoại ngữ theo đợt tuyển sinh hiện hành (đợt tháng 14/06/2024)

          - Đăng ký ôn thi ngoại ngữ tại đây (không bắt buộc):
https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tuyen-sinh/lop-chuyen-de/onthi-caohoc

Sau khi có quyết định trúng tuyển cao học, Phòng Đào tạo SĐH sẽ thông báo chi tiết về thủ tục nhập học cao học.

Mọi thắc mắc gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Điện thoại: 028.38647256 – 5144 (Anh Gơ)

Trân trọng,


(Anh/Chị chưa tốt nghiệp chương trình Đại học sẽ hoàn thành theo qui trình này tại thời điiểm tốt nghiệp đại học)


 


 

Kính gửi Anh/Chị sinh viên chương trình liên thông ĐH-Ths

Phòng đào tạo Sau đại học xin thông báo đến Anh/Chị học chương trình liên thông ĐH-Ths đã tốt nghiệp chương trình Đại học vui lòng làm thủ tục hồ sơ hoàn tất chương trình liên thông ĐH-Ths để Phòng ra quyết định trúng tuyển, cấp mã học viên cao học chính thức và tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ. Anh/Chị vui lòng làm theo các bước sau.

Bước 1: Cập nhập thông tin tại link https://grad.hcmut.edu.vn/hv/dang_ky_thi_sau_dai_hoc.php?type=bs

Bước 2: Xác nhận hoàn tất và in bìa hồ sơ, lý lịch khoa học

Bước 3: Nộp hồ sơ (bao gồm: bìa hồ sơ, lý lịch khoa học,02 bằng đại học (bản sao công chứng),02 bảng điểm đại học (bản sao công chứng)) trực tiếp tại Phòng Đào tạo SĐH trước ngày 15/06/2022

 

Sau khi có quyết định trúng tuyển cao học, Phòng Đào tạo SĐH sẽ thông báo chi tiết về thủ tục nhập học cao học.

 

Mọi thắc mắc gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Điện thoại: 028.38647256 – 5144 (Anh Gơ)

Trân trọng,

Phòng Đào tạo Sau đại học./.

(Anh/Chị chưa tốt nghiệp chương trình Đại học vui lòng bỏ qua email này và sẽ hoàn thành theo qui trình này tại thời điiểm tốt nghiệp đại học)

 Liên thông ĐH - ThS

Xem tất cả

Đăng ký hoàn tất hồ sơ liên thông ĐH-Ths đợt tháng 06 năm 2024          

Kính gửi Anh/Chị sinh viên chương trình liên thông ĐH-ThS

Phòng đào tạo Sau đại học xin thông báo đến Anh/Chị tham gia học chương trình liên thông ĐH-ThS đã tốt nghiệp chương trình Đại học trong vòng 02 năm tính từ ngày ký trên bằng, dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 04/2024 hay có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trước ngày 14/06/2024 vui lòng làm thủ tục hồ sơ hoàn tất chương trình liên thông ĐH-ThS. Anh/Chị vui lòng thực hiện theo các bước sau.

Bước 1: Xem thông tin tuyển sinh  tại link https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tuyen-sinh/thac-si/thong-tin-tuyen-sinh-thac-si (Chú ý mục 1.2; mục 2.3; file đính kèm điều ngoại ngữ: Cột thang điểm tối thiểu tương đương B1 hoặc theo file đính kèm).

Bước 2: Đăng ký hoàn tất liên thông ĐH - ThS tại link https://grad.hcmut.edu.vn/hv/dang_ky_thi_sau_dai_hoc.php?type=bs

Bước 3: Xác nhận hoàn tất và in bìa hồ sơ, lý lịch khoa học

Bước 4: Nộp hồ sơ theo hướng dẫn trên bìa hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo SĐH trước ngày 16h ngày 14/06/2024

Chú ý: - Hồ sơ theo hình thức xét tuyển, có điều kiện Ngoại ngữ đầu vào theo quy định kỳ tuyển sinh hiện hành (xem điều kiện Ngoại ngữ theo file đính kèm) à Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Sau đại học sẽ gửi hồ sơ về Hội đồng ngành xét, nếu hồ sơ đạt (Hồ sơ đạt: Đủ điều kiện ngoại ngữ đầu vào và điểm hồ sơ đạt) -> Phòng Sau đại học ra Quyết định trúng tuyển và cấp mã học viên cao học chính thức. Anh/chị không trúng tuyển đợt này vui lòng nộp hồ sơ hoàn tất đợt kế tiếp dự kiến tháng 10/2024 quy trình tương tự.

          - Anh/Chị không đủ điều ngoại ngữ đầu vào, Anh/Chị bắt buộc phải đăng ký thi môn Ngoại ngữ theo đợt tuyển sinh hiện hành (đợt tháng 14/06/2024)

          - Đăng ký ôn thi ngoại ngữ tại đây (không bắt buộc):
https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tuyen-sinh/lop-chuyen-de/onthi-caohoc

Sau khi có quyết định trúng tuyển cao học, Phòng Đào tạo SĐH sẽ thông báo chi tiết về thủ tục nhập học cao học.

Mọi thắc mắc gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Điện thoại: 028.38647256 – 5144 (Anh Gơ)

Trân trọng,


(Anh/Chị chưa tốt nghiệp chương trình Đại học sẽ hoàn thành theo qui trình này tại thời điiểm tốt nghiệp đại học)


 


 

Kính gửi Anh/Chị sinh viên chương trình liên thông ĐH-Ths

Phòng đào tạo Sau đại học xin thông báo đến Anh/Chị học chương trình liên thông ĐH-Ths đã tốt nghiệp chương trình Đại học vui lòng làm thủ tục hồ sơ hoàn tất chương trình liên thông ĐH-Ths để Phòng ra quyết định trúng tuyển, cấp mã học viên cao học chính thức và tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ. Anh/Chị vui lòng làm theo các bước sau.

Bước 1: Cập nhập thông tin tại link https://grad.hcmut.edu.vn/hv/dang_ky_thi_sau_dai_hoc.php?type=bs

Bước 2: Xác nhận hoàn tất và in bìa hồ sơ, lý lịch khoa học

Bước 3: Nộp hồ sơ (bao gồm: bìa hồ sơ, lý lịch khoa học,02 bằng đại học (bản sao công chứng),02 bảng điểm đại học (bản sao công chứng)) trực tiếp tại Phòng Đào tạo SĐH trước ngày 15/06/2022

 

Sau khi có quyết định trúng tuyển cao học, Phòng Đào tạo SĐH sẽ thông báo chi tiết về thủ tục nhập học cao học.

 

Mọi thắc mắc gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Điện thoại: 028.38647256 – 5144 (Anh Gơ)

Trân trọng,

Phòng Đào tạo Sau đại học./.

(Anh/Chị chưa tốt nghiệp chương trình Đại học vui lòng bỏ qua email này và sẽ hoàn thành theo qui trình này tại thời điiểm tốt nghiệp đại học)

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012