Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 20/06/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho Phạm Nguyễn Nhựt Thanh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phạm Nguyễn Nhựt Thanh với đề tài "Nghiên cứu và thiết kế hệ thống điều khiển, điều hướng cho phương tiện tự hành lai dưới nước dưới tác động của dòng chảy và ràng buộc đầu vào sử dụng phương pháp trực tiếp của Lyapunov".

• Thời gian: 14g00 ngày 25/06/2024 (Thứ 3)

• Địa điểm:  Tại phòng 207 B1 (Phòng Chuyên đề Khoa Điện - Điện tử) - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 20/06/2024          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho Phạm Nguyễn Nhựt Thanh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Phạm Nguyễn Nhựt Thanh với đề tài "Nghiên cứu và thiết kế hệ thống điều khiển, điều hướng cho phương tiện tự hành lai dưới nước dưới tác động của dòng chảy và ràng buộc đầu vào sử dụng phương pháp trực tiếp của Lyapunov".

• Thời gian: 14g00 ngày 25/06/2024 (Thứ 3)

• Địa điểm:  Tại phòng 207 B1 (Phòng Chuyên đề Khoa Điện - Điện tử) - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012