Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 26/07/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phạm Thị Mỹ Trâm

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phạm Thị Mỹ Trâm với đề tài "Nuôi cấy tế bào Xạ đen (Ehretia asperula Zollinger et Moritzi) in vitro để thu nhận sinh khối có khả năng tổng hợp Acid Rosmarinic".

• Thời gian: 9h00, ngày 10/08/2023 (thứ 5)

• Địa điểm: Phòng 304B6 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 26/07/2023          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phạm Thị Mỹ Trâm

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phạm Thị Mỹ Trâm với đề tài "Nuôi cấy tế bào Xạ đen (Ehretia asperula Zollinger et Moritzi) in vitro để thu nhận sinh khối có khả năng tổng hợp Acid Rosmarinic".

• Thời gian: 9h00, ngày 10/08/2023 (thứ 5)

• Địa điểm: Phòng 304B6 - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012