Thông báo Tuyển sinh

 • Ngày 18/08/2020

  Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Bến Tre năm 2020 đợt 2

  Trường Đại Học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) xin trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 – đợt 2 của các ngành tổ chức tại Bến Tre như sau:

  + Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

  Cơ sở tổ chức đào tạo và cấp bằng: Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

  Địa điểm giảng dạy: Phân hiệu Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tại Tỉnh Bến Tre

  Địa chỉ: 99A Quốc lộ 60, KP1, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

  Khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ

  Thời gian đào tạo: 1,5 – 2,0 năm

  Học phí dự kiến toàn khóa: 35.000.000 đồng/ học viên

  1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

  Cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý các doanh nghiệp hiện đang công tác tại các đơn vị khu vực Tây Nam Bộ.

  2.  KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

  2.1.  Ngành tuyển sinh và môn thi tuyển

  TT

  Ngành tuyển sinh

  Môn cơ sở

  Môn

  Cơ bản

  Môn Ngoại ngữ

  1.       

  Kỹ thuật xây dựng

  Sức bền vật liệu

  Toán cao cấp 1

  1 trong các ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật

  2.       

  Quản lý xây dựng

  Sức bền vật liệu

  3.       

  Kỹ thuật điện

  Giải tích mạch

  4.       

  Quản lý năng lượng

  Cơ sở quản lý năng lượng

  5.       

  Quản trị kinh doanh

  Cơ sở quản trị kinh doanh

  Toán quản lý


  2.2. 
  Thời gian thi tuyển: 21, 22/11/2020


  2.3.  Điều kiện xét miễn thi môn ngoại ngữ:

  2.3.1. Người dự thi có một trong các văn bằng/ chứng chỉ sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

  a. Có bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là một trong các ngoại ngữ sau: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật;

  b. Có bằng đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

  c. Có bằng đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài (một trong các ngoại ngữ quy định nêu trên);

  d. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tối thiểu cấp độ B1 trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM cho phép hoặc công nhận. Các chứng chỉ được công nhận đạt chuẩn trình độ B1 như sau:

  Tiếng Anh:

  Cấp độ

  (CEFR)

  IELTS

  TOEFL

  TOEIC

  Cambridge

  Exam

  BEC

  BULATS

  VNU-EPT

  B1

  4.5

  450 PBT/ITP

  133 CBT

  45 iBT

  450

  Preliminary PET

  Business Preliminary

  40

  201

  Một số tiếng khác:

  Cấp độ

  (CEFR)

  Tiếng Nga

  Tiếng Pháp

  Tiếng Đức

  Tiếng Trung

  Tiếng Nhật

  B1

  TRKI 1

  DELF B1

  TCF niveau B1

  B1

  ZD

  HSK cấp độ 3

  JLPT N3

  Các cơ sở đào tạo trong nước cấp chứng chỉ/ chứng nhận tiếng Anh được công nhận: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội; Trường Đại học Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng; Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế; Đại học Sư phạm Tp. HCM; Trung tâm SEAMEO RETRAC; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Vinh; Trường Đại học Cần Thơ; Học viên An ninh nhân dân; Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM, Trường Đại học Sài Gòn (từ 07/02/2020); Trường Đại học Trà Vinh (từ 06/3/2020); Trường Đại học Văn Lang (từ 12/3/2020).

  e. Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ từ 50 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh SĐH do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 02 năm kể từ ngày tuyển sinh môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ.

  2.3.2. Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định tại mục 2.3.1 phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.

  3. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

  3.1. Ngành Kỹ thuật xây dựng

  - Ngành đúng: Tốt nghiệp đại học các ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, các ngành thuộc chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (của các trường Đại học Quốc gia Tp. HCM, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Kiến trúc Tp. HCM, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. HCM).

  - Ngành gần: Tốt nghiệp đại học các ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Địa kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật cấp thoát nước, Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình biển, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, các ngành thuộc chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (của các trường khác danh sách nêu trên).

  - Kiến thức chuyển đổi: đối với các thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành ngoài danh mục ngành đúng, ngành gần phải hoàn thành các môn sau trước khi dự thi:

  TT

  Môn chuyển đổi

  Tín chỉ

  1

  Sức bền vật liệu

  4

  2

  Kết cấu Bê tông cốt thép 1

  3

  3.2. Ngành Quản lý xây dựng

  Ngành đúng: Quản lý xây dựng; Kinh tế xây dựng của các trường thuộc Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Đại học xây dựng Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng,          Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Sư pham kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.

  Ngành gần: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Địa kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật cấp thoát nước, Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình biển, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kiến trúc, Quy hoạch vùng đô thị, Kiến trúc cảnh quan, Kiến trúc đô thị, Quản lý đô thị và công trình, Địa kỹ thuật xây dựng, các ngành thuộc chuyên ngành Quản lý xây dựng; Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kiến trúc, Quy hoạch kiến trúc, Quản lý đô thị, Quản lý/Quản trị nghiệp (của các trường khác danh sách nêu trên).

  Kiến thức chuyển đổi: đối với các thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành ngoài danh mục ngành đúng, ngành gần phải hoàn thành các môn sau trước khi dự thi:

  TT

  Môn chuyển đổi

  Tín chỉ

  1

  Kỹ thuật thi công

  3

  2

  Tổ chức thi công

  3

  3

  Quản lý dự án xây dựng

  3

  3.3. Ngành Kỹ thuật điện

  Ngành đúng: Kỹ Thuật Điện.

  - Ngành gần: Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật ra đa - dẫn đường, Kỹ thuật thủy âm, Kỹ thuật máy tính.

  Kiến thức chuyển đổi: đối với các thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành ngoài danh mục ngành đúng, ngành gần phải hoàn thành các môn sau trước khi dự thi:

  TT

  Môn chuyển đổi

  Tín chỉ

  1

  Giải tích mạch

  4

  2

  Trường điện từ

  3

  3

  Cơ sở kỹ thuật điện

  3

  4

  Cơ sở điện tử công suất

  3

  5

  Cơ sở điều khiển tự động

  3

  Ngoài ra, đối với từng trường hợp cụ thể, Hội đồng ngành sẽ quyết định có hay không bổ sung thêm các môn học chuyển đổi ngoài danh sách trên.

  3.4. Ngành Quản lý năng lượng

  - Ngành gần: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật nhiệt, Quản lý công nghiệp.

  - Kiến thức chuyển đổi: đối với các thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành ngoài danh mục ngành gần phải hoàn thành các môn sau trước khi dự thi:

  TT

  Môn chuyển đổi

  Tín chỉ

  1

  Cơ sở kỹ thuật điện

  3

  2

  Phương pháp tính

  3

  3

  Xác suất và thống kế

  3

  4

  Môi trường và con người

  3

  5

  Hành vi tổ chức

  3

  Ngoài ra, đối với từng trường hợp cụ thể, Hội đồng ngành sẽ quyết định có hay không bổ sung thêm các môn học chuyển đổi ngoài danh sách trên.

  3.5. Ngành Quản trị kinh doanh

  Ngành đúng: Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Kinh doanh thời trang và dệt may, Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án.

  Ngành gần: Tài chính – ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Quản lý công nghiệp, Kinh tế công nghiệp, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

  Kiến thức chuyển đổi: đối với các thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành ngoài danh mục ngành đúng, ngành gần phải hoàn thành các môn sau trước khi dự thi:

  TT

  Môn chuyển đổi

  Tín chỉ

  1

  Kế toán đại cương

  3

  2

  Kinh tế học

  3

  3

  Tiếp thị cơ bản

  3

  4

  Quản trị đại cương

  3

  5

  Các phương pháp phân tích định lượng

  3

   

  4. KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ THI TUYỂN

  4.1. Lớp ôn tập thi tuyển

  Địa điểm tổ chức: giảng dạy tại Phân hiệu Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tại Tỉnh Bến Tre

  Địa chỉ: 99A Quốc lộ 60, Khu phố 1, Phường Phú Tân, Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

  Thời gian khai giảng: dự kiến cuối tháng 9 năm 2020

      + Môn Cơ bản (4 tín chỉ)

      + Môn cơ sở (3 tín chỉ).

      + Môn Anh văn (4 tín chỉ).

  -  Học phí ôn tập: 1.050.000 đồng/ tín chỉ

  Chi tiết đề cương ôn thi các môn cơ sở của từng ngành vui lòng tham khảo tại website: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/tuyen-sinh/thac-si

  Ghi danh ôn tập: đến ngày 25/9/2020 tại Phân hiệu Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tại Tỉnh Bến Tre.

  Điều kiện mở lớp Ôn tập, Chuyển đổi: sĩ số > 10 học viên.

  4.2. Phát hành và nộp hồ sơ đăng ký thi:

  -   Đăng ký dự tuyển trực tuyến tại website: https://grad.hcmut.edu.vn/hv/dang_ky_thi_sau_dai_hoc.php

  -   Sau khi đăng ký dự tuyển trực tuyến, người dự tuyển nộp hồ sơ dự thi chính thức tại Phân hiệu đào tạo Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tại Tỉnh Bến Tre đến ngày 03/11/2020, hồ sơ gồm:

     +   02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);

     +   02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;

     +   02 bản sao bảng điểm các môn học chuyển đổi, bổ túc kiến thức (nếu có);

     +   Phiếu đăng ký dự thi, Lý lịch khoa học;

     +   Phiếu khám sức khỏe; 04 ảnh 3x4;

     +   Giấy chứng nhận đối tượng chính sách (nếu có).

  -   Lệ phí hồ sơ: 60.000 đ/ hồ sơ

  -   Lệ phí thi tuyển:

     +   Môn cơ bản: 120.000 đ/ môn;

     +   Môn cơ sở: 120.000 đ/ môn;

     +   Môn Tiếng Anh: 120.000 đ (nếu thí sinh đăng ký thi môn ngoại ngữ khác, lệ phí được thu theo mức thu của Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG-HCM).
 • Ngày 18/08/2020

  Thông báo đăng ký ôn tập tuyển sinh khóa 2020 đợt 2

   Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc đăng ký các lớp ôn tập phục vụ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 đợt 2 như sau:

  - Thời gian đăng ký: đến ngày 21/09/2020.


  - Ngày khai giảng dự kiến: 21/09/2020.

          + Môn Toán (4 TC): 4.200.000 đ, học vào Tối Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu hàng tuần (từ 18g00 → 20g30) 

          + Môn Anh văn (4 TC): 4.200.000 đ, học vào Tối Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy hàng tuần (từ 18g00 → 20g30)

          + Môn Cơ sở ( 3TC) : 3.150.000 đ , học vào Thứ Bảy, Chủ nhật (tùy ngành, lớp sẽ khai giảng khi đủ sỉ số học viên)
   
  * Các môn học có số lượng < 5 sẽ dạy theo hình thức phụ đạo 5 buổi, 1 buổi / 3 tiết.

  - Tài liệu ôn tập Toán:
   35.000đ / cuốn tại Phòng Đào tạo SĐH

  - Đăng ký ôn tập online tại đây >>> hoặc tại menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Đăng ký ôn tập 

  - Thời khóa biểu các lớp ôn tập theo dõi tại đây >>> hoặc menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Thời khóa biểu


  Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 18/08/2020 học viên đã đóng tiền học phí ôn tập, mang theo biên lai đến phòng Sau đại học để được xếp lớp và nhận thẻ học viên.
 • Ngày 18/08/2020

  Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 - đợt 2

  Trường Đại Học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp.HCM xin trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 - đợt 2 như sau:

  1. HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

  1.1.  Xét tuyển:

  - Đăng ký xét tuyển trực tuyến đến ngày 12/11/2020 tại website: https://www.pgs.hcmut.edu.vn. Đối tượng được đăng ký xét tuyển theo phụ lục đính kèm.

  - Sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến, người xét tuyển nộp hồ sơ xét chính thức từ: 01/10 – 12/11/2020.

  - Hồ sơ gồm 2 bộ: 1 bộ gốc + 1 bộ photo (photo từ bộ gốc). Bộ gốc bao gồm:


      +   02 bản văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ;

      +   02 bản sao y công chứng giấy chứng nhận/bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;

      +   02 bản sao y công chứng bảng điểm các môn học chuyển đổi, bổ túc kiến thức (nếu có);

      +   Đơn đăng ký xét miễn; Lý lịch khoa học; Giấy chứng nhận sức khỏe; 02 ảnh 3x4; 

      +   Giấy chứng nhận thành tích trong học tập và NCKH (nếu có).


      +   Giấy chứng nhận đối tượng chính sách (nếu có).

  -   Lệ phí hồ sơ: 60.000đ 

  -   Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ/ hồ sơ


  1.2. Thi tuyển:

  Đối tượng: Có bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với ngành đăng ký dự thi.

  Quy định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ vui lòng tham khảo tại website: https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tuyen-sinh/thac-si/dieu-kien-du-thi#

  1.2.1. Môn thi, thời gian làm bài

  -    Môn Cơ bản: 180 phút

  -    Môn Cơ sở: 120 phút

  -    Ngoại ngữ: 115 phút

  Danh sách các môn thi và đề cương môn thi vui lòng tham khảo tại website:

  https://www.pgs.hcmut.edu.vn/tuyen-sinh/thac-si/mon-thi-de-cuong

  1.2.2. Điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ: được quy định tại mục 2 của thông báo này

  1.2.3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

  -   Đăng ký dự tuyển trực tuyến tại website: https://grad.hcmut.edu.vn/hv/dang_ky_thi_sau_dai_hoc.php

  -   Sau khi đăng ký dự tuyển trực tuyến, người dự tuyển nộp hồ sơ dự thi chính thức từ: 01/10 – 06/11/2020, hồ sơ gồm:

  +   02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ;

  +   02 bản sao y công chứng bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;

  +   02 bản sao y công chứng bảng điểm các môn học chuyển đổi, bổ túc kiến thức (nếu có);

  +   Phiếu đăng ký dự thi, Lý lịch khoa học, Phiếu khám sức khỏe, 04 ảnh 3x4;

  +   Giấy chứng nhận đối tượng chính sách (nếu có).

  -   Lệ phí hồ sơ: 60.000đ

  -   Lệ phí thi tuyển:

  +   Môn cơ bản: 120.000đ/ môn;

  +   Môn cơ sở: 120.000đ/ môn;

  +   Môn Tiếng Anh: 120.000đ (nếu thí sinh đăng ký thi môn ngoại ngữ khác, lệ phí được thu theo mức thu của Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG-HCM)

  1.2.4. Thời gian thi tuyển: 21, 22/11/2020

  2. ĐIỀU KIỆN XÉT MIỄN THI MÔN NGOẠI NGỮ

  2.1. Để được miễn thi ngoại ngữ, người dự thi phải có đủ yêu cầu trình độ môn ngoại ngữ theo qui chế, cụ thể như sau:

     a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là một trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật.

     b. Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

     c. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ nước ngoài (một trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật)

     d. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tối thiểu cấp độ B1 trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM cho phép hoặc công nhận. Các chứng chỉ được công nhận đạt chuẩn trình độ B1 như sau:

  Tiếng Anh:

  Cấp độ

  (CEFR)

  IELTS

  TOEFL

  TOEIC

  Cambridge

  Exam

  BEC

  BULATS

  VNU-EPT

  B1

  4.5

  450 PBT/ITP

  133 CBT

  45 iBT

  450

  Preliminary PET

  Business Preliminary

  40

  201

   

  Một số tiếng khác:

  Cấp độ

  (CEFR)

  Tiếng Nga

  Tiếng Pháp

  Tiếng Đức

  Tiếng Trung

  Tiếng Nhật

  B1

  TRKI 1

  DELF B1

  TCF niveau B1

  B1

  ZD

  HSK cấp độ 3

  JLPT N4

  Các cơ sở đào tạo trong nước cấp chứng chỉ/ chứng nhận tiếng Anh được công nhận: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội; Trường Đại học Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng; Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế; Đại học Sư phạm Tp. HCM; Trung tâm SEAMEO RETRAC; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Vinh; Trường Đại học Cần Thơ; Học viên An ninh nhân dân; Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM; Trường Đại học Sài Gòn (từ 07/02/2020); Trường Đại học Trà Vinh (từ 06/3/2020); Trường Đại học Văn Lang (từ 12/3/2020).

     e. Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ từ 50 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh SĐH do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 02 năm kể từ ngày tuyển sinh môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ.

  2.2. Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.

  3. DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO: 40 ngành đào tạo theo phụ lục đính kèm

  Thông tin chương trình đào tạo, thí sinh vui lòng tham khảo tại: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/thac-si/tra-cuu/ctdt  

  4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

  4.1. Thời gian đào tạo: 1,5 – 2,0 năm

  4.2. Chương trình đào tạo:

  -   Thạc sĩ nghiên cứu: phù hợp cho những thí sinh đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu có nguyện vọng học tiếp trình độ tiến sĩ. Thời lượng chương trình phân bố tập trung nhiều vào nghiên cứu và thực hiện luận văn. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bài báo khoa học về kết quả luận văn thạc sĩ do học viên là tác giả chính.

  -   Thạc sĩ định hướng ứng dụng: phù hợp cho những thí sinh đang công tác tại các doanh nghiệp, nhà máy... Các lớp học được tổ chức giảng dạy vào buổi tối trong tuần, thứ bảy và chủ nhật.

  5. BỔ TÚC KIẾN THỨC VÀ ÔN TẬP THI TUYỂN

  5.1. Bổ túc kiến thức:

  -  Dành cho trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học ngành xa so với ngành đăng ký dự thi;

  -  Qui định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ vui lòng tham khảo tại website: Quy định về yêu cầu chuyên môn;

  5.2.Ôn tập thi tuyển:

  -  Nhận đăng ký ôn tập: đến 07/9/2020.

  Đăng ký trực tuyến tại https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/lop-chuyen-de/on-tap-tuyen-sinh/dang-ky-on-tap hoặc đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo SĐH.

  -  Ngày khai giảng lớp ôn tập: 07/9/2020 (Dự kiến).

  Môn Toán - 4 tín chỉ: học vào Tối Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu hàng tuần (từ 18g00 → 20g30).

  Môn Anh văn – 4 tín chỉ: học vào Tối Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy hàng tuần (từ 18g00 → 20g30).

  Môn Cơ sở - 3 tín chỉ: học vào Thứ Bảy, Chủ nhật (tùy ngành, lớp sẽ khai giảng khi đủ sỉ số học viên).
 • Ngày 31/07/2020

  Kết quả tuyển sinh năm 2020 đợt 1

 • Ngày 20/07/2020

  Lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 (bổ sung)

 • Ngày 11/06/2020

  Thay đổi phòng học lớp ôn tập môn Toán Rời Rạc phục vụ tuyển sinh 2020 đợt 1 từ ngày 12/06/2020

 • Ngày 11/06/2020

  Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020 đợt 1

 • Ngày 03/06/2020

  Lịch học bổ sung môn Toán Quản Lý (học phần Xác suất) thứ 6 ngày 05/06/2020

 • Ngày 27/05/2020

  Lịch học bổ sung môn Toán Quản Lý (học phần Xác suất) thứ 7 ngày 30/05/2020

 • Ngày 26/05/2020

  Môn thi và Đề cương môn thi tuyển sinh năm 2020 (cập nhật đề cương môn Khoa học trái đất)

Thông báo Tuyển sinh

 • Ngày 18/08/2020

  Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Bến Tre năm 2020 đợt 2

  Trường Đại Học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) xin trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 – đợt 2 của các ngành tổ chức tại Bến Tre như sau:

  + Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

  Cơ sở tổ chức đào tạo và cấp bằng: Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

  Địa điểm giảng dạy: Phân hiệu Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tại Tỉnh Bến Tre

  Địa chỉ: 99A Quốc lộ 60, KP1, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

  Khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ

  Thời gian đào tạo: 1,5 – 2,0 năm

  Học phí dự kiến toàn khóa: 35.000.000 đồng/ học viên

  1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

  Cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý các doanh nghiệp hiện đang công tác tại các đơn vị khu vực Tây Nam Bộ.

  2.  KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

  2.1.  Ngành tuyển sinh và môn thi tuyển

  TT

  Ngành tuyển sinh

  Môn cơ sở

  Môn

  Cơ bản

  Môn Ngoại ngữ

  1.       

  Kỹ thuật xây dựng

  Sức bền vật liệu

  Toán cao cấp 1

  1 trong các ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật

  2.       

  Quản lý xây dựng

  Sức bền vật liệu

  3.       

  Kỹ thuật điện

  Giải tích mạch

  4.       

  Quản lý năng lượng

  Cơ sở quản lý năng lượng

  5.       

  Quản trị kinh doanh

  Cơ sở quản trị kinh doanh

  Toán quản lý


  2.2. 
  Thời gian thi tuyển: 21, 22/11/2020


  2.3.  Điều kiện xét miễn thi môn ngoại ngữ:

  2.3.1. Người dự thi có một trong các văn bằng/ chứng chỉ sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

  a. Có bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là một trong các ngoại ngữ sau: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật;

  b. Có bằng đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

  c. Có bằng đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài (một trong các ngoại ngữ quy định nêu trên);

  d. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tối thiểu cấp độ B1 trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM cho phép hoặc công nhận. Các chứng chỉ được công nhận đạt chuẩn trình độ B1 như sau:

  Tiếng Anh:

  Cấp độ

  (CEFR)

  IELTS

  TOEFL

  TOEIC

  Cambridge

  Exam

  BEC

  BULATS

  VNU-EPT

  B1

  4.5

  450 PBT/ITP

  133 CBT

  45 iBT

  450

  Preliminary PET

  Business Preliminary

  40

  201

  Một số tiếng khác:

  Cấp độ

  (CEFR)

  Tiếng Nga

  Tiếng Pháp

  Tiếng Đức

  Tiếng Trung

  Tiếng Nhật

  B1

  TRKI 1

  DELF B1

  TCF niveau B1

  B1

  ZD

  HSK cấp độ 3

  JLPT N3

  Các cơ sở đào tạo trong nước cấp chứng chỉ/ chứng nhận tiếng Anh được công nhận: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội; Trường Đại học Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng; Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế; Đại học Sư phạm Tp. HCM; Trung tâm SEAMEO RETRAC; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Vinh; Trường Đại học Cần Thơ; Học viên An ninh nhân dân; Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM, Trường Đại học Sài Gòn (từ 07/02/2020); Trường Đại học Trà Vinh (từ 06/3/2020); Trường Đại học Văn Lang (từ 12/3/2020).

  e. Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ từ 50 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh SĐH do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 02 năm kể từ ngày tuyển sinh môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ.

  2.3.2. Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định tại mục 2.3.1 phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.

  3. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

  3.1. Ngành Kỹ thuật xây dựng

  - Ngành đúng: Tốt nghiệp đại học các ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, các ngành thuộc chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (của các trường Đại học Quốc gia Tp. HCM, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Kiến trúc Tp. HCM, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. HCM).

  - Ngành gần: Tốt nghiệp đại học các ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Địa kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật cấp thoát nước, Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình biển, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, các ngành thuộc chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (của các trường khác danh sách nêu trên).

  - Kiến thức chuyển đổi: đối với các thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành ngoài danh mục ngành đúng, ngành gần phải hoàn thành các môn sau trước khi dự thi:

  TT

  Môn chuyển đổi

  Tín chỉ

  1

  Sức bền vật liệu

  4

  2

  Kết cấu Bê tông cốt thép 1

  3

  3.2. Ngành Quản lý xây dựng

  Ngành đúng: Quản lý xây dựng; Kinh tế xây dựng của các trường thuộc Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Đại học xây dựng Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng,          Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Sư pham kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.

  Ngành gần: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Địa kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật cấp thoát nước, Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình biển, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kiến trúc, Quy hoạch vùng đô thị, Kiến trúc cảnh quan, Kiến trúc đô thị, Quản lý đô thị và công trình, Địa kỹ thuật xây dựng, các ngành thuộc chuyên ngành Quản lý xây dựng; Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kiến trúc, Quy hoạch kiến trúc, Quản lý đô thị, Quản lý/Quản trị nghiệp (của các trường khác danh sách nêu trên).

  Kiến thức chuyển đổi: đối với các thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành ngoài danh mục ngành đúng, ngành gần phải hoàn thành các môn sau trước khi dự thi:

  TT

  Môn chuyển đổi

  Tín chỉ

  1

  Kỹ thuật thi công

  3

  2

  Tổ chức thi công

  3

  3

  Quản lý dự án xây dựng

  3

  3.3. Ngành Kỹ thuật điện

  Ngành đúng: Kỹ Thuật Điện.

  - Ngành gần: Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật ra đa - dẫn đường, Kỹ thuật thủy âm, Kỹ thuật máy tính.

  Kiến thức chuyển đổi: đối với các thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành ngoài danh mục ngành đúng, ngành gần phải hoàn thành các môn sau trước khi dự thi:

  TT

  Môn chuyển đổi

  Tín chỉ

  1

  Giải tích mạch

  4

  2

  Trường điện từ

  3

  3

  Cơ sở kỹ thuật điện

  3

  4

  Cơ sở điện tử công suất

  3

  5

  Cơ sở điều khiển tự động

  3

  Ngoài ra, đối với từng trường hợp cụ thể, Hội đồng ngành sẽ quyết định có hay không bổ sung thêm các môn học chuyển đổi ngoài danh sách trên.

  3.4. Ngành Quản lý năng lượng

  - Ngành gần: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật nhiệt, Quản lý công nghiệp.

  - Kiến thức chuyển đổi: đối với các thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành ngoài danh mục ngành gần phải hoàn thành các môn sau trước khi dự thi:

  TT

  Môn chuyển đổi

  Tín chỉ

  1

  Cơ sở kỹ thuật điện

  3

  2

  Phương pháp tính

  3

  3

  Xác suất và thống kế

  3

  4

  Môi trường và con người

  3

  5

  Hành vi tổ chức

  3

  Ngoài ra, đối với từng trường hợp cụ thể, Hội đồng ngành sẽ quyết định có hay không bổ sung thêm các môn học chuyển đổi ngoài danh sách trên.

  3.5. Ngành Quản trị kinh doanh

  Ngành đúng: Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Kinh doanh thời trang và dệt may, Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án.

  Ngành gần: Tài chính – ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Quản lý công nghiệp, Kinh tế công nghiệp, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

  Kiến thức chuyển đổi: đối với các thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành ngoài danh mục ngành đúng, ngành gần phải hoàn thành các môn sau trước khi dự thi:

  TT

  Môn chuyển đổi

  Tín chỉ

  1

  Kế toán đại cương

  3

  2

  Kinh tế học

  3

  3

  Tiếp thị cơ bản

  3

  4

  Quản trị đại cương

  3

  5

  Các phương pháp phân tích định lượng

  3

   

  4. KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ THI TUYỂN

  4.1. Lớp ôn tập thi tuyển

  Địa điểm tổ chức: giảng dạy tại Phân hiệu Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tại Tỉnh Bến Tre

  Địa chỉ: 99A Quốc lộ 60, Khu phố 1, Phường Phú Tân, Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

  Thời gian khai giảng: dự kiến cuối tháng 9 năm 2020

      + Môn Cơ bản (4 tín chỉ)

      + Môn cơ sở (3 tín chỉ).

      + Môn Anh văn (4 tín chỉ).

  -  Học phí ôn tập: 1.050.000 đồng/ tín chỉ

  Chi tiết đề cương ôn thi các môn cơ sở của từng ngành vui lòng tham khảo tại website: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/tuyen-sinh/thac-si

  Ghi danh ôn tập: đến ngày 25/9/2020 tại Phân hiệu Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tại Tỉnh Bến Tre.

  Điều kiện mở lớp Ôn tập, Chuyển đổi: sĩ số > 10 học viên.

  4.2. Phát hành và nộp hồ sơ đăng ký thi:

  -   Đăng ký dự tuyển trực tuyến tại website: https://grad.hcmut.edu.vn/hv/dang_ky_thi_sau_dai_hoc.php

  -   Sau khi đăng ký dự tuyển trực tuyến, người dự tuyển nộp hồ sơ dự thi chính thức tại Phân hiệu đào tạo Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tại Tỉnh Bến Tre đến ngày 03/11/2020, hồ sơ gồm:

     +   02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);

     +   02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;

     +   02 bản sao bảng điểm các môn học chuyển đổi, bổ túc kiến thức (nếu có);

     +   Phiếu đăng ký dự thi, Lý lịch khoa học;

     +   Phiếu khám sức khỏe; 04 ảnh 3x4;

     +   Giấy chứng nhận đối tượng chính sách (nếu có).

  -   Lệ phí hồ sơ: 60.000 đ/ hồ sơ

  -   Lệ phí thi tuyển:

     +   Môn cơ bản: 120.000 đ/ môn;

     +   Môn cơ sở: 120.000 đ/ môn;

     +   Môn Tiếng Anh: 120.000 đ (nếu thí sinh đăng ký thi môn ngoại ngữ khác, lệ phí được thu theo mức thu của Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG-HCM).
 • Ngày 18/08/2020

  Thông báo đăng ký ôn tập tuyển sinh khóa 2020 đợt 2

   Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc đăng ký các lớp ôn tập phục vụ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 đợt 2 như sau:

  - Thời gian đăng ký: đến ngày 21/09/2020.


  - Ngày khai giảng dự kiến: 21/09/2020.

          + Môn Toán (4 TC): 4.200.000 đ, học vào Tối Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu hàng tuần (từ 18g00 → 20g30) 

          + Môn Anh văn (4 TC): 4.200.000 đ, học vào Tối Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy hàng tuần (từ 18g00 → 20g30)

          + Môn Cơ sở ( 3TC) : 3.150.000 đ , học vào Thứ Bảy, Chủ nhật (tùy ngành, lớp sẽ khai giảng khi đủ sỉ số học viên)
   
  * Các môn học có số lượng < 5 sẽ dạy theo hình thức phụ đạo 5 buổi, 1 buổi / 3 tiết.

  - Tài liệu ôn tập Toán:
   35.000đ / cuốn tại Phòng Đào tạo SĐH

  - Đăng ký ôn tập online tại đây >>> hoặc tại menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Đăng ký ôn tập 

  - Thời khóa biểu các lớp ôn tập theo dõi tại đây >>> hoặc menu Lớp chuyên đề  Ôn tập tuyển sinh  Thời khóa biểu


  Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 18/08/2020 học viên đã đóng tiền học phí ôn tập, mang theo biên lai đến phòng Sau đại học để được xếp lớp và nhận thẻ học viên.
 • Ngày 18/08/2020

  Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 - đợt 2

  Trường Đại Học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp.HCM xin trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 - đợt 2 như sau:

  1. HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

  1.1.  Xét tuyển:

  - Đăng ký xét tuyển trực tuyến đến ngày 12/11/2020 tại website: https://www.pgs.hcmut.edu.vn. Đối tượng được đăng ký xét tuyển theo phụ lục đính kèm.

  - Sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến, người xét tuyển nộp hồ sơ xét chính thức từ: 01/10 – 12/11/2020.

  - Hồ sơ gồm 2 bộ: 1 bộ gốc + 1 bộ photo (photo từ bộ gốc). Bộ gốc bao gồm:


      +   02 bản văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ;

      +   02 bản sao y công chứng giấy chứng nhận/bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;

      +   02 bản sao y công chứng bảng điểm các môn học chuyển đổi, bổ túc kiến thức (nếu có);

      +   Đơn đăng ký xét miễn; Lý lịch khoa học; Giấy chứng nhận sức khỏe; 02 ảnh 3x4; 

      +   Giấy chứng nhận thành tích trong học tập và NCKH (nếu có).


      +   Giấy chứng nhận đối tượng chính sách (nếu có).

  -   Lệ phí hồ sơ: 60.000đ 

  -   Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ/ hồ sơ


  1.2. Thi tuyển:

  Đối tượng: Có bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với ngành đăng ký dự thi.

  Quy định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ vui lòng tham khảo tại website: https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/tuyen-sinh/thac-si/dieu-kien-du-thi#

  1.2.1. Môn thi, thời gian làm bài

  -    Môn Cơ bản: 180 phút

  -    Môn Cơ sở: 120 phút

  -    Ngoại ngữ: 115 phút

  Danh sách các môn thi và đề cương môn thi vui lòng tham khảo tại website:

  https://www.pgs.hcmut.edu.vn/tuyen-sinh/thac-si/mon-thi-de-cuong

  1.2.2. Điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ: được quy định tại mục 2 của thông báo này

  1.2.3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

  -   Đăng ký dự tuyển trực tuyến tại website: https://grad.hcmut.edu.vn/hv/dang_ky_thi_sau_dai_hoc.php

  -   Sau khi đăng ký dự tuyển trực tuyến, người dự tuyển nộp hồ sơ dự thi chính thức từ: 01/10 – 06/11/2020, hồ sơ gồm:

  +   02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ;

  +   02 bản sao y công chứng bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;

  +   02 bản sao y công chứng bảng điểm các môn học chuyển đổi, bổ túc kiến thức (nếu có);

  +   Phiếu đăng ký dự thi, Lý lịch khoa học, Phiếu khám sức khỏe, 04 ảnh 3x4;

  +   Giấy chứng nhận đối tượng chính sách (nếu có).

  -   Lệ phí hồ sơ: 60.000đ

  -   Lệ phí thi tuyển:

  +   Môn cơ bản: 120.000đ/ môn;

  +   Môn cơ sở: 120.000đ/ môn;

  +   Môn Tiếng Anh: 120.000đ (nếu thí sinh đăng ký thi môn ngoại ngữ khác, lệ phí được thu theo mức thu của Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG-HCM)

  1.2.4. Thời gian thi tuyển: 21, 22/11/2020

  2. ĐIỀU KIỆN XÉT MIỄN THI MÔN NGOẠI NGỮ

  2.1. Để được miễn thi ngoại ngữ, người dự thi phải có đủ yêu cầu trình độ môn ngoại ngữ theo qui chế, cụ thể như sau:

     a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là một trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật.

     b. Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

     c. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ nước ngoài (một trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật)

     d. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tối thiểu cấp độ B1 trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM cho phép hoặc công nhận. Các chứng chỉ được công nhận đạt chuẩn trình độ B1 như sau:

  Tiếng Anh:

  Cấp độ

  (CEFR)

  IELTS

  TOEFL

  TOEIC

  Cambridge

  Exam

  BEC

  BULATS

  VNU-EPT

  B1

  4.5

  450 PBT/ITP

  133 CBT

  45 iBT

  450

  Preliminary PET

  Business Preliminary

  40

  201

   

  Một số tiếng khác:

  Cấp độ

  (CEFR)

  Tiếng Nga

  Tiếng Pháp

  Tiếng Đức

  Tiếng Trung

  Tiếng Nhật

  B1

  TRKI 1

  DELF B1

  TCF niveau B1

  B1

  ZD

  HSK cấp độ 3

  JLPT N4

  Các cơ sở đào tạo trong nước cấp chứng chỉ/ chứng nhận tiếng Anh được công nhận: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội; Trường Đại học Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng; Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế; Đại học Sư phạm Tp. HCM; Trung tâm SEAMEO RETRAC; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Vinh; Trường Đại học Cần Thơ; Học viên An ninh nhân dân; Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM; Trường Đại học Sài Gòn (từ 07/02/2020); Trường Đại học Trà Vinh (từ 06/3/2020); Trường Đại học Văn Lang (từ 12/3/2020).

     e. Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ từ 50 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh SĐH do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 02 năm kể từ ngày tuyển sinh môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ.

  2.2. Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.

  3. DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO: 40 ngành đào tạo theo phụ lục đính kèm

  Thông tin chương trình đào tạo, thí sinh vui lòng tham khảo tại: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/thac-si/tra-cuu/ctdt  

  4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

  4.1. Thời gian đào tạo: 1,5 – 2,0 năm

  4.2. Chương trình đào tạo:

  -   Thạc sĩ nghiên cứu: phù hợp cho những thí sinh đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu có nguyện vọng học tiếp trình độ tiến sĩ. Thời lượng chương trình phân bố tập trung nhiều vào nghiên cứu và thực hiện luận văn. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bài báo khoa học về kết quả luận văn thạc sĩ do học viên là tác giả chính.

  -   Thạc sĩ định hướng ứng dụng: phù hợp cho những thí sinh đang công tác tại các doanh nghiệp, nhà máy... Các lớp học được tổ chức giảng dạy vào buổi tối trong tuần, thứ bảy và chủ nhật.

  5. BỔ TÚC KIẾN THỨC VÀ ÔN TẬP THI TUYỂN

  5.1. Bổ túc kiến thức:

  -  Dành cho trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học ngành xa so với ngành đăng ký dự thi;

  -  Qui định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ vui lòng tham khảo tại website: Quy định về yêu cầu chuyên môn;

  5.2.Ôn tập thi tuyển:

  -  Nhận đăng ký ôn tập: đến 07/9/2020.

  Đăng ký trực tuyến tại https://pgs.hcmut.edu.vn/vi/lop-chuyen-de/on-tap-tuyen-sinh/dang-ky-on-tap hoặc đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo SĐH.

  -  Ngày khai giảng lớp ôn tập: 07/9/2020 (Dự kiến).

  Môn Toán - 4 tín chỉ: học vào Tối Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu hàng tuần (từ 18g00 → 20g30).

  Môn Anh văn – 4 tín chỉ: học vào Tối Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy hàng tuần (từ 18g00 → 20g30).

  Môn Cơ sở - 3 tín chỉ: học vào Thứ Bảy, Chủ nhật (tùy ngành, lớp sẽ khai giảng khi đủ sỉ số học viên).
 • Ngày 31/07/2020

  Kết quả tuyển sinh năm 2020 đợt 1

 • Ngày 20/07/2020

  Lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 (bổ sung)

 • Ngày 11/06/2020

  Thay đổi phòng học lớp ôn tập môn Toán Rời Rạc phục vụ tuyển sinh 2020 đợt 1 từ ngày 12/06/2020

 • Ngày 11/06/2020

  Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020 đợt 1

 • Ngày 03/06/2020

  Lịch học bổ sung môn Toán Quản Lý (học phần Xác suất) thứ 6 ngày 05/06/2020

 • Ngày 27/05/2020

  Lịch học bổ sung môn Toán Quản Lý (học phần Xác suất) thứ 7 ngày 30/05/2020

 • Ngày 26/05/2020

  Môn thi và Đề cương môn thi tuyển sinh năm 2020 (cập nhật đề cương môn Khoa học trái đất)

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012