Thông báo Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 21/09/2020          

Dời ngày khai giảng các lớp học ôn tập môn Toán, Anh văn và các môn Cơ sở

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc dời ngày khai giảng các lớp học ôn tập môn Toán, Anh văn và môn Cơ sở phục vụ kỳ thi tuyển sinh SĐH đợt tháng 11/2020 với lịch khai giảng mới như sau:

 

  • Môn Toán học tối 2 - 4 - 6: ngày khai giảng chính thức là   28/09/2020.
  • Môn Anh văn học tối 3 - 5 - 7: ngày khai giảng chính thức sẽ là 29/09/2020.
  • Môn Cơ sở học thứ 7, CN: ngày khai giảng chính thức sẽ là 03/10/2020.
Lưu ý:
 
     -
Các học viên vào website của phòng SĐH ngày 28/09/2020 để xem lịch học ôn chi tiết môn Toán 1, Toán Quản Lý, Toán Rời Rạc và Anh văn  ngày 01/10/2020 để xem TKB các môn Cơ Sở.

 

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 21/09/2020          

Dời ngày khai giảng các lớp học ôn tập môn Toán, Anh văn và các môn Cơ sở

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc dời ngày khai giảng các lớp học ôn tập môn Toán, Anh văn và môn Cơ sở phục vụ kỳ thi tuyển sinh SĐH đợt tháng 11/2020 với lịch khai giảng mới như sau:

 

  • Môn Toán học tối 2 - 4 - 6: ngày khai giảng chính thức là   28/09/2020.
  • Môn Anh văn học tối 3 - 5 - 7: ngày khai giảng chính thức sẽ là 29/09/2020.
  • Môn Cơ sở học thứ 7, CN: ngày khai giảng chính thức sẽ là 03/10/2020.
Lưu ý:
 
     -
Các học viên vào website của phòng SĐH ngày 28/09/2020 để xem lịch học ôn chi tiết môn Toán 1, Toán Quản Lý, Toán Rời Rạc và Anh văn  ngày 01/10/2020 để xem TKB các môn Cơ Sở.

 

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012