Thông báo Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 31/08/2020          

Kết quả phúc tra tuyển sinh sau đại học năm 2020 đợt 1

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM thông báo kết quả Phúc tra Tuyển sinh Sau đại học năm 2020 đợt 1 như sau:

• Tra cứu trực tuyến kết quả tuyển sinh tại địa chỉ: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/tra-cuu/diem-phuc-tra

Trân trọng thông báo ./.
 

Thông báo Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 31/08/2020          

Kết quả phúc tra tuyển sinh sau đại học năm 2020 đợt 1

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM thông báo kết quả Phúc tra Tuyển sinh Sau đại học năm 2020 đợt 1 như sau:

• Tra cứu trực tuyến kết quả tuyển sinh tại địa chỉ: https://www.pgs.hcmut.edu.vn/tra-cuu/diem-phuc-tra

Trân trọng thông báo ./.
 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012