Thông báo Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 09/10/2020          

Thời khóa biểu lớp ôn tập môn cơ sở ngành phục vụ tuyển sinh Sau đại học năm 2020 - đợt 2 (Có thay đổi phòng, ngày học)

Phòng ĐT SĐH xin thông báo đến các Anh/Chị học viên Thời khóa biểu lớp ôn tập môn Cơ sở ngành phục vụ tuyển sinh Sau đại học năm 2020 - đợt 2, có thay đổi lịch học các môn: Chi tiết máy, Hóa sinh và vi sinh vật thực phẩm, Hóa lý kỹ thuật.

Chi tiết thời khóa biểu, Anh/Chị học viên vui lòng xem tại file đính kèm./.

Thông báo Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 09/10/2020          

Thời khóa biểu lớp ôn tập môn cơ sở ngành phục vụ tuyển sinh Sau đại học năm 2020 - đợt 2 (Có thay đổi phòng, ngày học)

Phòng ĐT SĐH xin thông báo đến các Anh/Chị học viên Thời khóa biểu lớp ôn tập môn Cơ sở ngành phục vụ tuyển sinh Sau đại học năm 2020 - đợt 2, có thay đổi lịch học các môn: Chi tiết máy, Hóa sinh và vi sinh vật thực phẩm, Hóa lý kỹ thuật.

Chi tiết thời khóa biểu, Anh/Chị học viên vui lòng xem tại file đính kèm./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012