Thông báo

Xem tất cả

Ngày 30/08/2023          

Học bổng Pony Chung năm 2023

hoc-bong-pony-chung 2023

Học bổng Pony Chung thường niên năm 2023. Sinh viên nhận học bổng Pony Chung qua các năm có cơ hội nhận học bổng du học toàn  phần tại Hàn Quốc cho các chương trình đào tạo (thạc sĩ, tiến sĩ) và chương trình học tập ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc ngắn hạn tại Đại học Korea. Vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 30/08/2023          

Học bổng Pony Chung năm 2023

hoc-bong-pony-chung 2023

Học bổng Pony Chung thường niên năm 2023. Sinh viên nhận học bổng Pony Chung qua các năm có cơ hội nhận học bổng du học toàn  phần tại Hàn Quốc cho các chương trình đào tạo (thạc sĩ, tiến sĩ) và chương trình học tập ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc ngắn hạn tại Đại học Korea. Vui lòng xem file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012