Thông báo

Xem tất cả

Ngày 14/11/2023          

Thông báo Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2023


Kính gửi Quý Anh, chị học viên cao học, nghiên cứu sinh

Từ ngày 24 - 26/11/2023, Trường Đại học Bách Khoa tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt tháng 11. Nay Phòng Đào tạo Sau Đại học (SĐH) trân trọng thông báo đến các Khoa, Nghiên cứu sinh (NCS), Học viên cao học (HVCH) có tên trong danh sách nhận bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2023 – đợt tháng 11 kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp như sau:

1.   Đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp:

-          NCS, HVCH đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp, nhận Phiếu điểm danh nhận bằng (để lên sân khấu làm lễ nhận bằng), và mượn lễ phục trong các ngày: Thứ 4 & Thứ 5 (22&23/11/2023) tại Phòng Đào tạo SĐH. Phí đặt cọc lễ phục: 600.000 đồng

2.   Lịch trình buổi Lễ:

Buổi tổng dợt: Lúc 14g30, Thứ Năm ngày 23/11/2023 tại Hội Trường A5 (dành cho NCS và HVCH tốt nghiệp xuất sắc).

-  Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho NCS, HVCH xuất sắc: Lúc 06g30, Thứ Sáu ngày 24/11/2023 tại Hội trường A5. Lưu ý: NCS, HVCH xuất sắc tập trung tại Hội trường A5 trước 06g30. Quý Anh/Chị NCS, HVCH mặc trang phục lịch sự, không mang túi xách, balô vào hội trường (cẩn thận bảo quản tư trang cá nhân).

-  HVCH tốt nghiệp Giỏi, Khá, … vui lòng liên hệ Khoa quản lý ngành để biết thông tin chi tiết.

-  Kế hoạch Lễ tốt nghiệp của các Khoa như sau:

TT

Ngày

Thời gian

Khoa

1

 

24/11/2023

10h30 – 12h00

Khoa Cơ  khí

2

13h00 – 15h00

Khoa Công nghệ Vật liệu, Khoa KT Giao thông

3

15h30 – 18h00

Khoa Kỹ thuật xây dựng

4

 

 

25/11/2023

07h00 – 08h30

Khoa Khoa học Ứng dụng

5

09h00 – 10h00

Trung tâm Bảo dưỡng Công nghiệp

6

10h30 – 12h30

Khoa Kỹ thuật hoá học

7

13h30 – 14h30

Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính

8

15h00 – 17h30

Khoa Điện - Điện tử

9

 

 

26/11/2023

07h00 – 11h30

Văn phòng Đào tạo Quốc tế

10

13h00 – 14h00

Khoa Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí

11

14h30 – 15h30

Khoa Môi trường và Tài nguyên

12

16h00 – 17h00

Khoa Quản lý Công nghiệp

 

3.  Nhận bằng: NCS, HVCH nhận bằng, bảng điểm, bản sao bằng từ ngày 27 – 30/11/2023  (mang theo CMND/CCCD, không được nhận thay) tại Phòng Đào tạo SĐH.

4.  Thời gian trả lễ phục: từ ngày 27 đến ngày 28/11/2023. NCS, HVCH sẽ nhận lại phí đặt cọc 500.000đ, đã trừ 100.000đ tiền giặt lễ phục. (Quá thời gian qui định, NCS, HVCH không được hoàn lại phí đặt cọc)

5.   Thời gian nhận hình: Từ ngày 11/12/2023, NCS, HVCH tải tập tin hình lễ tốt nghiệp cá nhân trên Cổng Thông tin đào tạo SĐH.

          Trân trọng thông báo./. 

1.      Đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp và mượn lễ phục: từ ngày 19/4 –21/4/2016

Kinh phí:

-         Tiền đặt cọc lễ phục : 500.000 đồng/bộ (sẽ hoàn trả sau khi học viên trả lại lễ phục)

2.      Đăng ký nhận thư mời cho thân nhân: 19/4 –21/4/2016 (mỗi Tân Thạc sĩ nhận được 01 thư mời)

3.      Lịch trình chi tiết tại buổi lễ TN:

-         Từ 14g15 : Tập trung trước sân Hội trường A5, trang phục lịch sự để điểm danh.

-         14g45: lên Hội trường, ổn định chỗ ngồi theo đúng vị trí được sắp xếp.

-         14g50: Kết danh sách nhận bằng.

-         Dự lễ tốt nghiệp và lên Hội trường nhận bằng theo hướng dẫn của cán bộ Phòng Đào tạo SĐH.

 

4.      Nhận bằng: Học viên đến Phòng Đào tạo SĐH ký tên nhận bằng, bản sao văn bằng, bảng điểm từ 8 giờ 00 ngày thứ hai 25/4/2016.

 

5.      Thời hạn trả lễ phục: Trước 16g00 ngày 26/4/2016.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 14/11/2023          

Thông báo Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2023


Kính gửi Quý Anh, chị học viên cao học, nghiên cứu sinh

Từ ngày 24 - 26/11/2023, Trường Đại học Bách Khoa tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt tháng 11. Nay Phòng Đào tạo Sau Đại học (SĐH) trân trọng thông báo đến các Khoa, Nghiên cứu sinh (NCS), Học viên cao học (HVCH) có tên trong danh sách nhận bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2023 – đợt tháng 11 kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp như sau:

1.   Đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp:

-          NCS, HVCH đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp, nhận Phiếu điểm danh nhận bằng (để lên sân khấu làm lễ nhận bằng), và mượn lễ phục trong các ngày: Thứ 4 & Thứ 5 (22&23/11/2023) tại Phòng Đào tạo SĐH. Phí đặt cọc lễ phục: 600.000 đồng

2.   Lịch trình buổi Lễ:

Buổi tổng dợt: Lúc 14g30, Thứ Năm ngày 23/11/2023 tại Hội Trường A5 (dành cho NCS và HVCH tốt nghiệp xuất sắc).

-  Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho NCS, HVCH xuất sắc: Lúc 06g30, Thứ Sáu ngày 24/11/2023 tại Hội trường A5. Lưu ý: NCS, HVCH xuất sắc tập trung tại Hội trường A5 trước 06g30. Quý Anh/Chị NCS, HVCH mặc trang phục lịch sự, không mang túi xách, balô vào hội trường (cẩn thận bảo quản tư trang cá nhân).

-  HVCH tốt nghiệp Giỏi, Khá, … vui lòng liên hệ Khoa quản lý ngành để biết thông tin chi tiết.

-  Kế hoạch Lễ tốt nghiệp của các Khoa như sau:

TT

Ngày

Thời gian

Khoa

1

 

24/11/2023

10h30 – 12h00

Khoa Cơ  khí

2

13h00 – 15h00

Khoa Công nghệ Vật liệu, Khoa KT Giao thông

3

15h30 – 18h00

Khoa Kỹ thuật xây dựng

4

 

 

25/11/2023

07h00 – 08h30

Khoa Khoa học Ứng dụng

5

09h00 – 10h00

Trung tâm Bảo dưỡng Công nghiệp

6

10h30 – 12h30

Khoa Kỹ thuật hoá học

7

13h30 – 14h30

Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính

8

15h00 – 17h30

Khoa Điện - Điện tử

9

 

 

26/11/2023

07h00 – 11h30

Văn phòng Đào tạo Quốc tế

10

13h00 – 14h00

Khoa Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí

11

14h30 – 15h30

Khoa Môi trường và Tài nguyên

12

16h00 – 17h00

Khoa Quản lý Công nghiệp

 

3.  Nhận bằng: NCS, HVCH nhận bằng, bảng điểm, bản sao bằng từ ngày 27 – 30/11/2023  (mang theo CMND/CCCD, không được nhận thay) tại Phòng Đào tạo SĐH.

4.  Thời gian trả lễ phục: từ ngày 27 đến ngày 28/11/2023. NCS, HVCH sẽ nhận lại phí đặt cọc 500.000đ, đã trừ 100.000đ tiền giặt lễ phục. (Quá thời gian qui định, NCS, HVCH không được hoàn lại phí đặt cọc)

5.   Thời gian nhận hình: Từ ngày 11/12/2023, NCS, HVCH tải tập tin hình lễ tốt nghiệp cá nhân trên Cổng Thông tin đào tạo SĐH.

          Trân trọng thông báo./. 

1.      Đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp và mượn lễ phục: từ ngày 19/4 –21/4/2016

Kinh phí:

-         Tiền đặt cọc lễ phục : 500.000 đồng/bộ (sẽ hoàn trả sau khi học viên trả lại lễ phục)

2.      Đăng ký nhận thư mời cho thân nhân: 19/4 –21/4/2016 (mỗi Tân Thạc sĩ nhận được 01 thư mời)

3.      Lịch trình chi tiết tại buổi lễ TN:

-         Từ 14g15 : Tập trung trước sân Hội trường A5, trang phục lịch sự để điểm danh.

-         14g45: lên Hội trường, ổn định chỗ ngồi theo đúng vị trí được sắp xếp.

-         14g50: Kết danh sách nhận bằng.

-         Dự lễ tốt nghiệp và lên Hội trường nhận bằng theo hướng dẫn của cán bộ Phòng Đào tạo SĐH.

 

4.      Nhận bằng: Học viên đến Phòng Đào tạo SĐH ký tên nhận bằng, bản sao văn bằng, bảng điểm từ 8 giờ 00 ngày thứ hai 25/4/2016.

 

5.      Thời hạn trả lễ phục: Trước 16g00 ngày 26/4/2016.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012