Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 10/07/2023          

Kết quả học bổng Hội thương gia Đài Loan tại Việt Nam năm học 2022 - 2023

Banner HoiTGDL 2023

Phòng đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Anh/Chị Học viên cao học, Nghiên cứu sinh Kết quả xét học bổng khuyến học Hội doanh nhân Đài Loan tại Việt Nam năm học 2022 – 2023.

- Tổng 91 hồ sơ nhận vào.
 
- Kết quả xét duyệt 32 hồ sơ được nhận Học bổng.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 10/07/2023          

Kết quả học bổng Hội thương gia Đài Loan tại Việt Nam năm học 2022 - 2023

Banner HoiTGDL 2023

Phòng đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Anh/Chị Học viên cao học, Nghiên cứu sinh Kết quả xét học bổng khuyến học Hội doanh nhân Đài Loan tại Việt Nam năm học 2022 – 2023.

- Tổng 91 hồ sơ nhận vào.
 
- Kết quả xét duyệt 32 hồ sơ được nhận Học bổng.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012