Thông báo

Xem tất cả

Ngày 14/04/2023          

Thông báo Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2023


Kính gửi Quý Anh, chị học viên cao học, nghiên cứu sinh

Vào ngày 21/04/2023, Trường Đại học Bách Khoa tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt tháng 4. Nay Phòng Đào tạo Sau Đại học (SĐH) trân trọng thông báo đến các Khoa, Nghiên cứu sinh, Học viên cao học có tên trong danh sách nhận bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2023 – đợt tháng 4 kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp như sau:

1. Đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp:

Nghiên cứu sinh, học viên cao học đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp, nhận Phiếu điểm danh nhận bằng (để lên sân khấu nhận bằng), và mượn lễ phục trong các ngày: Thứ 4 & Thứ 5 (19-20/04/2023) tại Phòng Đào tạo SĐH.

- Chi phí đặt cọc lễ phục: 500.000đ/ 1bộ. Sẽ được hoàn trả cọc khi HV, NCS trả đầy đủ lễ phục, trường hợp HV, NCS  làm hỏng hoặc làm mất lễ phục HV, NCS phải bồi thường theo thực tế:

  + Phần nón: 85.000 đồng

  + Phần áo: 285.000 đồng

  + Phần túi càn khôn: 80.000 đồng

  + Phần khăn: 60.000 đồng

- Chi phí sử dụng lễ phục: 100.000 đồng/1 bộ

2. Lịch trình buổi Lễ:

- Buổi tổng dợt: Lúc 15g00, Thứ Năm ngày 20/04/2023 tại Hội Trường A5.(dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học tốt nghiệp xuất sắc).

- Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho tân Thạc sĩ, tân Tiến sĩ được tổ chức vào lúc 7 giờ 00 sáng thứ Sáu ngày 21/04/2023 tại Hội trường A5.

Lưu ý:

+ Các tân Thạc sĩ và tân Tiến sĩ tập trung lúc 06h30 trước Hội trường A5 để được hướng dẫn xắp xếp chổ ngồi.

+ Trang phục lịch sự, không mang túi xách, balô vào hội trường (cẩn thận bảo quản tư trang cá nhân).

3. Nhận bằng: NCS, học viên cao học nhận bằng, bảng điểm; bản sao bằng, bảng điểm từ ngày 24 – 27/04/2023  (mang theo CMND/CCCD, không được nhận thay).

- Thời gian trả lễ phục: từ ngày 24 đến ngày 27/04/2023. Học viên sẽ nhận lại tiền cọc 400.000đ, đã trừ 100.000đ tiền giặt lễ phục. (Quá thời gian qui định, HV không được hoàn lại phí đặt cọc)

4. Thời gian nhận hình: Từ ngày 15/05/2023, Học viên tải file hình lễ tốt nghiệp cá nhân trên Cổng Thông tin đào tạo SĐH.

Trân trọng thông báo./.


 

1.      Đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp và mượn lễ phục: từ ngày 19/4 –21/4/2016

Kinh phí:

-         Tiền đặt cọc lễ phục : 500.000 đồng/bộ (sẽ hoàn trả sau khi học viên trả lại lễ phục)

2.      Đăng ký nhận thư mời cho thân nhân: 19/4 –21/4/2016 (mỗi Tân Thạc sĩ nhận được 01 thư mời)

3.      Lịch trình chi tiết tại buổi lễ TN:

-         Từ 14g15 : Tập trung trước sân Hội trường A5, trang phục lịch sự để điểm danh.

-         14g45: lên Hội trường, ổn định chỗ ngồi theo đúng vị trí được sắp xếp.

-         14g50: Kết danh sách nhận bằng.

-         Dự lễ tốt nghiệp và lên Hội trường nhận bằng theo hướng dẫn của cán bộ Phòng Đào tạo SĐH.

 

4.      Nhận bằng: Học viên đến Phòng Đào tạo SĐH ký tên nhận bằng, bản sao văn bằng, bảng điểm từ 8 giờ 00 ngày thứ hai 25/4/2016.

 

5.      Thời hạn trả lễ phục: Trước 16g00 ngày 26/4/2016.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 14/04/2023          

Thông báo Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2023


Kính gửi Quý Anh, chị học viên cao học, nghiên cứu sinh

Vào ngày 21/04/2023, Trường Đại học Bách Khoa tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt tháng 4. Nay Phòng Đào tạo Sau Đại học (SĐH) trân trọng thông báo đến các Khoa, Nghiên cứu sinh, Học viên cao học có tên trong danh sách nhận bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2023 – đợt tháng 4 kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp như sau:

1. Đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp:

Nghiên cứu sinh, học viên cao học đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp, nhận Phiếu điểm danh nhận bằng (để lên sân khấu nhận bằng), và mượn lễ phục trong các ngày: Thứ 4 & Thứ 5 (19-20/04/2023) tại Phòng Đào tạo SĐH.

- Chi phí đặt cọc lễ phục: 500.000đ/ 1bộ. Sẽ được hoàn trả cọc khi HV, NCS trả đầy đủ lễ phục, trường hợp HV, NCS  làm hỏng hoặc làm mất lễ phục HV, NCS phải bồi thường theo thực tế:

  + Phần nón: 85.000 đồng

  + Phần áo: 285.000 đồng

  + Phần túi càn khôn: 80.000 đồng

  + Phần khăn: 60.000 đồng

- Chi phí sử dụng lễ phục: 100.000 đồng/1 bộ

2. Lịch trình buổi Lễ:

- Buổi tổng dợt: Lúc 15g00, Thứ Năm ngày 20/04/2023 tại Hội Trường A5.(dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học tốt nghiệp xuất sắc).

- Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho tân Thạc sĩ, tân Tiến sĩ được tổ chức vào lúc 7 giờ 00 sáng thứ Sáu ngày 21/04/2023 tại Hội trường A5.

Lưu ý:

+ Các tân Thạc sĩ và tân Tiến sĩ tập trung lúc 06h30 trước Hội trường A5 để được hướng dẫn xắp xếp chổ ngồi.

+ Trang phục lịch sự, không mang túi xách, balô vào hội trường (cẩn thận bảo quản tư trang cá nhân).

3. Nhận bằng: NCS, học viên cao học nhận bằng, bảng điểm; bản sao bằng, bảng điểm từ ngày 24 – 27/04/2023  (mang theo CMND/CCCD, không được nhận thay).

- Thời gian trả lễ phục: từ ngày 24 đến ngày 27/04/2023. Học viên sẽ nhận lại tiền cọc 400.000đ, đã trừ 100.000đ tiền giặt lễ phục. (Quá thời gian qui định, HV không được hoàn lại phí đặt cọc)

4. Thời gian nhận hình: Từ ngày 15/05/2023, Học viên tải file hình lễ tốt nghiệp cá nhân trên Cổng Thông tin đào tạo SĐH.

Trân trọng thông báo./.


 

1.      Đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp và mượn lễ phục: từ ngày 19/4 –21/4/2016

Kinh phí:

-         Tiền đặt cọc lễ phục : 500.000 đồng/bộ (sẽ hoàn trả sau khi học viên trả lại lễ phục)

2.      Đăng ký nhận thư mời cho thân nhân: 19/4 –21/4/2016 (mỗi Tân Thạc sĩ nhận được 01 thư mời)

3.      Lịch trình chi tiết tại buổi lễ TN:

-         Từ 14g15 : Tập trung trước sân Hội trường A5, trang phục lịch sự để điểm danh.

-         14g45: lên Hội trường, ổn định chỗ ngồi theo đúng vị trí được sắp xếp.

-         14g50: Kết danh sách nhận bằng.

-         Dự lễ tốt nghiệp và lên Hội trường nhận bằng theo hướng dẫn của cán bộ Phòng Đào tạo SĐH.

 

4.      Nhận bằng: Học viên đến Phòng Đào tạo SĐH ký tên nhận bằng, bản sao văn bằng, bảng điểm từ 8 giờ 00 ngày thứ hai 25/4/2016.

 

5.      Thời hạn trả lễ phục: Trước 16g00 ngày 26/4/2016.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012