Thông báo

Xem tất cả

Ngày 14/11/2022          

Thông báo Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2022 - Đợt tháng 11


bach-khoa-tp-hcm1jpg

Kính gửi Quý Anh, chị học viên cao học, NCS,

        Vào ngày 18/11/2022, Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK) tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng năm 2022 – đợt tháng 11. Nay Phòng Đào tạo Sau Đại học (SĐH) trân trọng thông báo đến các Khoa, nghiên cứu sinh, học viên cao học có tên trong danh sách nhận bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2022 – đợt tháng 11 kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp như sau:

1. Đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp:

        · Nghiên cứu sinh, học viên cao học đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp, nhận Phiếu điểm danh nhận bằng (để lên sân khấu nhận bằng), và mượn lễ phục trong các ngày:

           - Chiều: 13h30 - 18h 30 (Thứ 4 ngày 16/11/2022)

           - Sáng: 8h00 - 11h30 . Chiều 13h30 -1 6h30 (Thứ 5 17/11/2022)
           
           tại Phòng Đào tạo SĐH.

        · Nghiên cứu sinh, học viên cao học đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp cần đóng Lệ phí Lễ tốt nghiệp cho chi phí tổ chức Lễ tốt nghiệp, giặt ủi Lễ phục tốt nghiệp, Phí sao y văn bằng, bảng diểm, v.v....

2.  Lịch trình buổi Lễ:

        · Buổi tổng dợt: Lúc 14g00, Thứ Năm ngày 17/11/2022 tại Hội Trường A5.

       · Lễ tốt nghiệp và trao bằng: 06g45, Thứ Sáu ngày 18/11/2022 tại Hội trường A5 (dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học tốt nghiệp xuất sắc) và tập trung lúc 06h45 trước Hội trường A5.

        · Học viên cao học cần liên hệ Văn phòng Khoa quản lý ngành để biết kế hoạch cụ thể Lễ tốt nghiệp của các Khoa (Lưu ý file đính kèm).

3. Nhận bằng: NCS, học viên cao học nhận bằng, bảng điểm; bản sao bằng, bảng điểm từ ngày 21 – 25/11/2022 (mang theo CMND/CCCD, không được nhận thay).

4.   Thời hạn trả lễ phục: trước 16g00, Thứ Năm ngày 24/11/2022 (Quá thời gian qui định, HV không được hoàn lại phí đặt cọc).

5.  Thời gian nhận hình: Từ ngày 07/12/2022, Học viên tải file hình lễ tốt nghiệp cá nhân trên Cổng Thông tin đào tạo SĐH.

Trân trọng,


 

1.      Đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp và mượn lễ phục: từ ngày 19/4 –21/4/2016

Kinh phí:

-         Tiền đặt cọc lễ phục : 500.000 đồng/bộ (sẽ hoàn trả sau khi học viên trả lại lễ phục)

2.      Đăng ký nhận thư mời cho thân nhân: 19/4 –21/4/2016 (mỗi Tân Thạc sĩ nhận được 01 thư mời)

3.      Lịch trình chi tiết tại buổi lễ TN:

-         Từ 14g15 : Tập trung trước sân Hội trường A5, trang phục lịch sự để điểm danh.

-         14g45: lên Hội trường, ổn định chỗ ngồi theo đúng vị trí được sắp xếp.

-         14g50: Kết danh sách nhận bằng.

-         Dự lễ tốt nghiệp và lên Hội trường nhận bằng theo hướng dẫn của cán bộ Phòng Đào tạo SĐH.

 

4.      Nhận bằng: Học viên đến Phòng Đào tạo SĐH ký tên nhận bằng, bản sao văn bằng, bảng điểm từ 8 giờ 00 ngày thứ hai 25/4/2016.

 

5.      Thời hạn trả lễ phục: Trước 16g00 ngày 26/4/2016.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 14/11/2022          

Thông báo Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2022 - Đợt tháng 11


bach-khoa-tp-hcm1jpg

Kính gửi Quý Anh, chị học viên cao học, NCS,

        Vào ngày 18/11/2022, Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK) tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng năm 2022 – đợt tháng 11. Nay Phòng Đào tạo Sau Đại học (SĐH) trân trọng thông báo đến các Khoa, nghiên cứu sinh, học viên cao học có tên trong danh sách nhận bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2022 – đợt tháng 11 kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp như sau:

1. Đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp:

        · Nghiên cứu sinh, học viên cao học đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp, nhận Phiếu điểm danh nhận bằng (để lên sân khấu nhận bằng), và mượn lễ phục trong các ngày:

           - Chiều: 13h30 - 18h 30 (Thứ 4 ngày 16/11/2022)

           - Sáng: 8h00 - 11h30 . Chiều 13h30 -1 6h30 (Thứ 5 17/11/2022)
           
           tại Phòng Đào tạo SĐH.

        · Nghiên cứu sinh, học viên cao học đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp cần đóng Lệ phí Lễ tốt nghiệp cho chi phí tổ chức Lễ tốt nghiệp, giặt ủi Lễ phục tốt nghiệp, Phí sao y văn bằng, bảng diểm, v.v....

2.  Lịch trình buổi Lễ:

        · Buổi tổng dợt: Lúc 14g00, Thứ Năm ngày 17/11/2022 tại Hội Trường A5.

       · Lễ tốt nghiệp và trao bằng: 06g45, Thứ Sáu ngày 18/11/2022 tại Hội trường A5 (dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học tốt nghiệp xuất sắc) và tập trung lúc 06h45 trước Hội trường A5.

        · Học viên cao học cần liên hệ Văn phòng Khoa quản lý ngành để biết kế hoạch cụ thể Lễ tốt nghiệp của các Khoa (Lưu ý file đính kèm).

3. Nhận bằng: NCS, học viên cao học nhận bằng, bảng điểm; bản sao bằng, bảng điểm từ ngày 21 – 25/11/2022 (mang theo CMND/CCCD, không được nhận thay).

4.   Thời hạn trả lễ phục: trước 16g00, Thứ Năm ngày 24/11/2022 (Quá thời gian qui định, HV không được hoàn lại phí đặt cọc).

5.  Thời gian nhận hình: Từ ngày 07/12/2022, Học viên tải file hình lễ tốt nghiệp cá nhân trên Cổng Thông tin đào tạo SĐH.

Trân trọng,


 

1.      Đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp và mượn lễ phục: từ ngày 19/4 –21/4/2016

Kinh phí:

-         Tiền đặt cọc lễ phục : 500.000 đồng/bộ (sẽ hoàn trả sau khi học viên trả lại lễ phục)

2.      Đăng ký nhận thư mời cho thân nhân: 19/4 –21/4/2016 (mỗi Tân Thạc sĩ nhận được 01 thư mời)

3.      Lịch trình chi tiết tại buổi lễ TN:

-         Từ 14g15 : Tập trung trước sân Hội trường A5, trang phục lịch sự để điểm danh.

-         14g45: lên Hội trường, ổn định chỗ ngồi theo đúng vị trí được sắp xếp.

-         14g50: Kết danh sách nhận bằng.

-         Dự lễ tốt nghiệp và lên Hội trường nhận bằng theo hướng dẫn của cán bộ Phòng Đào tạo SĐH.

 

4.      Nhận bằng: Học viên đến Phòng Đào tạo SĐH ký tên nhận bằng, bản sao văn bằng, bảng điểm từ 8 giờ 00 ngày thứ hai 25/4/2016.

 

5.      Thời hạn trả lễ phục: Trước 16g00 ngày 26/4/2016.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012