Thông báo

Xem tất cả

Ngày 28/10/2022          

Danh sách học viên Cao học dự kiến tốt nghiệp tháng 11/2022


Phòng đào tạo SĐH thông báo danh sách học viên cao học dự kiến tốt nghiệp tháng 11/2022 (file đính kèm). Các trường hợp bổ sung ngoại ngữ đầu ra hoặc có điểm bảo vệ LVThS sau ngày 15/9/2022 vui lòng theo dõi thông báo đợt tốt nghiệp kế tiếp.

Trân trọng thông báo.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 28/10/2022          

Danh sách học viên Cao học dự kiến tốt nghiệp tháng 11/2022


Phòng đào tạo SĐH thông báo danh sách học viên cao học dự kiến tốt nghiệp tháng 11/2022 (file đính kèm). Các trường hợp bổ sung ngoại ngữ đầu ra hoặc có điểm bảo vệ LVThS sau ngày 15/9/2022 vui lòng theo dõi thông báo đợt tốt nghiệp kế tiếp.

Trân trọng thông báo.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012