Thông báo

Xem tất cả

Ngày 07/09/2022          

Kết quả xét học bổng khuyến học Hội doanh nhân Đài Loan tại Việt Nam năm học 2022 – 2023

Phòng đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Anh/Chị Học viên cao học, Nghiên cứu sinh Kết quả xét học bổng khuyến học Hội doanh nhân Đài Loan tại Việt Nam năm học 2022 – 2023.

- Tổng 51 hồ sơ nhận vào.
 
- Kết quả xét duyệt 28 hồ sơ được nhận Học bổng.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng!

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 07/09/2022          

Kết quả xét học bổng khuyến học Hội doanh nhân Đài Loan tại Việt Nam năm học 2022 – 2023

Phòng đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Anh/Chị Học viên cao học, Nghiên cứu sinh Kết quả xét học bổng khuyến học Hội doanh nhân Đài Loan tại Việt Nam năm học 2022 – 2023.

- Tổng 51 hồ sơ nhận vào.
 
- Kết quả xét duyệt 28 hồ sơ được nhận Học bổng.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng!

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012