Thông báo

Xem tất cả

Ngày 15/08/2022          

Hướng dẫn đóng học phí tạm thu (dành cho học viên trúng tuyển K2022)


Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Quý anh/chị về kế hoạch thu học phí tạm thu 
HK1/2022-2023 như sau: 

Thời hạn thu học phí: từ ngày
15/08/2022 đến 25/08/2022.

==> HƯỚNG DẪN ĐÓNG HỌC PHÍ QUA  NGÂN HÀNG OCB DÀNH CHO KHÓA 2022

  • Học viên vui lòng chuyển khoản qua tài khoản sau:
         + Tên tài khoản: Trường đại học Bách khoa

         + Số tài khoản: 0004106868688006

         + Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Chợ Lớn, Tp. HCM


         + Nội dung: SDH_mã số học viên_họ và tên_nộp học phí HK1/2022-2023

       (Ví dụ: SDH 1234567 Nguyễn Văn A nộp học phí HK1/2022-2023)


Trân trọng thông báo.

Phòng Đào tạo Sau đại học./.


Thông báo

Xem tất cả

Ngày 15/08/2022          

Hướng dẫn đóng học phí tạm thu (dành cho học viên trúng tuyển K2022)


Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Quý anh/chị về kế hoạch thu học phí tạm thu 
HK1/2022-2023 như sau: 

Thời hạn thu học phí: từ ngày
15/08/2022 đến 25/08/2022.

==> HƯỚNG DẪN ĐÓNG HỌC PHÍ QUA  NGÂN HÀNG OCB DÀNH CHO KHÓA 2022

  • Học viên vui lòng chuyển khoản qua tài khoản sau:
         + Tên tài khoản: Trường đại học Bách khoa

         + Số tài khoản: 0004106868688006

         + Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Chợ Lớn, Tp. HCM


         + Nội dung: SDH_mã số học viên_họ và tên_nộp học phí HK1/2022-2023

       (Ví dụ: SDH 1234567 Nguyễn Văn A nộp học phí HK1/2022-2023)


Trân trọng thông báo.

Phòng Đào tạo Sau đại học./.


© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012