Thông báo

Xem tất cả

Ngày 09/06/2022          

Học bổng Sau Đại học của Hội khuyến học Hội thương gia Đài Loan tại Việt Nam năm 2022

Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến Anh/Chị học viên cao học, nghiên cứu sinh thông tin học bổng của hội khuyến học Hội Thương gia Đài Loan tại Việt Nam năm 2022, thông tin chi tiết xem tại file đính kèm:

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học (115B3), hồ sơ gồm (chú ý xem tiêu chí ở file đính kèm):

- Đơn xin học bổng, Bài luận cá nhân (tối đa 02 tờ A4).

- Lý lịch khoa học (in từ trang thông tin cá nhân).

- Kết quả học tập.

- Văn bằng, chứng chỉ chứng minh đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định.

- Minh chứng các sản phẩm NCKH (nếu có).

- Các thành tích khen thưởng khác (nếu có).

Thời gian nhận hồ sơ:
Đến hết ngày 15/07/2022

Trân trọng./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 09/06/2022          

Học bổng Sau Đại học của Hội khuyến học Hội thương gia Đài Loan tại Việt Nam năm 2022

Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến Anh/Chị học viên cao học, nghiên cứu sinh thông tin học bổng của hội khuyến học Hội Thương gia Đài Loan tại Việt Nam năm 2022, thông tin chi tiết xem tại file đính kèm:

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học (115B3), hồ sơ gồm (chú ý xem tiêu chí ở file đính kèm):

- Đơn xin học bổng, Bài luận cá nhân (tối đa 02 tờ A4).

- Lý lịch khoa học (in từ trang thông tin cá nhân).

- Kết quả học tập.

- Văn bằng, chứng chỉ chứng minh đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định.

- Minh chứng các sản phẩm NCKH (nếu có).

- Các thành tích khen thưởng khác (nếu có).

Thời gian nhận hồ sơ:
Đến hết ngày 15/07/2022

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012