Thông báo

Xem tất cả

Ngày 29/10/2021          

Thời khóa biểu ôn tập tuyển sinh Môn Anh Văn phục vụ kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2021 đợt tháng 08, 11

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo thời khóa biểu lớp ôn tập Anh văn (học trực tuyến) phục vụ kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2021 đợt tháng 08,11 như sau:

+ Thời gian đăng ký: đến ngày 30/10/2021.


+ Ngày khai giảng: 01
/11/2021.

+ Thời gian học:  Học vào các buổi tối trong tuần: tối thứ 2,3,4 6 bắt đầu từ 18g00

Hình thức học:  Học trực tuyển (Giảng viên gửi link google meet trước mỗi buổi học)

Trân trọng.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 29/10/2021          

Thời khóa biểu ôn tập tuyển sinh Môn Anh Văn phục vụ kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2021 đợt tháng 08, 11

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo thời khóa biểu lớp ôn tập Anh văn (học trực tuyến) phục vụ kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2021 đợt tháng 08,11 như sau:

+ Thời gian đăng ký: đến ngày 30/10/2021.


+ Ngày khai giảng: 01
/11/2021.

+ Thời gian học:  Học vào các buổi tối trong tuần: tối thứ 2,3,4 6 bắt đầu từ 18g00

Hình thức học:  Học trực tuyển (Giảng viên gửi link google meet trước mỗi buổi học)

Trân trọng.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012