Thông báo

Xem tất cả

Ngày 26/10/2021          

Kế hoạch triển khai học bổng sau đại học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến Anh/Chị kế hoạch triển khai học bổng sau đại học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 và kế hoạch nhận hồ sơ học bổng của Phòng Sau đại học.

Hồ sơ gồm: 02 bộ

-  Bìa hồ sơ (file đính kèm)

-  Lý lịch khoa học có dán ảnh và đóng dấu giáp lai.

-  CMND/ CCCD.

-  Kết quả học tập (Bảng điểm tích lũy).

-  Văn bằng, chứng chỉ chứng minh đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định.

-  Thư giới thiệu và xác nhận Ban Chủ nhiệm khoa/Bộ môn hoặc CBHD.

-  Giấy xác nhận có tối thiểu 24 giờ làm việc/tuần (ngoài thời gian học tập trên lớp) dành cho việc học tập và nghiên cứu tại CSĐT (đối với NCS, HV năm cuối).

-  Giấy xác nhận học đúng tiến độ theo kế hoạch (Phòng Đào tạo SĐH sẽ tự bổ sung sau khi NCS, HV nộp hồ sơ đăng ký tham gia học bổng).

-  Minh chứng các sản phẩm NCKH.

-  Các thành tích khen thưởng khác (nếu có).

Thời gian và địa điểm

- Nhận hồ sơ từ ngày: 05/11 --> 25/11/2021

- Địa điểm: Chỉ nhận qua bưu điện, Phòng Đào tạo Sau đại học (P.115, nhà B3, 268-Lý Thường Kiệt-Phường 14-Q10).

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng.

V/v kế hoạch triển khai học bổng      sau đại học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 26/10/2021          

Kế hoạch triển khai học bổng sau đại học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến Anh/Chị kế hoạch triển khai học bổng sau đại học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 và kế hoạch nhận hồ sơ học bổng của Phòng Sau đại học.

Hồ sơ gồm: 02 bộ

-  Bìa hồ sơ (file đính kèm)

-  Lý lịch khoa học có dán ảnh và đóng dấu giáp lai.

-  CMND/ CCCD.

-  Kết quả học tập (Bảng điểm tích lũy).

-  Văn bằng, chứng chỉ chứng minh đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định.

-  Thư giới thiệu và xác nhận Ban Chủ nhiệm khoa/Bộ môn hoặc CBHD.

-  Giấy xác nhận có tối thiểu 24 giờ làm việc/tuần (ngoài thời gian học tập trên lớp) dành cho việc học tập và nghiên cứu tại CSĐT (đối với NCS, HV năm cuối).

-  Giấy xác nhận học đúng tiến độ theo kế hoạch (Phòng Đào tạo SĐH sẽ tự bổ sung sau khi NCS, HV nộp hồ sơ đăng ký tham gia học bổng).

-  Minh chứng các sản phẩm NCKH.

-  Các thành tích khen thưởng khác (nếu có).

Thời gian và địa điểm

- Nhận hồ sơ từ ngày: 05/11 --> 25/11/2021

- Địa điểm: Chỉ nhận qua bưu điện, Phòng Đào tạo Sau đại học (P.115, nhà B3, 268-Lý Thường Kiệt-Phường 14-Q10).

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng.

V/v kế hoạch triển khai học bổng      sau đại học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012