Thông báo

Xem tất cả

Ngày 21/09/2021          

Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Thái Lan năm 2021

Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến Anh/Chị thông tin học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Thái Lan năm 2021.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 21/09/2021          

Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Thái Lan năm 2021

Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến Anh/Chị thông tin học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Thái Lan năm 2021.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012