Thông báo

Xem tất cả

Ngày 01/07/2021          

Thông báo thay đổi ngày khai giảng lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức và gia hạn nộp hồ sơ năm 2021 đợt 1

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo thay đổi ngày khai giảng lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức và gia hạn nộp hồ sơ năm 2021 đợt 1 như sau:

- Gia hạn nhận hồ sơ đến ngày : 15/07/2021

- Ngày khai giảng dự kiến: Đầu tháng 08 năm 2021

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 01/07/2021          

Thông báo thay đổi ngày khai giảng lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức và gia hạn nộp hồ sơ năm 2021 đợt 1

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo thay đổi ngày khai giảng lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức và gia hạn nộp hồ sơ năm 2021 đợt 1 như sau:

- Gia hạn nhận hồ sơ đến ngày : 15/07/2021

- Ngày khai giảng dự kiến: Đầu tháng 08 năm 2021

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012